Skip to main content

Bethelkerkgemeente Ede

Actuele diensten in de Bethelkerk

zondag 23 jun 09:30 uur ds. D.G.R.A. Beekman - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3
zondag 23 jun 17:00 uur ds. J.C. Breugem - Bethelkerk - J. Th. Tooroplaan 133 - Kerktelefoon kanaal 3

 

Gebruik vanaf nu kerkdienstgemist.nl om de kerkdienst live of achteraf mee te maken!
Voor hulp en instructies: klik hier

Uw gaven, ook online

 


16 juni 2024 9.30 (ds. W.G. Sonnenberg)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 105 vers 3 n.b..

Stil gebed
Votum en groet

Lied Psalm 122 vers 1 en 2. O.b.

10 geboden

Lied: Gez. 481 vers 1,2 en 4.

Gebed

Kindermoment

Lied:OTH 265: Abba Vader U alleen 1, 2 en 3

Schriftlezing: Zacharia 2 vers 1-5. hsv

Lied voor de prediking Psalm 87 vers 1. N.b.

Preek

Lied: Psalm 68 vers 11.n.b.

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang Gez.434 vers 1 en 5.

Zegen

16 juni 2024 17.00 (ds. W.G. van den Top)

Welkom

Zingen: Psalm 81: 11, 12, 13 OB

Moment van stil gebed

Votum en groet

Inleiding

Zingen: Psalm 95: 1, 2 NB

Gebed

Schriftlezing: Psalm 95 HSV

Zingen: Gezang 14: 1, 2, 3 LvdK

Verkondiging: 'Twijfel'

Zingen: Psalm 95: 3, 4, 5 NB

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 257 LvdK

Dankgebed

Inzameling

Zingen: Psalm 79: 7 OB

Zegen


Uw gaven

collectezakkenU kunt wellicht niet iedere dienst aanwezig zijn, waardoor u uw gaven niet in de collectezak kunt doen.

Er zijn 2 mogelijkheden om toch bij te dragen wanneer u de diensten niet bezoekt:

1. U kunt uw bijdrage over maken op de bankrekening van:

Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16

College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94

Wijkkas Bethelkerkgemeente  NL47 RABO 0373 7185 78

onder vermelding van het doel.

2. U kunt uw bijdragen voor de diaconie en het kerkenwerk ook overmaken via deze QR-codes. Hiermee gaat u naar de site van onze webwinkel en kunt zo geven aan de collectes.

QR-code voor collecte Diaconie:

QR code diaconie

QR-code voor collecte Kerkenwerk:

QR code kerkenwerk


Kerkdienst online - hulp en instructies

PC en laptop

kerkdienstgemist.nl werkt in de meeste webbrowsers. Op oude trage computers wordy met de Chrome webbrowser de beste resultaten behaald.

Indien het niet werkt, dan kunt u altijd nog rechtstreeks naar: www.kerkdienstgemist.nl (Oude kerk, Sionkerk, Nieuwe kerk, Bethelkerk, De Ark, Kleopasgemeente)

 

Tablet en mobiel (Android en Apple)

Kerkdienstgemist heeft ook een App waarmee u de diensten kunt bekijken. Klik op Google Play als u een Android apparaat hebt of op App Store voor Apple.

google play badgeDownload on the App Store Badge NL RGB blk 100317