Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De afleveringen zijn te downloaden op www.gzb.nl/podcast of te beluisteren via Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. Veel luisterplezier!

Zendingsmaatje

In 2021 hoopt de GZB tenminste 2021 Zendingsmaatjes te verwelkomen. Ga naar www.zendingsmaatje.nl en meld je vandaag nog aan. Als Zendingsmaatje ben je onderdeel van het wereldwijde zendingswerk van de GZB en help je mee bij de verspreiding van het Evangelie.

Bestemming zendingsbussen 1e kwartaal 2021

De opbrengst van de zendingsbussen is het eerste kwartaal van 2021 bestemd voor het IZB project ‘De Brug’.

‘De Brug’ is een gemeenschap speciaal voor zoekers en pasgelovigen: een plek om God te ontmoeten en kerk te zijn. Dat was de droom in Huizen. Via pioniersplek 'De Brug’ wordt hier gestalte aan gegeven. De Brug is het geheel van (extern gerichte) missionaire activiteiten in Huizen. In een aantal jaren heeft De Brug zich als een jonge geloofsgemeenschap ontwikkeld. Elke zondag komt er een groep mensen bij elkaar in de ontmoetingsdienst. Deze is een belangrijk onderdeel van De Brug. Het is een centrale plaats geworden waar mensen elkaar en God kunnen ontmoeten. Rondom de diensten vinden allerlei activiteiten plaats die aansluiten bij de behoefte van de doelgroep. In de afgelopen jaren zijn meerdere mensen tot geloof gekomen waarvan een aantal ook gedoopt mochten worden.

Financieel verslag 2018

In de onlangs gehouden vergadering van de zendingscommissie is het financieel verslag over 2018 besproken en vastgesteld. Het bestand is via de bijlage bij dit artikel in te zien.