Bethelkerkgemeente Ede

Seniorenmiddagen

Seniorenmiddagen

Een aantal keer per seizoen (september tot maart/april) wordt er in de Bethelkerk een seniorenmiddag gehouden. Deze middagen zijn gericht op onderlinge ontmoeting, ontspanning en bezinning.
Deze bezinning wordt meestal gedaan door de predikant of kerkelijk werker. Na de bezinning is er ruimte voor een spreker die iets komt vertellen (of laten zien ) over een bepaald onderwerp; ook kan het gebeuren dat we op een creatieve manier met elkaar aan de slag gaan.
Een gewone middag begint om 14:30 uur en eindigt rond de klok van 17:00 uur. Indien de seniorenmiddag om 15:00 uur begint, dan betekent dit dat we ook samen eten. Alle senioren uit Ede-Zuid (Bethelkerk) en de Rietkampen (Kleopasgemeente) zijn van harte welkom; maar ook als u niet lid bent van onze gemeente verwelkomen wij u graag!

Voor alle middagen geldt: locatie de Bethelkerk.

Seniorenmiddag - 19 september

orgel bkerkkoorogel bkerkOp woensdagmiddag 19 september zal de volgende seniorenmiddag van het nieuwe seizoen worden gehouden in de Bethelkerk van 14.30 uur – 17.00 uur.
Ds. Beekman zal de korte overdenking verzorgen. Daarna wordt de verhalenkoffer geïntroduceerd. Dit is een nieuw programmapunt voor de seniorenmiddagen. De gast is deze middag onze organist de heer Bram Oppeneer. Hij zal iets vertellen over het orgel, hij verzorgt een klein concert en hij zal verzoeknummers begeleiden. Deze nummers kunnen uit de (oude) psalmberijming van 1773 zowel als uit het Liedboek voor de Kerken opgegeven worden. Het belooft een mooie middag te worden. Alle senioren uit de Rietkampen en Ede-Zuid (en natuurlijk ook buiten deze 'grenzen') zijn van harte welkom! Voor vervoer kunt u contact opnemen met dhr. A. Jochemsen

Seniorenmiddag 14 februari

Op woensdagmiddag 14 februari van 14.30 uur – 17.00 uur is er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk.

De heer Hans Mouthaan uit Bleskensgraaf, zelf ruim veertig jaar werkzaam geweest in de levensmiddelenbranche, zal in een boeiende voordracht over de kruidenierswinkel uit de vijftiger jaren vertellen. Voorafgaand aan de voordracht zal ds. C. van der Dussen een korte overdenking uitspreken.

DE DORPSKRUIDENIER VERTELT VAN VROEGER... Terug in de tijd! Het is een nostalgische lezing die veel herinneringen oproept aan losse stroop, glansstijfsel en
boodschappenboekjes. De verhalen worden ondersteund door gewichten, scheppen,
trommels en manden uit de oude kruidenierszaak.

Het belooft een boeiende middag te worden. Ook is er volop ruimte voor ontmoeting! Alle senioren uit de Rietkampen en Ede-Zuid (en natuurlijk ook buiten deze 'grenzen') zijn van harte welkom! Voor vervoer kunt u contact opnemen met dhr. A. Jochemsen.

Seniorenmiddag 13 september 2017

levenvanbarmhartigheidOp woensdagmiddag 13 september 2017 zal de eerste seniorenmiddag van het nieuwe seizoen worden gehouden in de grote zaal van de Bethelkerk van 14.30 uur – 17.00 uur.

Onze gastspreker zal dan de voor ons bekende schrijver Gerard van Bruggen zijn. Hij zal naar aanleiding van zijn boek ‘Leven van barmhartigheid’ spreken over de geschiedenis van de armenzorg in Ede. Om deze geschiedenis in beeld te brengen heeft hij de archieven van diaconie en gemeente doorgenomen, waarbij grote verschillen met de tegenwoordige tijd zichtbaar werden, maar tegelijkertijd parallellen te trekken zijn.

Lees meer

Terugblik seniorenmiddag 15 februari 2017

corrie ten boomWoensdagmiddag 15 februari jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. De zaal was goed gevuld met senioren uit de Rietkampen, Ede-Zuid en daarbuiten. Op deze zonnige middag ging de bezinning van ds. J.E. de Groot over het thema “Toch goede moed in (ondanks) de storm” naar aanleiding van Handelingen 27 : 14 – 25.
Na de overdenking was het woord aan mevrouw Jannie van Rijn uit Bodegraven. Zij zou ons vertellen over het leven van Corrie ten Boom.

Lees meer

Terugblik seniorenmiddag 28 maart 2018

Woensdagmiddag 28 maart jl. was er weer een seniorenmiddag in de grote zaal van de Bethelkerk. Velen waren gekomen. Er was een goede sfeer en ontmoeting!

ouderenmiddag 280318 1Op deze middag in de Stille Week was het thema van de bezinning: “Mantelzorg vanaf het kruis geregeld”. Ds. J.E. de Groot hield een korte overdenking naar aanleiding van Johannes 19: vers 26 en 27. Uit deze verzen spreekt de bewogenheid van Jezus vanaf het kruis voor degenen die achterbleven. Maria en de discipel Johannes werden vanaf het kruis door Jezus aan elkaar verbonden. Via het kruis naar Huis! Na de mooie en aansprekende bezinning zongen we het indringende gezang 189 vers 1, 2, 3 en 4: “Mijn verlosser hangt aan ’t kruis”.

Lees meer

Terugblik seniorenmiddag 15 november 2017

Ouderen IMG 8373Woensdagmiddag 15 november jl. was er weer een seniorenmiddag. Veel senioren uit Ede en omgeving wisten de weg naar de Bethelkerk te vinden, zodat de zaal zich vulde met veel vertrouwde en ook nieuwe gezichten. Goed om elkaar weer te ontmoeten! Na de opening door Tinus Hoogendoorn, de nieuwe voorzitter van de Commissie, werd het woord gegeven aan mw. drs. Alie Hoek-van Kooten. Zij hield een presentatie over ‘Medische verrassingen in de Bijbel OT en NT’.

Lees meer

Terugblik Seniorenmiddag 7 juni 2017

seniorenmiddag 7 juniWoensdagmiddag 7 juni jl. was de laatste seniorenmiddag van dit seizoen in de grote zaal van de Bethelkerk. De zaal was gevuld met senioren uit de Rietkampen, Ede-Zuid en daarbuiten. Op deze middag ging de bezinning van onze Kerkelijk Werker Cock Kroon over de "Omleiding", die wij (net als Israël na de Uittocht) soms ervaren. Wij mogen weten: “Hij gaat ons voor!” Ook al is Zijn leiding niet altijd zichtbaar, God is erbij in de woestijnperiode. Deze belofte geldt ook voor ons en in dat vertrouwen mogen wij verder gaan.

Na deze bemoedigende overdenking en het zingen van het lied ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ was het pauze en was er volop ruimte voor ontmoeting.

Na de pauze werd er een film vertoond over het leven van Prinses Beatrix.

Lees meer