Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

Bestemming zendingsbussen 3e kwartaal 2021

De opbrengst van de zendingsbussen is het derde kwartaal van 2021 bestemd voor “De Haven” een Pioniersplek in een multiculturele Utrechtse stadswijk

De Haven werd in de zomer van 2014 in het leven geroepen als een pioniersplek vanuit de Protestantse kerk. De Haven is ontstaan uit een groep ‘doorfietsers’; wijkbewoners die op zondagochtend de wijk uit fietsten om in een andere wijk naar de kerk te gaan. Het verlangen groeide om met buren het geloof te delen. Dus vanaf de plek waar je woont, waar je boodschappen doet, waar je sport.

Lees meer

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De afleveringen zijn te downloaden op www.gzb.nl/podcast of te beluisteren via Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. Veel luisterplezier!

Zendingsmaatje

In 2021 hoopt de GZB tenminste 2021 Zendingsmaatjes te verwelkomen. Ga naar www.zendingsmaatje.nl en meld je vandaag nog aan. Als Zendingsmaatje ben je onderdeel van het wereldwijde zendingswerk van de GZB en help je mee bij de verspreiding van het Evangelie.