sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Zondag 24 mei

As. zondag zijn er opnieuw twee diensten in de Sionkerk. In de ochtenddienst gaat ds. Floor voor, terwijl in de middagdienst ds. Molenaar hoopt voor te gaan. Van harte welkom. Hier vindt u de link om de dienst mee te kijken / te luisteren: kerkomroep of kerkdienstgemist. Informatie over de collectes staat verderop op deze pagina.

Woensdagmorgen 27 mei 

Op 27 mei a.s. zijn we weer met elkaar verbonden.Er is ochtends een gebedsmoment om 10.00 uur, uitgezonden vanuit de Oude kerk. Via de website van de Oude kerk kunnen vooraf gebedspunten worden aangegeven. Er zal een korte overdenking zijn en er worden gebeden gedaan. De muziek wordt begeleid door Leander van der Steen.

Gemeenteavond 27 mei rondom zendingswerk GZB

Zoals al is aangekondigd is er op 27 mei een gemeenteavond. Deze begint om 19:30 uur Onze zendingswerkers zullen u iets meer vertellen over hun ervaringen van het afgelopen jaar. De gemeenteavond kunt u bijwonen via de kerkomroep of kerkdienstgemist. De betrokken zendingswerkers zullen worden geinterviewd door ons gemeentelid Reinald Molenaar. 

Naast de opname via kerkomroep en kerkdienstgemist, kunt u dit ook meebeleven via deze livestream. U kunt ook zelf vragen stellen tijdens dit interview! Naast de livestream op YouTube staat een chat, daar kunt u uw vragen achterlaten. U kunt ook een berichtje sturen naar 06 47063403. U kunt de vragen ook van tevoren mailen naar zendingswerkede@gmail.com. Wij proberen dan dat zoveel mogelijk vragen gesteld worden. Het belooft een interessante avond te worden waarin er verhalen verteld worden uit verre landen. Tot woensdag!

Actie Voedselbank

Komende weken staan er in de Sionkerk weer voedselkratten voor de Voedselbank in Ede. Elke dinsdagavond is er van 19:30 tot 20:30 uur de mogelijkheid om houdbare producten hier te komen inleveren. Aanbevolen.

Actie Vakantiegeld delen

Een andere tijd, hebben we wel vakantie? Misschien wordt het niet de vakantie, die we gepland hadden. Maar er is een periode van vakantie en dan wil je wel wat extra’s doen. Binnen de richtlijnen die voor de corona-situatie gelden. Dat wel.
Vanuit de diaconie willen we ook nu de actie Vakantiegeld Delen laten lopen. Omdat er genoeg mensen zijn, die in de vakantiewegen (met hun kinderen) ook iets extra’s willen doen. Als er tenminste wat financiële ruimte is... en daar kunnen we via deze actie bij helpen. Doet u weer mee? Uw bijdrage graag voor 15 juni 2020 op: NL09 RABO 0373 7369 16 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ede met vermelding: ‘vakantiegeld delen 2020’


Collecten

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

Dit 2e kwartaal is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de zendingswerkers die uitgezonden zijn uit onze gemeente. Een bijdrage voor de zendingsbus overmaakt op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Pastoraat

We willen het pastoraat richting ouderen zoveel als mogelijk beperken. Ouderen, zieken en zwakkeren zullen we daarom vooral telefonisch bij staan. Dit met name ter bescherming van het desbetreffende gemeentelid. Weet ook dat wanneer u iemand nodig heeft (voor zowel praktische vragen of diaconale ondersteuning), u ook contact kunt opnemen met één van de diakenen.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad

Lees meer...

Verhalen van hoop - Online interview met teruggekomen zendingswerkers

Op 27 mei om 19.30 uur D.V. zal er vanuit de Sionkerk een interview worden gehouden met de teruggekomen Edese zendingswerkers Heleen, Björn en Marlies. Wat hebben zij gezien en meegemaakt in Bosnië en Indonesië? Hoe ziet de kerk er uit? Hoe heeft God in hun leven gewerkt? De zendingswerkers zullen hun ervaringen met u delen. U kunt het interview rechtstreeks bekijken via onderstaande knop.

Lees meer