sionkerk logoSIONkerkgemeente

Activiteitenkalender

In het kerkelijk seizoen 2020/2021 vinden de volgende activiteiten plaats:

In verband met het stijgend aantal Corona-besmettingen zijn vrijwel alle doordeweekste activiteiten komen te vervallen. In verband hiermee wordt de kalender hier digitaal op dit moment niet bijgewerkt. Als er activiteiten plaatsvinden, wordt u hierover via de nieuwsmail en kerkbode geinformeerd. Kerkelijke activiteiten kunnen plaatsvinden in de Sionkerk (met een max van 30 pp) zolang de geldende protocollen worden nagevolgd. Hebt u vragen over wat dit praktisch betekent voor kringen, verenigingen of clubwerk, neem dan even contact op met de beheerder. 

Activiteiten Sionkerkgemeente

Datum     Start      Locatie    Activiteit
             

  

Bijzondere kerkelijke (feest)dagen

4 oktober 2020   Israël zondag
4 november 2020   Dankdag
15 november 2020   Heilig Avondmaal
22 november 2020   Laatste zondag kerkelijk jaar
25 - 26 december 2020                                 Kerst
17 januari 2021   (Her-)bevestinging ambtsdragers                
24 januari 2021   Gezin-Kerk-Schooldienst
10 maart 2021   Biddag
14 maart 2021   Heilig Avondmaal
2 april 2021   Goede Vrijdag
4 - 5 april 2021   Pasen
13 mei 2021   Hemelvaart
23 - 24 mei 2021   Pinksteren
13 juni 2021   Heilig Avondmaal
12 september 2021   Heilig Avondmaal
26 september 2021   Opening Winterwerk
3 oktober 2021   Israëlzondag
3 november 2021   Dankdag
21 november 2021   Laatste zondag kerkelijk jaar
12 december 2021   Heilig Avondmaal
25 - 26 december 2021   Kerst

Koffie drinken

Doorgaans is op iedere laatste zondag van de maand na de morgendienst gelegenheid voor ontmoeting en koffiedrinken met elkaar. In verband met Corona wordt dit voor onbepaalde tijd uitgesteld.