Bethelkerkgemeente Ede

Diaconaat

Diaconaat

Tot opbouw van de wijkgemeente zijn aan de (zes) diakenen (onder andere) de volgende taken toevertrouwd:

  • het collecteren bij de erediensten;
  • het verzorgen van de tafel bij het Heilig Avondmaal;
  • het afleggen van diaconale huisbezoeken en het verlenen van financiële ondersteuning;
  • het verzorgen van het vervoer voor kerkgangers;
  • het ouderenwerk (vakantieweek en kerstgroet);
  • andere dienende taken

Eén van de wijkdiakenen is jeugddiaken en heeft als speciale opdracht: het jeugddiaconaat. Dit betekent dat hij zich bezig houdt met de diaconale aspecten binnen het jeugdwerk.