Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Pastoraat

Pastoraat is een verantwoordelijkheid voor heel de gemeente. In navolging van Christus hebben we oog en hart voor elkaar. Als leden van het lichaam van Christus dragen wij bijzondere zorg voor hen die het moeilijk hebben en doen wij voorbede in de zondagse diensten. Wij zijn dus allen geroepen om naar elkaar om te zien. De coördinatie van het pastorale werk in de wijkgemeente wordt gedaan door de wijkkerkenraad.

De cluster-ouderlingen doen – samen met de bezoekbroeders en bezoekzusters – geregeld huisbezoek. De leden van het Bethel Bezoek Team (BBT) proberen zoveel mogelijk mee te leven. De ouderen-ouderling verleent samen met zijn team pastorale zorg aan de ouderen in de wijkgemeente.

De wijkpredikant en de ouderling kerkelijk werker leggen vooral bezoeken af in bijzondere omstandigheden (crisispastoraat, langdurige ziekte, opname in het ziekenhuis of tehuis, maar ook bij een geboorte of een jubileum). Op deze manier mogen wij elkaar bemoedigen vanuit het Woord van God, in meeleven en gebed.