Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Actuele diensten in de Bethelkerk

zondag 25 feb 09:30 uur ds. D.G.R.A. Beekman (Voorber. H.A.) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
zondag 25 feb 17:00 uur ds. C.A. van der Graaf (Veenendaal) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3

 

Gebruik vanaf nu kerkdienstgemist.nl om de kerkdienst live of achteraf mee te maken!
Voor hulp en instructies: klik hier

Uw gaven, ook online

 


18 februari 2024 9.30 (A.P.D. Zijlstra)

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Aanvangslied: psalm van de school: Psalm 132: 1 en 4 (Liedboek voor de Kerken)

Stil gebed / votum en groet

Schriftwoord: psalm 91: 15-16 (HSV) – zondag Invocabit

Zingen: psalm 91: 1 en 2 – Berijming 1773

We lezen de Wet van de Heere uit Deuteronomium 5:1-21

Zingen: psalm 91: 7 en 8 – Berijming 1773

Gebed voor de opening van de Schriften

Kindermoment

Zingen uit Op Toonhoogte 2015: lied 114 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

1e Schriftlezing (Oudtestamentische lezing): Jesaja 52:13-53:12 (HSV)
2e Schriftlezing (Epistellezing): Filippenzen 2:5-11 (HSV)

Zingen: Gezang 105 (Liedboek voor de Kerken)

Verkondiging

Zingen: gezang 150: 1, 3 en 4 (Liedboek voor de Kerken)

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: psalm 103: 1 en 9 (Liedboek voor de Kerken)

Zegen

18 februari 2024 17.00 (ds. J.C. Breugem)

Welkom

Gez. 180:1, 2 en 3

Votum en groet

Ps. 22:1 en 3 (NB)

Gebed en woord: Lukas 22:39-46 en Hebr. 5:1-10

Ps. 43:1 en 5

Verkondiging: Hebr. 5:7-9

Ps. 116:1,2 en 4 (NB)

Geloofsbelijdenis

Ps. 141:2

Dankgebed

Gez. 180:4,5,6 en 7

Wegzending en zegen


Uw gaven

collectezakkenU kunt wellicht niet iedere dienst aanwezig zijn, waardoor u uw gaven niet in de collectezak kunt doen.

Er zijn 2 mogelijkheden om toch bij te dragen wanneer u de diensten niet bezoekt:

1. U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van:

Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16

College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94

Wijkkas Bethelkerkgemeente  NL47 RABO 0373 7185 78

onder vermelding van het doel.

2. U kunt uw bijdragen voor de diaconie en het kerkenwerk ook overmaken via deze QR-codes. Hiermee gaat u naar de site van onze webwinkel en kunt zo geven aan de collectes.

QR-code voor collecte Diaconie:

QR code diaconie

QR-code voor collecte Kerkenwerk:

QR code kerkenwerk


Kerkdienst online - hulp en instructies

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317