sionkerk logoSIONkerkgemeente

Activiteitenkalender

In het kerkelijk seizoen 2020/2021 vinden de volgende activiteiten plaats:

(data worden maandelijks geupdate)

In verband met het stijgend aantal Corona-besmettingen zijn een deel van de activiteiten komen te vervallen. Kerkelijke activiteiten kunnen plaatsvinden in de Sionkerk (met een max van 30 pp) zolang de geldende protocollen worden nagevolgd. Hebt u vragen over wat dit praktisch betekent voor kringen, verenigingen of clubwerk, neem dan even contact op met de beheerder.

Activiteiten Sionkerkgemeente

Datum     Start      Locatie    Activiteit
19-okt   18:15   Sionkerk   Catechese, met starttijd om 18:15 (12-14 jaar), 19:15 (15-16 jaar) en 20:15 (groep 17+)
21-okt   19:30   Sionkerk   Winteravonddienst, ds. J.M. Molenaar (Ede) over "Verzegeling met de Geest"
22-okt   19:30   Sionkerk   Vrouwenvereniging Tryfena (vervalt)
22-okt   19:30   Sionkerk   Inleveren producten voor Voedselbank
27-okt   19:30   Sionkerk   Bijbelkring Sionkerk over Nehema (digitaal)
28-okt   18:30   Sionkerk   Kinderclub Sionkerk
29-okt   19:30   Sionkerk   Inleveren producten voor Voedselbank
02-nov   18:15   Sionkerk   Catechese, met starttijd om 18:15 (12-14 jaar), 19:15 (15-16 jaar) en 20:15 (groep 17+)
02-nov   20:00   Sionkerk   Vrouwenvereniging Lydia
03-nov   19:30   Sionkerk   Huisbijbelkring Efeze (vervalt)
09-nov   18:15   Sionkerk   Catechese, met starttijd om 18:15 (12-14 jaar), 19:15 (15-16 jaar) en 20:15 (groep 17+)
09-nov   20:00   Sionkerk   Vrouwenvereniging Lydia
11-nov   19:30   Sionkerk   Winteravonddienst, ds. P.D. Teeuw (Moordrecht) over "Bedroeven van de Geest"
12-nov   18:30   Sionkerk   Bijbelkring ds. Kruijmer
16-nov   18:15   Sionkerk   Catechese, met starttijd om 18:15 (12-14 jaar), 19:15 (15-16 jaar) en 20:15 (groep 17+)
17-nov   19:30   Sionkerk   Bijbelkring Sionkerk over Nehemia (digitaal)
19-nov   19:30   Sionkerk   Kerkenraadsvergadering (digitaal)
23-nov   18:15   Sionkerk   Catechese, met starttijd om 18:15 (12-14 jaar), 19:15 (15-16 jaar) en 20:15 (groep 17+)
24-nov   20:00   Sionkerk   Vrouwenvereniging Lydia
25-nov   18:30   Sionkerk   Kinderclub Sionkerk
25-nov   19:30   Sionkerk   Wintervonddienst, ds. J.B. ten Hove (Veenendaal) over "Vrucht van de Geest"

  

Bijzondere kerkelijke (feest)dagen

4 oktober 2020   Israël zondag
4 november 2020   Dankdag
15 november 2020   Heilig Avondmaal
22 november 2020   Laatste zondag kerkelijk jaar
25 - 26 december 2020                                 Kerst
17 januari 2021   (Her-)bevestinging ambtsdragers                
24 januari 2021   Gezin-Kerk-Schooldienst
10 maart 2021   Biddag
14 maart 2021   Heilig Avondmaal
2 april 2021   Goede Vrijdag
4 - 5 april 2021   Pasen
13 mei 2021   Hemelvaart
23 - 24 mei 2021   Pinksteren
13 juni 2021   Heilig Avondmaal
12 september 2021   Heilig Avondmaal
26 september 2021   Opening Winterwerk
3 oktober 2021   Israëlzondag
3 november 2021   Dankdag
21 november 2021   Laatste zondag kerkelijk jaar
12 december 2021   Heilig Avondmaal
25 - 26 december 2021   Kerst

Koffie drinken

Doorgaans is op iedere laatste zondag van de maand na de morgendienst gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken met elkaar. In verband met Corona wordt dit voor onbepaalde tijd uitgesteld.