sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 8 november

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) kunt u contact opnemen met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Voor vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met br. Siem Smidt 0318-693178). 

Heilig Avondmaal 17 november

Komende zondag hopen we ons als gemeente voor te bereiden op het Heilig Avondmaal dat we op zondag 17 november hopen te vieren. Allereerst een week van voorbereiding. Omdat alleen zo het Heilig Avondmaal ook echt tot troost kan zijn. De Bijbel laat duidelijk zien dat we vervreemd zijn van God door onze zonde en dat Hij dat rechtvaardig veroordeelt. Tegelijk laat God zien dat we door Jezus Christus gerechtvaardigd zijn zodra we door het geloof met Hem één geworden zijn. God wordt daarmee de Vader die Hij was. Zoals Johannes schrijft: ‘Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd (1 Johannes 3)’. De namen Vader en Zoon zijn de Bijbelse namen waarmee de Heere Jezus zijn eigen relatie met God omschrijft. En Johannes laat zien dat God het mogelijk maakt – om Jezus wil – dat ook wij Hem met dezelfde naam aanspreken. Heel lang geleden schreef Cyprianus hierover: ‘Hoe groot is Gods goedgunstigheid! Hoe groot is zijn nederigheid en rijke goedheid jegens ons, als we zien dat Hij wil dat we voor Gods aangezicht Hem in ons gebed Vader noemen en onszelf zonen Gods, net zoals Christus de Zoon van God is. Een naam die geen van ons in zijn gebed zou durven gebruiken als Hij het ons zelf niet had toegestaan zo te bidden.’ God is inderdaad onze Vader in de hemel, die onze noden kent nog voor we ze bij Hem gebracht hebben. En Hij zoekt het beste voor Zijn kinderen. Heel mooi klinkt dat door in de tweede overdenking in het Avondmaalsformulier. ‘Laat een ieder onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft ... dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is’. Daarbij staan we stil in het Avondmaal. Bij het werk van Christus; bij Hem zelf. Laten we bidden dat wij onszelf deze week meer en meer (leren) overgeven aan Jezus.

Benoemingen kerkenraad

Zoals eerder vermeld had de kerkenraad op 17 oktober twee broeders benoemd tot (sectie-) ouderling, namelijk broeder HP en broeder KM. Beide broeders hebben aangegeven hun benoeming niet te kunnen aannemen. God stelt ons soms voor moeilijke keuzes (zoals ook hier) waarbij het niet één-twee-drie duidelijk is welke weg God voor ogen heeft. We belijden echter ook dat een genomen keus samen met de HEERE ook een goede keus is. We ervaren heel concreet dat Zijn antwoord soms anders kan zijn dan dat wij als mensen verwachten. Als kerkenraad vinden we deze beslissing natuurlijk jammer (gezien het grote aantal vacatures), maar tegelijk is deze beslissing ook goed. Omdat die met God genomen is. We wensen beide broeders dan ook rust toe op de door hen genomen beslissing, en bidden dat zij op hun eigen plek in hun familie als ook de gemeente tot rijke zegen zullen zijn. We vragen u ook om blijvend gebed voor de gemeente om zich te laten leiden als ook voor de kerkenraad om de gemeente te dienen. Denkend aan de preek van ds. Lammers afgelopen zondagavond (over 2 Koningen 3) hebben we grote verwachting van God die – door ons ambtelijk werk heen – in staat is om grote dingen te doen.

Terugblik kinder singin

Vorige week zaterdagmiddag kwamen tientallen kinderen samen in de kerk om een aantal liederen in te studeren. En dat hebben ze met veel plezier gedaan. Hierboven ziet u hen samen vol enthousiasme zingen, vol van God en het werk dat Jezus Christus gedaan heeft. Ze zongen onder andere ‘Kom en zing mee’, ‘God heeft een plan met je leven’ en ‘Meer is meer’. Samen met de aanwezige vaders, moeders en gasten sloten we de sing-in af met het zingen van het ‘Onze Vader’. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid, en we kijken uit naar de volgende...

Terugblik kerkschoonmaak

Zaterdagmorgen 26 oktober is met een enthousiaste groep mensen de kerk van onder tot bijna boven schoongemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet en werk! Misschien was de gekozen dag, een zaterdag in de herfstvakantie, niet de meest ideale datum, want veel mensen lieten weten niet te kunnen omdat het herfstvakantie was. Maar niet getreurd: als het winterseizoen voorbij is en de meeste verenigingen hun activiteiten afgerond hebben, volgt er weer een schoonmaakmorgen. Dan kunt u natuurlijk ook (weer) meehelpen.

Communicatie via mail Sionkerk

Het komt regelmatig voor dat er gedurende de week bijzondere dingen gebeuren waar we u graag van op de hoogte stellen. Via de afkondigingen aan het begin van de dienst wordt dan wel veel informatie gedeeld, maar in de praktijk worden data en adresgegevens al snel vergeten. We kregen daarom als kerkenraad de vraag of het mogelijk was om relevante informatie ook via de mail te delen. Omdat we communicatie met de gemeente belangrijk vinden (zie ons beleidsplan) willen we positief op dit verzoek ingaan. Als u of jij de informatie rondom zieken, huwelijken, begrafenissen, jubilea, beroepen, etc. in uw mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin de opmerking dat u op de maillijst van de Sionkerkgemeente wilt worden opgenomen.

Tot slot

Opnieuw eindig ik met een kort citaat van Augustines dat ons richting geeft in deze week van voorbereiding en het vieren van het Avondmaal: “om niet weg te kwijnen van verdriet en om niet het besef van Uw genade kwijt te raken hef ik mijn hart naar U op. Laat mij vreugde vinden bij U, want U alleen bent mijn vreugde en de wereld is vol verdriet”.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.