Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

Zendingsbussen 4e kwartaal 2022

De opbrengst van de Zendingsbussen in het 4e kwartaal is bestemd voor de "Werkers" uitgezonden vanuit onze eigen Hervormde Gemeente.

Namens onze Herv. Gemeente zijn negen mensen uitgezonden naar plaatsen elders in de wereld. Deze mensen zijn ver van huis op verschillende terreinen werkzaam op vaak eenzame plaatsen. Als Zendingscommissie willen we hen daarbij van harte ondersteunen en vragen daarvoor uw hulp, zowel in uw bijdrage in de zendingsbussen als in uw gebeden. Van harte aanbevolen.

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De afleveringen zijn te downloaden op www.gzb.nl/podcast of te beluisteren via Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. Veel luisterplezier!