sionkerk logoSIONkerkgemeente

Mededelingen

Kerkdiensten zondag 27 november

Zondag zijn er twee diensten in de Sionkerk. Om 9:30 uur preekt ds. Van den Berg uit Sint Anthoniepolder. In de middagdienst preekt prop. van Asselt uit Baarn vanuit een Bijbelgedeelte uit Lukas 2. Van harte welkom! De diensten zijn ook online mee te vieren via Kerkdienstgemist

 

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst

Tijdens beide diensten is er oppas voor jonge kinderen. Dit gebeurt in de bovenzaal van de Sionkerk.


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen in het 3e kwartaal is voor de IZB, en wel voor het Missionair pionierswerk in de wijk Caberg in Maastricht.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)