Skip to main content

Samenstelling Zendingscommissie

In principe hebben namens iedere wijk twee leden zitting in de Zendingscommissie. De commissie bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende leden:

Namens Oude Kerkgemeente
• Herman van de Weerd (secretaris)
• Rieneke van Maanen

Namens Sionkerkgemeente
• Gerben van Roekel
• Ariën Stomphorst

Namens Nieuwe Kerkgemeente
• Jan Peter Hoven
• Evert Morren (voorzitter)

Namens Bethelkerkgemeente
• Sjany van de Kamp
• Vacant

Namens Arkgemeente
• Henk van Manen (penningmeester)
• Bart Onnink

Namens Kleopasgemeente
• Peter Kranendonk
• René Prins

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van de commissie.

Achtergrond informatie Zendingscommissie