Bethelkerkgemeente Ede

Formulieren

Formulier bij de bevestiging van ambtsdragers

ONDERRICHT

Gemeente van Christus, Wij zijn dankbaar dat in ons midden broeders gekozen konden worden tot ouderling en diaken. Aangezien niemand enig bezwaar heeft ingebracht gaan wij thans tot hun bevestiging over. Terwijl alle leden van de gemeente tot het werk in de wijngaard des Heren geroepen zijn, met name tot het belijden van zijn naam en het dienen van elkaar, worden sommigen van Godswege geroepen tot het vervullen van een ambt of bediening.

...

Lees meer

Doopformulier

BETEKENIS

De betekenis van de Heilige Doop omvat drie punten:

In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in of de besprenkeling met het doopwater. Onze onreinheid wordt ons daarin uitgetekend. Wij worden opgeroepen onze zonde voor God te belijden, en ons heil buiten onszelf te zoeken.

...

Lees meer

Formulier Openbare Geloofsbelijdenis

Gemeente des Heren, Een aantal broeders en zusters hebben het verlangen in ons midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, om te mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het heilig Avondmaal toegelaten en dragen medeverantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus.

...

Lees meer

Avondmaalsformulier

WOORDEN DER INZETTING

Gemeente van Christus, wij luisteren naar de instellingswoorden van het heilig Avondmaal, zoals de apostel Paulus dat beschrijft:

"In de nacht, waarin de Here Jezus werd verraden, nam Hij brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Zo nam Hij ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, drinkt allen daaruit.’

Paulus schrijft: ‘Zo dikwijls u dit brood eet en de beker drinkt, verkondig de dood des Heren, totdat Hij komt."

Lees meer