Skip to main content

College van Kerkrentmeesters

Secretariaat: Kerkelijk Bureau


Online webwinkel

Via de kerkelijke Webwinkel SKG Collect is het mogelijk collectebonnen te bestellen, giften over te maken en toezeggingen te doen voor de Kerkbalans.

Verhuurreglement

In het verhuurreglement staan alle voorwaarden en prijzen beschreven die van toepassing zijn op de verhuur en het gebruik van de kerkelijke gebouwen.