Bethelkerkgemeente Ede

Kerkdiensten online
Gebruik een App!

Gebruik de Kerkomroep apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

Actuele diensten in de Bethelkerk

zondag 01 okt 09:30 uur ds. D.G.R.A. Beekman - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
zondag 01 okt 17:00 uur ds. M.P.D. Barth (Barneveld) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3

24 september 2023 9.30 (ds. D.G.R.A. Beekman)

Viering Heilig Avondmaal

 

Welkom en mededelingen kerkenraad

Ps. 62: 1 (NB) -> schoolpsalm

Stil gebed, votum en groet

Ps. 136: 1 en 5 (OB)

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede

Op Toonhoogte lied 243 ‘Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed’

Schriftlezing Spreuken 9

Psalm 5: 6 en 7 (NB)

Verkondiging

Liedboek gezang 463: 1 en 2 ‘O Heer, die onze Vader zijt’

Geloofsbelijdenis

Psalm 136: 23 (OB)

Onderwijzing bij het Avondmaal
Gebed

Psalm 65: 2 (OB)

Liedboek gezang 192: 1, 2, 3 en 6 ‘O kostbaar kruis, o wonder Gods’

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Liedboek gezang 303: 1 ‘De ware kerk des Heren’

Zegen

24 september 2023 17.00 (ds. D.G.R.A. Beekman)

Voortzetting en Dankzegging Heilig Avondmaal

 

Welkom en mededelingen kerkenraad

Ps. 63: 2 (NB)

Stil gebed, votum en groet

Ps. 116: 10 en 11 (OB)

Lofprijzing
Gebed

Liedboek gezang 452: 1 en 2 ‘Verlosser, Vriend, o hoop, o lust’

Psalm 103: 1 en 2 (OB)

Dankgebed viering HA en gebed om verlichting om de Heilige Geest

Schriftlezing: Spreuken 8

Psalm 32: 3 en 4 (NB)

Verkondiging

Liedboek gezang 476: 1 en 4 ‘Eeuwig Woord, U willen wij bezingen’

Dankgebed

Liedboek gezang 44: 1 en 2 ‘Dankt, dankt nu allen God’

Zegen

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

App logo kerkdienstgemist

Gebruik vanaf nu kerkdienstgemist.nl om de kerkdienst live of achteraf mee te maken!

Na december 2021 wordt kerkomroep.nl niet meer gebruikt.

Kerkdienst online - hulp en instructies

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317