Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

Zendingsbussen 1e kwartaal 2023

De zendingsbussen in het 1e kwartaal zijn bestemd voor het IZB project “Familiehuis Schollevaar”.

Zendingsbussen Q1 2023 nFamiliehuis Schollevaar is een pioniersplek in de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel. "We verlangen naar een plek waar we samen het geloof in Jezus Christus (uit)delen. Een plek waar jong en oud zich welkom voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid. We zien uit naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk en mogen dankbaar constateren dat dat, in en rond Familiehuis Schollevaar, daadwerkelijk gebeurt".

Lees meer

Ontmoet de Wereldkerk

Gemeenteavond met als thema "Ontmoet de Wereldkerk" d.d. 24 november 2022. 

Op donderdag 24 november is de gemeenteavond met als thema “Ontmoet de Wereldkerk” geweest. We kijken terug op een mooie, zinvolle avond. Tijdens deze avond vertelt Jiwan Baharati, onze gast uit Nepal, het indrukwekkende verhaal hoe zijn vader tijdens een ernstige ziekte in een visioen geroepen werd om het evangelie te gaan verkondigen. De bevolking in Nepal is overwegend Hindoe en het gezin Baharati behoorde tot de hogere priester kaste. U moet zich voorstellen wat het betekent als iemand tot het geloof in Jezus Christus komt. Zo iemand wordt uitgestoten uit zijn familie. Ondanks alle tegenstand volgt vader Baharati toch zijn roeping en gaat hij evangeliseren in de bergen in Nepal. Kijk voor meer informatie de twee filmpjes.
Boodschap van Jiwan
Getuigenis uit Nepal

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De afleveringen zijn te downloaden op www.gzb.nl/podcast of te beluisteren via Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. Veel luisterplezier!