Hervormde gemeente Ede

 • Oude kerk

  De Oude Kerkgemeente is de wijk in het centrum en het noordoosten van Ede.

 • Rehoboth

  Rehoboth, het Kerkelijk Zalencentrum voor heel de Hervormde gemeente, ligt in het centrum van Ede

 • Sionkerk

  De Sion Kerk gemeente is de wijk westelijk van het centrum van Ede.

 • HAK Winkel van Sinkel

   

   

   

   

  De Winkel van Sinkel - voor de smalle beurs!

  Bezoekadres: Veenderweg 118a, Ede

  Woensdag
  10.00 - 12.00
  13.30 - 17.00
  19.00 - 21.00

  Zaterdag
  10.00 - 12.00

  Winkel van Sinkel
 • Nieuwe kerk

  De Nieuwe Kerkgemeente is de wijk zuidelijk van het centrum en noordelijk van de spoorlijn van Ede.

 • Bethelkerk

  De Bethelkerk gemeente is de wijk zuidelijk van de spoorlijn en oostelijk van de Stadspoort.

 • De Ark

  Bij de Arkgemeente horen de wijken Veldhuizen en Klaphek.

 • Kleopasgemeente

  De Kleopasgemeente is de wijk in en rondom de Rietkampen.

 • Bethanië

  Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië - preekplaats.

Alle dagen

40 dagenVeertig dagen om te vragen,
waarom God Zijn Zoon verliet,
dat die Ene zonder zonden,
sterven moest in diep verdriet.

Lees meer

Zendingsbussen 2e kwartaal 2023

De zendingsbussen in het 2e kwartaal zijn bestemd voor het GZB project “Bijbelvertaling voor de Lomwe in Malawi”.

zendingsbussen q2 2023Een Bijbel in je eigen taal… voor ons heel gewoon, maar niet voor de Lomwe in Malawi. Zij hebben pas een paar jaar een Bijbel in hun eigen taal. Maar om de Bijbel ook echt te begrijpen, is nog niet zo eenvoudig. Veel mensen hebben weinig opleiding genoten of zijn zelfs analfabeet. Op steeds meer plekken starten er interactieve Bijbelstudiegroepen en groeien mensen in geloof. 

Lees meer

Passie - Paasconcert Hervormd zangkoor Jubilate Ede.

Paas concert JubiltaeWij geven ook dit jaar weer ons traditionele Passie- Paasconcert op ‘stille zaterdag’ 8 april, in de Oude Kerk van Ede aan de Grotestraat 58. Bij ons Passie- Paasconcert staat dit jaar de cantate “Kruis en Kroon” centraal. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor samenzang en muzikale intermezzo’s. Aan dit concert werken mee Kees Alers (fluit), Robert Cekov (viool), Martin Zonneberg (orgel). Hans van Vuuren verzorgt de presentatie. Jan Willem den Hartogh, onze dirigent, bespeelt de piano en heeft de algehele leiding. Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. De toegangsprijs is € 10,00 voor volwassenen en kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis. Het bestuur en leden van Jubilate nodigen u van harte uit om de ‘stille week’ samen zingend en luisterend af te sluiten. Meer informatie op onze website: www.Jubilate-ede.nl

Voedselbank Ede

Voedselbank

Het hele jaar door zamelt de diaconie van de Hervormde Gemeente Ede levensmiddelen in voor de voedselbank Ede.
Waarom we dat doen? In de Bijbel lezen we dat Jezus ons oproept om naar je naaste om te zien. Zonder te oordelen je dorpsgenoten helpen, zeker diegenen die het moeilijk hebben.
Doet u/ doe jij mee? In bijgaand overzicht kunt u zien waar je houdbare levensmiddelen in kunt leveren. Let op: geen versproducten, geen producten met alcohol en geen producten over de THT-datum.
Alvast dank namens cliënten van de voedselbank.

Lees meer

Bericht van de Algemene Kerkenraad

Begroting 2022De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 november jl. de begrotingen van het
College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters over het begrotingsjaar 2022 voorlopig vastgesteld. Hierbij treft u de samenvatting daarvan ter inzage aan. Tot 3 december liggen de complete begrotingen voor u ter inzage op het kerkelijk bureau. De begrotingen zijn ook te vinden op de website. Bezwaren tegen vaststelling van de begrotingen kunnen uiterlijk 6 december schriftelijk worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad.

Lees meer

Werkgroep Duurzaamheid

WerkgroepDe Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van onze Hervormde gemeente.
-Dit n.a.v. het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in haar Beleidsplan voor 2016-2020.
-Een doel van de Werkgroep is; het stimuleren van aandacht voor "Duurzaamheid" binnen onze Hervormde Gemeente.
-Daarom heeft de Werkgroep de volgende website met actuele informatie over “Duurzaamheid” gemaakt.
-Zie; http://duurzaamheidhervormdede.jimdo.com/

Kerkelijk bureau

 

Open van maandag t/m donderdag: 8.00u - 12.30u

Driehoek 11a - Ede
Tel. 0318 610438

Lees meer

Winkel van Sinkel openingstijdenWoensdag
10.00 - 12.00 alleen beneden
13.30 - 17.00 beneden en boven
19.00 - 21.00 beneden en boven

Zaterdag
10.00 - 12.00 alleen beneden

Lees meer

VEILIG MET iDEAL

Webwinkel