Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Financiëel jaaroverzicht 2017 zendingscommissie

Het jaar 2017 is, financiëel gezien, een beter jaar geweest dan 2016. De opbrengsten over het totaal zijn gestegen met 5,4% ten opzichte van het vorige jaar. We zijn naast de gevers, vooral God dankbaar voor het feit dat hij ons opnieuw de middelen geeft om het zendingswerk te ondersteunen. Een uitgebreider verslag is hier te downlaoden.

Bestemming zendingsbussen 3e kwartaal 2018

Stichting Evangelie & Moslims

logoe en mEvangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.

Op de site van Evangelie en Moslims zijn er handvaten te vinden voor de omgang met moslims als ook informatie over wat dit project precies inhoudt.