sionkerk logoSIONkerkgemeente

Welkom bij de Sionkerk te Ede!

Bewust of min of meer toevallig bent u/jij terecht gekomen op de website van de wijkgemeente Sionkerk van de Hervormde Gemeente te Ede. Het is fijn om u/jou via de website de weg te mogen wijzen naar de verschillende informatiepagina's en de diverse activiteiten die er binnen de kerk zijn voor alle leeftijden. Hopelijk krijgt u/jij zo een goed beeld van wie onze wijkgemeente is.

Lees meer...

Mededelingen

Kerkdiensten zondag 25 juli

Er zijn zondag twee diensten in de Sionkerk. Deze worden gehouden om 9:30 uur en om 17:00 uur. In de ochtenddienst hoopt voor te gaan ds. Goyert uit Nijkerk en hij zal preken naar aanleiding van 2 Tim 4. In de middagdienst spreekt ds. Goudriaan uit Ede naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Lukas 7. Bent u ingeroosterd deze dag, dan bent u welkom in de Sionkerk. Zo niet, dan bent u van harte welkom om de diensten vanuit huis mee te beleven. De diensten zijn online mee te vieren via: Kerkomroep of Kerkdienstgemist. Meer informatie over de collectes vindt u verder op deze pagina. Er zijn zondag twee collecten, voor de Herberg en voor het kerkenwerk in onze gemeente.

Uitnodiging kerkdiensten

Gemeenteleden worden ingeroosterd voor deelname aan de kerkdienst. Vanaf 27 juni kan iedereen 1 keer per zondag deelnemen aan een kerkdienst. Aanmelden hiervoor kan door een mailtje te sturen naar de scriba: scriba.skg@hervormdede.nl.

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor jonge kinderen. Dit gebeurt in de bovenzaal van de Sionkerk.

Kerkdiensten conform protocol

Vanaf 27 juni 2021 is de situatie rondom kerkgang en de invulling van dienst versoepelt. U wordt zoals gewoonlijk welkom geheten bij de ingang van de kerk, waarna u een plekje kunt zoeken in het kerkgebouw. Houdt onderling 1,5 m afstand van elkaar als volwassenen.


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

 De opbrengst van de zendingsbussen in het 3e kwartaal zijn voor de IZB, voor het Missionair pionierswerk Kanaleneiland in Utrecht. Meer info: https://www.izb.nl/project/19/De-Haven

Wilt u onze zendingswerkers ondersteunen die zijn uitgezonden? U kunt hiervoor een bedrag overmaken op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies en Gerlinde.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Lees meer...