Bethelkerkgemeente Ede

Kerkdiensten online
Gebruik een App!

Gebruik de Kerkomroep apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

Actuele diensten in de Bethelkerk

zondag 04 dec 09:30 uur ds. D.G.R.A. Beekman (Heilige Doop) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
zondag 04 dec 17:00 uur ds. P.A. Verbaan - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3

27 november 2022 9.30 (ds. A.J. Zoutendijk)

Welkom

Gezang 125 vers 1,2

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 24 vers 1,2 Oud

Lezing van het gebod (Romeinen 13)

Zingen: Psalm 24 vers 3,5 Oud

Gebed

Eerste Schriftlezing: Daniël 9:1-7:17-23

Zingen: Psalm 85 vers 1 Liedboek

Tweede Schriftlezing: Lucas 1:5-25

Zingen: OTH 305 (Geprezen zij de Here)

Zingen: Psalm 85 vers 2 Liedboek

Preek over Lucas 1:13a

Zingen: Psalm 102 vers 6,8

Gebeden

Collecte

Zingen: Gezang 119

Zegen

27 november 2022 17.00 (ds. J. van der Meijden)

Welkom

Ps. 84:1,6 OB

Votum en groet

Ps. 105:1,18 NB

Gebed

Schriftlezing Lukas 1:26-38

Tekstlezing Lukas 1:31B

Gez. 329:1,2,3

Preek - Jezus; een roepnaam om aan te roepen

Ps. 73:9,10 NB

Geloofsbelijdenis

Ps. 21:13 OB

Dankgebed en voorbeden

Gez. 444:1,2,3

Zegen

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

App logo kerkdienstgemist

Gebruik vanaf nu kerkdienstgemist.nl om de kerkdienst live of achteraf mee te maken!

Na december 2021 wordt kerkomroep.nl niet meer gebruikt.

Kerkdienst online - hulp en instructies

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317