Bethelkerkgemeente Ede

Kerkdiensten online
Gebruik een App!

Gebruik de Kerkomroep apps voor uw mobiele aparaat!

Installeren:         Meer over Apps

Actuele diensten in de Bethelkerk

zondag 02 apr 09:30 uur ds. D.G.R.A. Beekman ( Openbare Belijdenis ) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
zondag 02 apr 17:00 uur ds. G. Roest (Gouda) - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
donderdag 06 apr 19:30 uur zie Kleopas - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3

26 maart 2023 9.30 (ds. J. van der Meijden)

Welkom

Schoolpsalm Ps. 22:1 NB

Votum en groet

Ps. 113:1,2 OB

Wetslezing

Gez. A:9 (TGdH Och of wij Uw geboden volbrachten)

Gebed

Lied OTH 282 (Jezus vol liefde)

Paasproject kinderen

Schriftlezing 2 Samuël 15:23-26
Tekstlezing Johannes 18:1-9

Gez. 174:1,2

Preek – Het altaar bestijgen

Ps. 40:3,7 NB

Dankgebed en voorbeden

Gez. 430:1,6

Zegen

26 maart 2023 17.00 (ds. W.P. Vermeulen)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 42 vers 1 (ob)

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 42 vers 3 en 5 (ob)

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Romeinen 7 vers 7 t/m 26, tekst: vers 21 t/m 26

Heidelbergse Catechismus: Zondag 33

Zingen: Gez. 88

Verkondiging: ‘The beast in me – over geestelijke strijd in jezelf’

Zingen: Psalm 61 vers 3 en 5 (nb)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gez. 182 vers 1 en 6

Dankgebed en voorbede – stil gebed – onze Vader

Collecte

Slotlied: Psalm 145 vers 1 en 3 (nb)

Zegen

Meer artikelen...

  • 1
  • 2

App logo kerkdienstgemist

Gebruik vanaf nu kerkdienstgemist.nl om de kerkdienst live of achteraf mee te maken!

Na december 2021 wordt kerkomroep.nl niet meer gebruikt.

Kerkdienst online - hulp en instructies

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317