Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.

Bestemming zendingsbussen 2e kwartaal 2021

De opbrengst van de zendingsbussen is het tweede kwartaal van 2021 bestemd voor het “Het Philemon Project” van de GZB.

Veel kinderen in Libanon groeien op in armoede, vaak omdat ze gevlucht zijn uit Syrië. Een kleine groep christelijke vrouwen trok zich hun lot aan en startte met peuteropvang via het Philemon Project. Zo’n 70 kinderen ontvangen een maaltijd en onderwijs. Ouders worden toegerust om hun kinderen een hoopvolle toekomst te geven.

Inmiddels komen hier zo’n 60-70 kinderen naar toe in de leeftijd van 1-4 jaar. Een dag bestaat uit een gevarieerd programma van creatieve spelletjes (binnen en buiten), zingen, verhalen, knutselen, beginnend lezen en rekenen en het aanleren van sociale vaardigheden. Bijbelverhalen, zingen en gebed zijn natuurlijke onderdelen van de dag. Engels is de voertaal, zodat deze kwetsbare kinderen later meer kans hebben om op een betere school terecht te komen. En natuurlijk krijgen de kinderen ook iedere dag een gezonde maaltijd.

Namens de GZB is Heleen van den Berg werkzaam bij het Philemon Project.
Zie voor meer informatie www.gzb.nl/hoopvoorvluchtelingen.

Wij vragen u dit project met uw financiële bijdrage dit 2e kwartaal te ondersteunen!!

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Bent u geïnteresseerd in andere culturen? En vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker? De afleveringen zijn te downloaden op www.gzb.nl/podcast of te beluisteren via Spotify, Apple Play en Google Play onder de naam 'Deel je leven' of 'GZB'. Veel luisterplezier!

Zendingsmaatje

In 2021 hoopt de GZB tenminste 2021 Zendingsmaatjes te verwelkomen. Ga naar www.zendingsmaatje.nl en meld je vandaag nog aan. Als Zendingsmaatje ben je onderdeel van het wereldwijde zendingswerk van de GZB en help je mee bij de verspreiding van het Evangelie.