Bethelkerkgemeente Ede

Pastoraat

Pastoraat

Pastoraat is een verantwoordelijkheid voor heel de gemeente: in navolging van Christus oog en hart hebben voor elkaar. Als leden van het lichaam van Christus dragen wij bijzondere zorg voor hen die het moeilijk hebben en doen wij voorbede in de zondagse diensten. Wij zijn dus allen geroepen zijn om naar elkaar om te zien; daarnaast coördineert de kerkenraad
het pastorale werk  in de wijk.

De ouderlingen doen – samen met de bezoekbroeders – geregeld huisbezoek. De zusters van de Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) proberen zoveel mogelijk mee te leven. De kerkenraad benoemde een ouderenouderling in de persoon van Ad Griffioen; zo kan er meer pastorale zorg worden verleend aan hen die het ook meer nodig hebben.

De wijkpredikant en de pastoraal medewerker Cock Kroon leggen vooral bezoeken af in bijzondere omstandigheden (crisispastoraat, langdurige ziekte, opname in ziekenhuis of tehuis, maar ook bij een geboorte of een jubileum). Op deze manier mogen wij elkaar bemoedigen vanuit het Woord van God, in meeleven en gebed.