sionkerk logoSIONkerkgemeente

Mededelingen

Kerkdiensten zondag 29 mei

Zondag zijn er twee kerkdiensten. Om 9:30 uur hoopt voor te gaan prop. van der Werf uit Amersfoort. Hij zal preken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit Johannes 14. In de middagdienst preekt ds. Schaafsma uit Nunspeet over een Bijbelgdeelte uit Johannes 20, met als thema "Jezus opstanding geeft vrede, vreugde en vergeving". Van harte welkom. De diensten zijn ook online mee te vieren via Kerkdienstgemist.

 

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Tijdens de ochtenddienst is er oppas voor jonge kinderen. Dit gebeurt in de bovenzaal van de Sionkerk.


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen in het 2e kwartaal zijn bestemd voor de GZB, voor Christelijke jongerenkampen in Syrië.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)