Hervormde gemeente Ede

Kerkbalans

Start Actie kerkbalans 2020: Geef voor je kerk

Kerkbalans 2020De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat weer van start. Wist u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerving van het land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken aan hun leden om een financiële bijdrage. In de komende week 4 valt ook bij u weer de Kerkbalansbrief met bijdrageformulier op de mat. In week 5 zullen tussen maandag 27-01-2020 en zaterdag 01-02-2020 uw enveloppen met toezeggingen door de vele lopers weer worden opgehaald. Er is al heel veel voorbereidend werk gedaan. Doet u nu ook weer mee?

Onze Hervormde gemeente is in alles afhankelijk van Gods Zegen maar kan praktisch alleen bestaan dankzij de financiële steun van u als leden. Er is in onze grote gemeente ook veel geld nodig om al het werk goede voortgang te laten hebben. Onderstaande cirkeldiagrammen geven een beeld van de verdeling van de uitgaven en de inkomsten.

Lees meer

Echtpaar 2 enveloppen

Uitleg waarom beide leden van een echtpaar elk afzonderlijk een brief krijgen met het verzoek om mee toe doen aan de Aktie Kerkbalans.

Dit jaar word de Actie Kerkbalans voor de tweeënveertigste keer gehouden. In onze Hervormde gemeente doen beide echtgenoten elk afzonderlijk mee aan het verjaardagfonds, aan de solidariteitskas en aan de collectes in de kerkdienst en tegenwoordig ook de Actie Kerkbalans. Aangezien er bij College van Kerkrentmeesters elk jaar vragen over binnenkomen lichten wij toe waarom er is gekozen om ieder lid van een echtpaar apart aan te schrijven.

Lees meer

Betaalmethode

In de week van 22 t/m 27 januari 2018 worden de toezeggingsformulieren voor AKB-2018 weer verspreid. Net als voorgaande jaren kunt u kiezen uit vier betaalmethoden, aangezien er op het toezeggingsformulier maar beperkt ruimte beschikbaar is volgt hieronder een korte toelichting op deze betaalmethoden.

Lees meer