Skip to main content

Wat is onze missie

De Zendingscommissie wil gemeenteleden binnen Hervormde Gemeente Ede ondersteunen in hun missionaire roeping door toerusting, het (binnen bepaalde kaders) bieden van financiële middelen, het steunen van werkers en projecten binnen protestants-orthodoxe zendingsorganisaties.

Daarnaast bestaat de wens om gemeenteleden die een roeping hebben voor zending, te begeleiden om meer zicht te krijgen op hun roeping en eventuele mogelijkheden voor uitzending.

Achtergrond informatie Zendingscommissie