Bethelkerkgemeente Ede

Bethelkerk

Terugblik seniorenmiddag 16 november 2022

Woensdag 16 november jl. was er weer een seniorenmiddag. Veel senioren uit Ede en omgeving wisten de weg naar de Bethelkerk te vinden. Goed om elkaar weer te ontmoeten! Na het welkom was er een moment van herdenken in verband met de aankomende laatste zondag van het kerkelijke jaar - 20 november. Een mooi gedicht van Hanna Lam “De mensen van voorbij…” werd voorgedragen.
Hierna hield Ds. N.W. van den Houten een korte overdenking naar aanleiding van 1 Tessalonicenzen 4 vers 13 (NBV 21): “Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de degenen die u ontvallen zijn, zodat u niet hoeft te treuren, zoals anderen die geen hoop hebben.” Het thema was ‘Toekomst vol van Hoop’. We mogen elkaar bemoedigen: De dood is niet het laatste. God houdt je vast. Er is Hoop!
Daarna luisterden we en zongen mee met het mooie lied: ‘Een Toekomst vol van Hoop’. Hierna was het tijd voor de korte presentatie van de ThuisFrontCommissies.

Lees meer

Alphacursus 2023

wat is het doel

Wie je ook bent, wat je ook gelooft, je bent van harte welkom bij Alpha! Er is ruimte voor al je vragen.

De Alphacursus wordt georganiseerd in samenwerking met de Kleopasgemeente, de Nieuwe Kerkgemeente en de Beatrixkerk. De cursus is gratis en start op 23 januari 2023.

lees meer

Bijbeluren

bijbel en kaarsGedurende het winterseizoen verzorgt de wijkpredikant ds. Beekman een aantal Bijbeluren, twee in het najaar en twee in het voorjaar. De Bijbeluren worden gehouden op maandagavond van 20:15 tot 21:15 uur in de Bethelkerk. De avonden staan open voor iedereen (van jong tot oud) open, vooraf aanmelden is niet nodig. De avonden zijn los van elkaar te bezoeken, het is mogelijk om één avond te komen, maar ook alle avonden.

Data seizoen 2022-2023:

  • 3 oktober 2022: Hoeveel is genoeg? (Marcus 12)
  • 7 november 2022: Doodsangst (Hebreeën 2)
  • 16 januari 2023: Onschuld (Psalm 26)
  • 13 februari 2023: Als kinderen andere wegen gaan (Lucas 15)

Eeuwigheidszondag

Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

Gij waart hun rots,
hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods
en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

Ten einde raad
ontzinkt ons haast de moed
maar in de verte klinkt ons tegemoet
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet!
Halleluja, halleluja!

Maar een oneindig glorierijker dag
staat nog te wachten als op uw gezag
heel 't heir der heil'gen
tot U naad'ren mag.
Halleluja, halleluja!

Gezang 299: 1, 2, 6, 8

wolk

Kerkdiensten in de Bethelkerk

foto bethelkerkElke zondag zijn er kerkdiensten in de Bethelkerk. Wij komen samen om onze Drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest te eren in gebed, Woord en zang.

  • De ochtenddienst is om 9.30 uur
  • De middagdienst is om 17.00 uur

Open Kerk
Iedere dinsdagmorgen is de Bethelkerk open van 10 tot 12 uur. (lees meer)