Skip to main content

Wijk 5


Sionkerk is weer open!

Na 5 weken dicht te zijn geweest vanwege een vlooienplaag als gevolg van steenmarters, zal de Sionkerk zondag 14 juli 2024 weer open gaan!

De afgelopen weken is er door velen hard gewerkt om de Sionkerk weer bruikbaar te maken voor kerkdiensten en activiteiten. Een gespecialiseerd bedrijf heeft, in overleg met een ecoloog en de gemeente Ede, bekeken hoe de steenmarters verjaagd mogen worden. Daarnaast heeft het bedrijf alle daken van de Sionkerk nagelopen om te voorkomen dat de steenmarters opnieuw kunnen binnenkomen. Vervolgens is gestart met de bestrijding van de vlooien.

Tientallen vrijwilligers zijn de afgelopen weken bezig geweest met het dagelijks stofzuigen en schoonmaken van de kerk. Inmiddels is de kerk helemaal schoon.

Vanaf zondag 14 juli 2024 zullen de diensten daarom weer op de gebruikelijke tijden plaatsvinden: 9.30 uur en 17.00 uur.

LET OP! Sionkerk langer gesloten

De bestrijding van de vlooienplaag als gevolg van steenmarters in de Sionkerk vergt meer tijd dan verwacht. Na een periode van vier weken sluiting was de oorspronkelijke planning dat de Sionkerk op zondag 7 juli 2024 weer open zou gaan. Helaas blijkt dit nog niet mogelijk en kan de Sionkerk ook op 7 juli nog niet gebruikt worden.

Daarom zullen alle diensten tot nader order plaatsvinden in de Oude Kerk op de volgende tijdstippen:

  • 8.30 uur: Sionkerk
  • 10.30 uur: Oude Kerk
  • 16.30 uur: Sionkerk
  • 18.30 uur: Oude Kerk

Voor meer informatie kunt u terecht in de kerkapps van beide wijken.

Header Afbeelding 1

Van harte welkom in de

Header afbeelding 2

Van harte welkom in de

Header afbeelding 3

Van harte welkom in de

Header afbeelding 4

Van harte welkom in de

Header afbeelding 5

Van harte welkom in de

Werk in het buitenland

Familie de Vries naar Peru

Hilbert en Evelien de Vries gaan, samen met hun kinderen: Sarah, Emma en Deborah, naar Curahuasi in Peru. Zij worden uitgezonden om bij te kunnen dragen aan de missie van het ziekenhuis ter ondersteuning van de armste bevolkingsgroepen van Peru. Hilbert zal daar als chirurg aan de slag gaan, als algemeen chirurg en als GE (buik-oncologie) chirurg. Het ziekenhuis heeft deze ondersteuning hard nodig. Voor Evelien is het op dit moment nog niet helemaal vastomlijnd wat zij zal gaan doen. In ieder geval zorgen dat het gezin zijn draai gaat vinden. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden, zoals de administratie in het ziekenhuis of bijdragen aan de kinderclubs die daar als evangelisatieproject door de Duitse stichting worden georganiseerd. Wilt u meer weten over hun uitzending ga dan naar hun website.

Nieuwsbrief: Hilbert en Evelien zullen een aantal keren per jaar een digitale nieuwsbrief versturen. Zij beseffen hoe belangrijk het is dat hun werk door uw en jouw gebed ondersteund wordt. Uw meeleven wordt door hen bijzonder gewaardeerd! Wilt u hun nieuwsbrief ontvangen? Stuur een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financieel: Familie de Vries wordt niet betaald voor hun werkzaamheden bij ziekenhuis Diospi Suyana. Zij kunnen deze missie enkel verrichten als zij voldoende financiële ondersteuning ontvangen. Giften lopen via International Teams: Iteams. Dit is de organisatie die hen in Nederland ondersteunt bij hun uitzending: Deze christelijke stichting is als ANBI gekwalificeerd, zodat giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over Iteams: https://www.iteams.nl/nl/. De uitzending van familie De Vries zal in principe drie jaar duren. Zij zijn erg geholpen met structurele giften, bijvoorbeeld per maand of per jaar. Maar ook eenmalige bedragen zijn uiteraard ontzettend welkom! En echt elk (klein) bedrag helpt. Giften kunt u overmaken naar: IBAN: NL27 RABO 0343 0431 73 ten name van: Iteams, onder vermelding van: PE-MW. Mail voor meer informatie de thuisfrontcommissie op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vakantiebijbelfeest (VBF)

VakantieBijbelFeest 16-18 augustus

Zoals eerder aangekondigd zal het VakantieBijbelFeest, met als thema "Alles Andersom", plaatsvinden op DV 16, 17 en 18 augustus. 

Iedereen die in de wijk rondom de Sionkerk woont en alle gemeenteleden van de Sionkerk en Oude Kerk zijn van harte welkom bij de verschillende activiteiten die plaatsvinden in de tent bij de kerk. Voor alle activiteiten geldt: toegang gratis en wees van harte welkom! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. van Roekel, 06-51583195 of kijk op de eigen website van het vbf.

Op dinsdag van 10-12 uur is er een kinderochtend voor kinderen van 4-12 jaar, gevolgd door een bingomiddag voor jong en oud (van 14-16 uur) en savonds is er een workshopavond voor de zending (19:30-21:45 uur). Op woensdag starten we opnieuw met een kinderochtend, gevold door een spelmiddag voor kinderen van 4-12 jaar en savonds is er een sportieve avond die afgesloten wordt met zang en vuurkorven op het plein. Op donderdag 18 augustus is er een kinderochtend van 10-12 uur en vanaf 18 uur is er een gezamelijke maaltijd. 

Als VBF-team vragen we u mee te bidden voor gezegende dagen.
Branda, Hendrijn, Janneke, Cora, Anita, Sjaak en Teun
PS Wilt u ons werk financieel ondersteunen dan kunt u dit doen door een gift te storten in onze onder vermelding van VakantieBijbelFeest.

Bijbelkamp

Bijbelkamp

Elke twee jaar organiseert een commissie van leden uit de Oude Kerk- en Sionkerkgemeente een Bijbelkamp dat duurt van Hemelvaartsdag tot halverwege de zaterdag erna. Het Bijbelkamp wordt georganiseerd in de oneven jaren en is bedoeld voor iedereen in de gemeenten; het is niet gericht op een specifieke doelgroep.

Het kamp kent als vaste onderdelen: luisteren naar het Woord van God, samen zingen en bidden. En ook: ruimte voor onderlinge ontmoeting, samen corvee doen en tijd voor ontspanning. Het draagt bij aan de onderlinge verbondenheid binnen de gemeente(n) en geeft geestelijk voedsel aan de deelnemers.

Rond het begin van een Bijbelkampjaar communiceert de commissie over het thema en de manier waarop gemeenteleden zich kunnen aanmelden. Mocht u of jij meer willen weten, neem dan gerust contact op met de voorzitter van de commissie, Marinus Lamper (tel. 06-54685978 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

 

Beleidsplan 2021-2025

Op de pagina kunt u het beleidsplan downloaden van onze wijkgemeente als ook de Plaatselijke Regeling. Dit beleidsplan beschrijft wie we zijn, wat we als gemeente belangrijk vinden en waar we de komende jaren aan willen werken. Rode draad binnen dit beleidsplan zijn vier Bijbelse doelen van het gemeente-zijn: vieren, verbinden, verdiepen én verkondigen. In gehoorzaamheid aan en afhankelijkheid van God hopen we als gemeente de komende jaren verder te werken aan de concretisering van deze vier doelen.

 

Winteravonddiensten 2023/2024

In het seizoen 2023-2024 is er elke maand een weekdienst rondom het thema van "Christenleven vandaag met het oog op morgen!", Toekomstverwachting en christenleven Thessolanicenzers toegepast op Edenaren. De weekdiensten worden gehouden in de Sionkerk op woensdagavond om 19.30 uur op onderstaande data. De data zijn:

11 oktober 2023               ds. J.C. Schuurman met een inleiding vanuit Handelingen 17

25 oktober 2023               ds. J.C. Breugem (1 Thessalonicenzen 1)

8 november 2023              ds. J.B. ten Hove (1 Thessalonicenzen 2: 1-16)

22 november 2023            ds. A. Jonker (1 Thessalonicenzen 2:17 - 3:10)

6 december 2023              ds. J.P Nap (1 Thessalonicenzen 3:11 - 4:12) 

10 januari 2024                ds. L. de Wit (1 Thessalonicenzen 4: 13 - 18)

24 januari 2024                ds. P. Veerman (1 Thessalonicenzen 5)

7 februari 2024                 ds. M. Goudriaan (2 Thessalonicenzen 1)

21 februari 2024               ds. J. Belder (2 Thessalonicenzen 2)

6 maart 2024                   ds. H. Russcher (2 Thessalonicenzen 3)

Activiteitenkalender

In het kerkelijk seizoen 2023/2024 vinden verschillende activiteiten plaats. 

Dit overzicht wordt 1 keer per twee weken bijgewerkt. Voor een actueel overzicht, zie de agenda in de Sionkerk-App. 

Activiteiten Sionkerkgemeente

Datum     Start      Locatie    Activiteit
elke woensdag   10:00   Sionkerk   Koffieochtend
             

  

Bijzondere kerkelijke (feest)dagen

Datum   Activiteit
31-10-23   Hervormingsdag
01-11-23   Dankdag
26-11-23   Laatste zondag kerkelijk jaar
06-12-23   Bezinning Heilig Avondmaal Sionkerk
10-12-23   Heilig Avondmaal
25-12-23 en 26-12-23   Kerst
01-01-24   Nieuwjaarsdag
14-01-24   Bevestiging ambtsdragers
28-01-24   Kerk-Gezin-Schooldienst
28-02-24   Bezinning Heilig Avondmaal Rehoboth
03-03-24   Heilig Avondmaal
13-03-24   Biddag
29-03-24   Goede Vrijdag
31-03-24 tot 01-04-24   Pasen
09-05-24   Hemelvaart
19-05-24   Pinksteren
05-06-24   Bezinning Heilig Avondmaal, Sionkerk
09-06-24   Heilig Avondmaal
15-09-24   Opening Winterwerk
18-09-24   Bezinning Heilig Avondmaal, Rehoboth
22-09-24   Heilig Avondmaal
31-10-24   Hervormingsdag
06-11-24   Dankdag
13-11-24   Bezinning Heilig Avodmaal, Sionkerk
17-11-24   Heilig Avondmaal

Koffie drinken

Doorgaans is op iedere laatste zondag van de maand na de morgendienst gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken met elkaar.  

Gebouw Sionkerk

“Het besluit is gevallen. De nieuwe Hervormde Kerk, welke D.V. zal verrijzen aan de Proosdijerveldweg in West, heeft een naam gekregen. De naam die deze nieuwe kerk zal dragen, wordt: SIONKERK.

Want Zion is van God begeerd,
Wordt met Zijn woning hoog vereerd;
Hier, sprak Hij, die het al beheert,
Hier zal ik wonen naar Mijn lust,
Hier is in eeuwigheid Mijn rust.”

afbeeldingAldus de Edese Kerkbode van januari 1957, waar voor het eerst melding wordt gemaakt van de naam “Sionkerk”, een naam die door de jeugd bedacht is. Op dat moment kerkt de gemeente ‘s ochtends nog in de openbare lagere Graaf Bentickschool aan de Ganzeweide. Elke zaterdagavond is er weer een aantal vrijwilligers die de stoelen uit de kelder van de school halen en in de hal zetten zodat er een klein kerkzaaltje gevormd wordt. En na elke dienst worden alle stoelen weer netjes teruggezet in de kelder.
Omdat de wijkgemeente met het hard groeiende Ede meegroeit, wordt de school al snel te klein. Daarnaast vindt de Centrale Kerkenraad dat in elke nieuwe wijk een echte kerk hoort te zijn. Er wordt een bouwcommissie gevormd onder leiding van dhr. H.H.G. Stroomberg en er wordt een architect gekozen: architect Th. Dekker uit Ede. De architect gaat aan de slag en niet lang daarna heeft hij zijn eerste ontwerpen klaar.
Het wordt een vrij sober kerkgebouw: een torentje moet uiteindelijk zelfs uit de bouwplannen geschrapt worden vanwege de slechte economische situatie. Wel krijgt de kerk acht bijzondere ramen waar op elk raam een plaat gezandstraald is die een periode uit de Bijbelse geschiedenis voorstelt. Daarnaast komen in het groot een Alpha en Omega- en Christusteken boven de preekstoel te hangen.
Op woensdag 1 oktober 1958 is de Sionkerk in gebruik genomen.

Diverse verbouwingen

De Sionkerk is meerdere keren verbouwd. In 1970 werden de stoelen vervangen door banken. In 1976 vond de eerste grote verbouwing plaats en werd de kerk uitgebreid. De tweede grote verbouwing vond plaats in 1994 waarbij de zalen van de kerk werden uitgebreid. En meer recent in 2015 vond er nog een verbouwing plaats waarbij de hal opnieuw werd gewijzigd.

Jubileumboek Sionkerk

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Sionkerk werd er in 2008 een jubileumboek uitgebracht. Dit boek is online te lezen. Klik hier...

Orgel

Op 12 december 1979 werd in de Sionkerk te Ede een nieuw orgel in gebruik genomen met een bespeling door Hans Erné, die ook als adviseur bij de bouw was opgetreden. Het door Van Vulpen gebouwde orgel is uitgevoerd met fraai snijwerk. Het orgel heeft de volgende dispositie:

Hoofdwerk:
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Quint 3
Octaaf 2
Mixtuur III-IV sterk
Trompet 8
Nevenwerk:
Gedekt 8
Roerfluit 4
Nachthoorn 2
Flageolet 1
Sexquialter II sterk


Pedaal:
Subbas 16


Foto's

Mededelingen

Kerkdiensten 14 juli

Er zijn zondag twee diensten in de Sionkerk. Om 9:30 uur preekt ds de Wit naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit 1 Johannes 3. Het is een doopdienst. Na de dienst is er mogelijkheid tot onmoeting en koffie. Om 17:00 uur preekt ds Vonk Noordergraaf uit Uddel vanuit een Bijbelgedeelte uit 2 Petrus 1. De diensten zijn ook online mee te vieren via Kerkdienstgemist. Van harte welkom!

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst (in bovenzaal)

Tijdens beide diensten is er oppas voor jonge kinderen. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Wilt u digitaal een bijdrage geven voor het gemeentewerk of de collectiedoelen, dan kan dat ook online. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen in het 2e kwartaal is bestemd voor de GZB, voor een project in Malawi, en wel een Bijbelstudieprogramma in de Ellomwe taal.

Ouderenwerk

Ouderenmiddagen

In de periode van eind september t/m mei worden er elke dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur ouderenmiddagen gehouden in “Rehoboth”. Deze middagen zijn gemeentebreed. Eerst wordt er een meditatie gehouden en daarna is er tijd voor een ontspannen programma. Ongeveer 5 keer per jaar wordt er een zgn. “Grote Middag” georganiseerd, waaronder ook een Kerst- en Paasmiddag. Voor de “Grote Middagen” wordt altijd een gast uitgenodigd. Deze middagen worden aangekondigd in de Kerkbode. Iedere senior is van harte welkom! Gaat u normaal op eigen gelegenheid naar de middagen maar heeft u nu vervoer nodig, wilt u dit dan vóór 1 september melden bij mevr. De Kool (225576) dan probeert zij een chauffeur voor u te regelen.

Inlichtingen worden graag gegeven door de leiding:
Mevr. G. Redert, telelefoon 643 123
Mevr. D van Roosmalen, telelefoon 614 339
Mevr. N. Kruijmer, telelefoon 555 558

Jaarlijkse dagtocht

De “Rehobothleiding” organiseert ieder jaar namens de diakonie een dagje uit voor ouderen. Er wordt een leuke dagtocht gemaakt in Nederland en onderweg wordt gezamenlijk gegeten. Meestal wordt deze dag in de tweede week van mei gepland. Ook hier geldt, zie de Kerkbode voor de juiste datum.

Vakantieweek ouderen

Binnen de Ouderencommissie houdt een aparte groep zich bezig met het organiseren van de vakantieweek voor ouderen. Deze commissie verzorgt alles rondom de vakantieweek, dus van het zoeken naar een geschikte locatie en de inschrijving van de deelnemers tot het begeleiden van de deelnemers bij de vakantieweek. Voor wie is deze vakantieweek bedoeld? Voor ouderen van 65 jaar of ouder, die zich in hoge mate zelf kunnen redden en die door 1 persoon geholpen kunnen worden (deelnemer die “1 op 1 begeleiding” nodig heeft kan niet mee). Ouderen die meer begeleiding nodig hebben, kunnen mee met de vakantieweek van het Nieuw Hydepark. Contactpersonen:

Kees en Klazien van de Weerd, telelefoon 0318-650866
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Evangelisatie- /missionair werk

Jaarlijks wordt op het plein van de Sionkerk een vakantiebijbelfeest georganiseerd, waarbij we als gemeente op een ontspannen en gezellige manier aanwezig zijn in de wijk, en met elkaar bezig zijn rondom de Bijbel. Om ook in het nieuwe winsterseizoen aansluiting te houden met de niet meelevende gemeenteleden en buurtbewoners wil de evangelisatiecommissie nieuwe laagdrempelige activiteiten organiseren rondom de Sionkerk. De evangelisatiecommissie wil graag de gemeenteleden betrekken in het meedenken en uitvoeren van deze activiteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Teun van Roekel
Telefoon: 06-10731261
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Teun van Roekel zit ook in het CEB namens de Sionkerk.

Vrijwillige hulpdienst

Deze hulpdienst is opgericht op 19 april 2000 voor leden van onze wijkgemeente en heeft als doel het geven van tijdelijke, praktische hulp aan gezinnen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij wil ook hulp bieden in de thuissituatie in afwachting van reguliere thuiszorg of voor kortdurende hulp na bv. een ziekenhuisopname. Het gaat niet om taakovername van professionele zorg zoals bv. wijkverpleging. De hulp wordt gegeven door vrijwilligers. De hulp kan o.a. inhouden: boodschappen doen / huishoudelijk werk / eten koken / naar dokter of ziekenhuis gaan / klusjes in en om het huis / voorlezen / wandelen / ondersteuning van de mantelzorger.

Contactpersonen:

Mevr. S. van Rossum
06-88818285

Mevr. J. Heijink
0318 - 650 086

Catechisatie

De catechisaties vinden plaats in de Sionkerk. Bij de catechese gebruiken we de Bijbel als leidraad. En al is de Bijbel het oudste boek van de wereld, toch is het een Boek voor deze tijd. Het wil ook jou de weg wijzen waar je echt houvast en zekerheid kunt vinden. Kom je ook?

12 – 14 jaar maandag 18.15 – 19.15 uur
15 – 16 jaar maandag 19.15 – 20.15 uur
17 jaar en ouder maandag 20.15 – 21.15 uur

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechisatie is bedoeld als een voorbereiding op het doen van openbare geloofsbelijdenis. Tijdens deze catechisatie-uren worden de belangrijkste zaken van de geloofsleer behandeld. Niet minder belangrijk is het onderlinge gesprek over het persoonlijk geloofsleven. Wie deze catechisatie volgt hoeft nog niet persé te weten of hij of zij belijdenis kan doen. Je kunt beginnen met nog veel vragen en twijfel in je hart, en juist door met elkaar met deze dingen bezig te zijn in je keuze bevestigd worden.
Laat aan de andere kant uitstel ook geen afstel worden.
Heeft de Heere dan geen recht op uw / jouw hart en leven?
Neem contact op met ds. de Wit (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of scriba br. Ros voor meer informatie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Kerkenraad

Ds. L. de Wit, Predikant
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

R van Asselt - Pastoraal medewerker

G. H. Ros - Ouderling, Scriba
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ouderlingen

H. Plug (ouderenwerk)

G.H. Ros (scriba)

T. van Doleweerd (evangelisatiewerk)

T.B. Kool (jeugdwerk)

D. van Rossum (sectie 5)

H. Eers (sectie 4)

T. van Roekel (secties 3)

J. Nijsink (sectie 2)

A. Bouman (sectie 1)

Diakenen

A.C. van der Blom

C. Bos

C.H. Stunnenberg

C. van de Weerd

Ouderling kerkrentmeesters

D.J. Teeuw

H.J. Ploeg

Kerkrentmeester

C. Versteeg

Bezoekbroeders ouderenwerk

W. Geerlof

D. Zijl

Vervoer naar de kerk

Wanneer het nodig is, bestaat er de mogelijkheid om naar de kerk gebracht te worden en na afloop van de dienst weer terug naar huis. Mocht hier aanleiding voor zijn, doet u dan gerust een beroep hierop!

Contactpersoon
A.C. van der Blom
0318 - 846 132

Sionkerk Home module rechts 01

Vrouwenkringen

Op zoek naar een vrouwenkring of vereniging? Lees dan vooral even verder. Vanuit de wijken Oude kerk en Sionkerk, zijn er drie kringen voor vrouwen. Ook vrouwen uit andere wijkgemeenten zijn van harte welkom. Op deze kringen worden de Bijbelstudies uit het Bijbelstudienummer 'Vrouw tot Vrouw' gehouden.

De kringen zijn aangesloten bij de Landelijke Hervormde Vrouwenbond.  Wil je weten wat zij zoal organiseren, dan is het de moeite waard om een kijkje te nemen op hun site: www.vrouwtotvrouw.nl. Voor meer informatie per kring: zie hieronder.

Bent u op zoek naar een Bijbel- of studiekring, kijk dan op de pagina Bijbelkringen.

 

Jonge Vrouwenkring Hanna

Wij zijn de jonge vrouwenkring van de Oude Kerk en Sionkerk. We komen de laatste woensdag van de maand bij elkaar in de Sionkerk. Deze ochtenden beginnen om 9:15 uur en duren tot ongeveer 11:00 uur. Er is tijd voor ontmoeting en gesprek. Samen denken we na over de Bijbelstudies die staan in het Bijbelstudienummer 'Vrouw tot Vrouw'. Aan de hand van deze Bijbelstudies staan we ook stil bij geloofs- en opvoedingsvragen. Samen gaan we op zoek naar Bijbelse antwoorden. Voor de kleine kinderen is er oppas. Spreekt dit je aan? Kom dan gerust een keer kijken! Nog vragen?

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Esther Methorst, Carla van Lagen, en Dinanda van Appeldoorn

Vrouwenvereniging Tryféna

Vrouwenvereniging Tryféna is een vrouwenvereniging, die 1x in de 2 weken op donderdagavond samenkomt in de Sionkerk. Er wordt begonnen met een Bijbelstudie uit het Bijbelstudienummer 'Vrouw tot Vrouw' en na de pauze heeft de avond elke keer een andere invulling. Dit kan zijn een creatieve avond, een verhaal voorlezen, een spreker e.d. De avonden beginnen om 19.45 uur en worden om 21.30 uur afgesloten. De kring wordt geleid door Wilma van Kessel en Klazien van de Weerd. Aankondigingen van de avonden vindt u in de Kerkbode. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kom gerust eens een avond bij ons langs. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:

Klazien van de Weerd- van de Hee, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met
Wilma van Kessel – van Beek, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrouwenkring Lydia

Vrouwenkring Lydia is een Bijbelstudiekring voor vrouwen van alle leeftijden. Wij gebruiken de Bijbelstudies van 'Vrouw tot Vrouw'. Wij komen één keer in de veertien dagen op maandagavond bij elkaar in de Sionkerk. De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen rond 22.00 uur. De aankondigen van de avonden vindt u in de kerkbode, onder het kopje 'Rondom de Oude Kerk en Sionkerk'. Kom gerust eens een avond meemaken. Hartelijk welkom! Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Margreet de Jong (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Marrie Wolswinkel (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

 

Kinderoppas

Tijdens alle diensten is kinderoppas aanwezig. 

In morgendiensten:
In de bovenzaal: kinderoppas voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

In middagdiensten:
In de bovenzaal: kinderoppas voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
In de benedenzaal: kinderoppas voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar.

Contactpersonen:
Jacolien Ros, 0318 - 482 078

Welkom in de kerkdienst

De kerkdiensten worden gehouden op zondag in de Sionkerk, Proosdijerveldweg 70.

  • 's morgens om 9.30 uur;
  • 's middags om 17.00 uur.

Kerkdienst thuis meekijken?

Mocht u niet naar de kerk kunnen komen, dan kunt u de dienst ook digitaal meebeleven. 

Hier vindt u de link naar de uitzending bij kerkdienstgemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1906-Sionkerk-Ede

  

Predikant: ds. L. de Wit

Begrafenis

Begrafenis in Erediensten/Kerkdiensten

Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestiging in Erediensten/Kerkdiensten

Avondmaalsdiensten

Avondmaalsdiensten in Erediensten/Kerkdiensten

Doopdiensten

Doopdiensten in Erediensten/Kerkdiensten

Sion kerk locatie

Sionkerk Ede

Proosdijerveldweg 70
6712 AH Ede 
Tel. 0318 610 438

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

Meer informatie is te vinden op de site van de Zendingscommissie van Hervormde Gemeente Ede

Als gemeente kunt u de zending steunen via de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, collecten of een gift op de rekening van de Zendingscommissie: NL09 RABO 0373 7476 83 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inzake Zendingscommissie. Daarnaast kunt u individueel of als groep een financiële bijdrage krijgen van de zendingscommissie voor een werkvakantie of project waar voor langere tijd gewerkt wordt. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.

Kerkdienst bekijken via internet

Als u niet meer in de gelegenheid bent om naar de kerk te gaan, kunt u via internet de diensten thuis volgen. Via internet kan dit met

Kerkdienstgemist

De diensten die worden uitgezonden, worden in de kerkbode vermeld.
Aanvragen en opzeggen kan via het kerkelijk bureau.

 

Kerkdienst online - hulp en instructies 

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

De Sionkerk is een wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Ede. Als gemeente geloven wij dat God, de Schepper van hemel en aarde, ons oproept om Hem te volgen, Hem te dienen en Zijn kinderen te zijn. 

  • Iedere zondag zijn er 2 diensten: om 9.30 uur en om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

  • Wij hebben de gewoonte om jonge kinderen mee te nemen in de kerkdiensten. We hebben een sterke betrokkenheid op elkaar en een openheid richting gasten.

  • De Sionkerk is een van de zes wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Ede, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente behoort tot de stroming van de Gereformeerde Bond.

Foto's

IMG 9328

Fotoreportage van een hartverwarmende avond - 23 december 2015

Bijbelkringen

Op zoek naar een Bijbelkring, een gebedskring, een vrouwenkring of vereniging? Lees dan vooral even verder. Voor preciese data, zie de informatie in de kerkbode, de Activiteitenkalender of de Sionkerk-App. 

Voor verdere informatie per kring: zie hieronder.

Bijbelkring Sionkerk

Om de 2 weken is er een gezamenlijke Bijbelstudie in de Sionkerk onder leiding van ds. van Trigt en ds. de Wit. Dit jaar gaat het om de brief van 2 Timotheus. De kring is meestal op dinsdagavond. Aanvang: 19.45 uur. Plaats: Sionkerk! DE kringdata zijn: 31 oktober, 14 en 28 november, 12 december, 16 en 30 januari, 13 en 27 februari en 19 maart.

Bijbelkringen jongeren en huisbijbelkring

De huisbijbelkring komt om de 3 weken (op di of wo-avond) samen om de Bijbel te bestuderen. Dit jaar is dat het Bijbelboek Zacharia. De kringdata zijn op: 7 en 28 november, 20 december, 9 en 30 januari, 27 februari, 20 maart, 10 april, 8 en 28 mei. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Er zijn daarnaast twee Bijbelkringen voor jongeren. Jong volwassenen komen eens per drie á vier weken samen om samen na te denken over het geloof en onze rol als christen in de samenleving. Dit gebeurt bij de kringleden thuis. De data worden per kring geprikt op basis van een 'datumprikker'. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jongerengespreksgroep Samuel komt 10 keer per seizoen samen op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis. Aan de hand van een boekje (met gespreksvragen) wordt een Bijbelboek besproken. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De jongerengespreksgroep Elia bestaat uit ca. 25 jongeren uit de Oude Kerkgemeente en de Sionkerkgemeente . We geloven in de kracht van het Woord en denken dat het nodig is in het geloof elkaar vast te houden. De kring komt samen in Rehoboth en start om 19:45 uur. Kringdata zijn: Op 17 okt, 7 nov, 12 dec, 9 jan, 30 jan, 20 feb en 19 mrt. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebedskring

Eens per maand is er een gebedskring om te bidden voor elkaar en om de mooie en zorgelijke dingen binnen de gemeente bij God neer te leggen. Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jongeren Bijbelkring Immanuel

Deze kring is gericht op jong volwassenen, die bijvoorbeeld studeren en/of al een baan hebben. Wij behandelen elk kringseizoen een thema/Bijbelboek aan de hand van een Bijbelstudieboekje. De inleiding wordt bij toerbeurt door kringleden gehouden. Persoonlijke voorbereiding en Bijbelstudie door elk kringlid thuis vinden wij belangrijk. De focus van deze kring ligt op de vraag hoe je christen kunt zijn in deze geseculariseerde samenleving. Hoe ben je christen op je werk of tijdens je studie? Hoe maak je belangrijke keuzes in je leven? Zoals partnerkeuze, beroepskeuze, indeling vrije tijd en je rol in de gemeente. Hoe is de omgang met niet gelovigen of anders-denkenden? Deze vragen willen we onderzoeken in het licht van Gods Woord. Studie van Gods Woord is leidend voor het gesprek tijdens de avonden. De kring wordt eens per 3 weken gehouden bij kringleden thuis. Naast Bijbelstudie vinden wij persoonlijk contact en betrokkenheid op elkaar erg belangrijk. Bij vragen, bel of mail naar: Rijkjan Ploeg, 06-25271772, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrouwenvereniging Tryféna, Lydia, en Hanna

Vanuit de wijken Oude kerk en Sionkerk, zijn er drie kringen voor vrouwen. Ook vrouwen uit andere wijkgemeenten zijn van harte welkom. Op deze kringen worden de Bijbelstudies uit het blad 'De Hervormde Vrouw' gehouden. De kringen zijn aangesloten bij de Landelijke Hervormde Vrouwenbond. Meer informatie over de vrouwenverenigingen vindt u hier.

Mannenvereniging

Het is belangrijk om samen bezig te zijn met de Bijbel, Gods Woord. Om te staan in het leven van elke dag met zijn vragen, meningen en leringen die op ons afkomen, is het nodig om thuis te zijn in de Schriften. We hopen de onderwerpen uit de Hervormde Vaan te behandelen. Het jaarthema is dit jaar "Wandelen met God". Deze vereniging vergadert normaliter om de veertien dagen op donderdagavond om 19.45 uur in de Sionkerk. De vergaderdata zijn: 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december, 4 en 8 januari, 1, 15 en 29 februari en 21 maart. Conctact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Sectie indeling

Overzicht van secties met bijbehorende contactgegevens

  

Sectie 7

In deze sectie vallen alle gemeenteleden van 80 jaar en ouder, ongeacht waar zij wonen. Als u nog samen mag zijn, valt u in deze sectie zodra u beiden de leeftijd van 80 jaar hebt bereikt. Wilt u contact met een diaken dan belt u de diaken die onderstaand vermeld staat bij uw straat.

Ouderling Henk Plug, ondersteund door de pastoraal bezoekers ds. W. Geerlof en M.D. Zijl

Sectie 1:
Akeleilaan, Anjelierlaan, Artemislaan, Begonialaan, Dahliastraat, Elleboog, Geraniumlaan, Goudsbloemstraat, Hakselseweg, Hoorn, Irislaan, Irisplein, Klaphekweg, Lobelialaan, Nimrodlaan, Noorder Parallelweg, Primulalaan, Ranonkellaan, Rozenlaan, Rozenplein, Salvialaan, Spinderweg, Tuinderslaan, Weidmanlaan en de geperforeerden uit de Oude Kerkgemeente.

Arjan Bouman - Ouderling
Kees van de Weerd - Diaken

Sectie 2:
Ambonlaan, Balilaan, Bandaneira, Billitonlaan, Borneolaan, Celebeslaan, Floreslaan, IJssel de Schepperlaan, Javalaan, Lomboklaan, Madoeralaan, Molenstraat, Proosdijerveldweg, Proosdijweg, Soembalaan, Soembaplein, Sumatralaan, Timorlaan, Van Neslaan en de geperforeerden uit de Arkgemeente.

Jan Nijsink - Ouderling
Kees van de Weerd - Diaken

Sectie 3:
Bremlaan, Brinkweg, Buizerdlaan, Den Brink, Ganzeweide, Haviklaan, Kamperfoelielaan, Klaprooslaan, Kolkakkerweg, Korenbloemlaan, Korhoenlaan, Landbouwlaan, Leendert Tulplaan, Leeuweriklaan, Luttikenerf, Merellaan, Nachtegaallaan, Oortveldlaan, Papekoplaan, Patrijsplein, Patrimoniumlaan, Spechtlaan, Talmalaan, Valklaan, Wielewaallaan, Wulplaan, Zwaluwlaan en de geperforeerden uit de Bethelkerkgemeente en de Kleopasgemeente.

Teun van Roekel - Ouderling
Andre van der Blom - Diaken

Sectie 4:
Agaatstraat, Hoenderweg, Holleweg, Jadestraat, Opaalstraat, Schaapsweg, Slunterweg, Tasmanstraat, Thomaslaan,  Van Speykstraat, Van Voorthuizenlaan, Veenderweg, Veldhuizerbrink, Witte de Withstraat, Zoutmanstraat, en de geperforeerden uit de Nieuwe Kerkgemeente.

Henk Evers - Ouderling
Andre van der Blom - Diaken

Sectie 5:
Amsterdamseweg, Banckertplein, Bettekamp, Cortenaerstraat, De Ruyterstraat, Evertsenstraat, Hendrik Stafweg, Karel Doormanstraat, Kraatsweg, Notaris van Puttenstraat, Piet Heinstraat, Ruijsstraat, Slijpkruikweg, Trompstraat, Van Galenstraat, Van Heemskerckstraat, Van Zantenstraat, Van Almondestraat, Van Gentstraat, Veldhuizerweg, Wilterdinkstraat, W.J. Bitterstraat, en de geperforeerden van buiten Ede.

Daan van Rossum - Ouderling
Henrique Stunnenberg - Diaken

 

Informatie

Onder menu Informatie kunt u de overige informatie vinden zoals diverse gepubliceerde documenten, het fotoalbum, etc.

Rondom u en jou

Het menu "Rondom u en jou" is de plek om activiteiten te vinden voor de vele doelgroepen binnen onze gemeente. We hebben zowel aandacht voor ouderen en jongeren en willen aansprekend zijn voor iedereen.

Kies uit bovenstaand menu voor meer informatie.