Skip to main content

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.


Achtergrond informatie Zendingscommissie

Zendingsbussen 2e kwartaal 2024

De bestemming zendingsbussen zal in het 2e kwartaal 2024 voor de GZB zijn en dan speciaal voor het project: “DE GROENE KERK IN PERU”

Verslag Gemeenteavond 'Ontmoet de Wereldkerk'

Op donderdag 24 nov 2022 heeft Jiwan Baharati, onze gast uit Nepal, het indrukwekkende verhaal verteld over hoe zijn vader tijdens een ernstige ziekte in een visioen geroepen werd om het evangelie te gaan verkondigen.

GZB-podcast ‘Deel je leven’

In ‘Deel je leven’ nemen zendingswerkers de luisteraar mee in hun leven in een andere cultuur. Vindt u het mooi om een inkijkje te krijgen in het leven van een zendingswerker?