Skip to main content

sionkerk logoSIONkerkgemeente

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

Meer informatie is te vinden op de site van de Zendingscommissie van Hervormde Gemeente Ede

Als gemeente kunt u de zending steunen via de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, collecten of een gift op de rekening van de Zendingscommissie: NL09 RABO 0373 7476 83 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inzake Zendingscommissie. Daarnaast kunt u individueel of als groep een financiële bijdrage krijgen van de zendingscommissie voor een werkvakantie of project waar voor langere tijd gewerkt wordt. Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie.