sionkerk logoSIONkerkgemeente

Kerkbodeberichten 7 december

Berichtgeving kerkbode en pastoraat vacaturetijd

Voor berichten in de kerkbode, afkondigingen (ziekte, zorgen, jubiliea, geboorte, etc.) en vragen om (extra) ondersteuning in het pastoraat kunt u contact opnemen met de scriba. Kopij voor de kerkbode kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerstgroet 2018

De Commissie Kerstgroet vraagt om hulpt bij het maken van de fruitbakjes voor de kerstgroet. Op donderdag 20 december kunt u aanschuiven in de Ark vanaf 8:30.

Alpha cursus 2019

Als u meer wilt weten over het christelijk geloof en in gesprek wilt komen/gaan met christenen, dan kunt u zich aanmelden voor de Alpha cursus. Er is een informatie-avond op 9 januari 2019 in Rehoboth; de avond begint om 19:00 uur. Voor vragen over deze cursus kunt u contact opnemen met mevr. van de Top (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Kinderoppas en chauffeurs gezocht

De afgelopen week hebben een aantal oppassers aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor de kinderoppas tijdens de kerkdiensten. Als u interesse heeft om één of meerdere keren per maand op de kinderen te passen, een Bijbelverhaal te vertellen (dan wel voor te lezen) en te knutselen, dan kunt u dat doorgeven aan Jacolien Ros (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Als oppasser staat u er niet alleen voor, want er worden elke dienst meerdere personen ingeroosterd. Niemand is hiervoor te oud of ongeschikt ... dus we horen graag van u. Vele handen maken zo licht werk.

Wekelijks worden er door een aantal chauffeurs enkele gemeenteleden thuis opgehaald en naar de Sionkerk gereden om zo toch de kerkdienst mee te kunnen maken. Dit betreft dan alleen de ochtend- of de middagdienst. Aangezien het aantal te vervoeren gemeenteleden toeneemt en het aantal chauffeurs afneemt plaatsen we deze oproep. Dit om te voorkomen dat gemeenteleden straks niet meer vervoerd kunnen worden. Mocht u bereid zijn om eens in de paar weken een gemeentelid thuis op te halen en mee te nemen naar de kerk, dan zouden wij daar erg bij gebaat zijn. U kunt zich melden bij diaken Van der Blom (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0318-846132).

Voor u gelezen, ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal

Het Avondmaal is een feestmaaltijd. Bij een maaltijd is het voldoende als er genoeg is voor allen, die rondom de tafel zitten; maar op een feest moet er meer dan genoeg wezen. Daar is milde overvloed. Het Evangelie wordt vergeleken met een feest: “Komt, eet van Mijn brood en drinkt van de wijn die Ik gemengd heb (Spreuken 9)”. Wederom, in Hooglied: “Hij brengt mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken, verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde”. En nogmaals in Mattheus 22: “Zeg tegen de genodigden: zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft.” Zo is het in Jezus: daar is brood genoeg en ook nog over. Hij kwam opdat wij het leven mochten hebben, en dit overvloediger mochten hebben. Er is een feestmaaltijd in een gekruisigde Jezus. Zijn dood in de plaats van zondaars is genoeg, en meer dan genoeg, ter verzoening onzer zonden. “Troost, troost mijn volk; u hebt uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen voor al uw zonden.” Zijn gehoorzaamheid in de plaats van zondaars is genoeg, en meer dan genoeg, om onze naaktheid te bedekken. Zij is niet slechts gelijk aan mijn gehoorzaamheid, maar zij verheerlijkt God meer dan als ik nooit gezondigd had. Zijn kleed bedekt niet alleen de naakte ziel, maar bedekt van het hoofd tot de voeten, zodat Christus alleen verschijnt, en de ziel is geborgen. Zijn Geest is niet alleen genoeg, maar meer dan genoeg, om ons heilig te maken. Er is een bron in Christus, die wij nooit kunnen ledigen en stromen van genade, die wij nooit leeg kunnen drinken. Gemeenteleden, zoekt uw voedsel meer bij Christus: “Eet, o vrienden! drinkt, ja drinkt overvloedig!”. Wanneer u genodigd bent op een feest, kunt u uw gastheer geen groter belediging aandoen, dan wanneer u al tevreden bent met een kruimel die onder de tafel is gevallen. Zoals Jezus zelf gezegd heeft: “Deze dingen heb ik tot u gesproken ... opdat uw blijdschap volkomen zal worden.” Robert M. McCheyne, 1862.

Beroepingswerk

Op de laatste gemeenteavond van 17 oktober hebben we uitgebreid stil gestaan bij het profiel van de te beroepen predikant. Als Sionkerkgemeente zijn we op zoek naar een predikant die zich door God geroepen weet het Woord van God dicht bij de mensen te brengen (een prediking die opkomt uit het Woord, tot Christus brengt en aansluit bij de leefwereld van de gemeenteleden, jong en oud), een sterke visie heeft over onze roeping als christelijke gemeente en deze helder weet te communiceren, een grote betrokkenheid uit richting gemeenteleden en samen wil werken met kerkenraad én de gemeente. In de week van 19 november heeft de kerkenraad alle ingediende namen vanuit de gemeente en de landelijke kerk besproken en zijn een vijftal namen geselecteerd waarnaar de hoorcommissie verder onderzoek zal doen. We vragen u om blijvend gebed om wijsheid en leiding van Gods Geest.

Voor uw agenda . . .

  • Preekbesprekingen: De preekbespreking voor het komend seizoen zijn gepland op 20 jan (12-15 jaar), 3-feb (16+ en jong en oud), 17-mrt (12-15 jaar) en 24-mrt (16+). De preekbesprekingen zijn ofwel in de Sionkerk of in Rehoboth.
  • Bijbelkamp: van 30 mei tot 1 juni 2019 wordt de zevende Bijbelkamp georganiseerd in Zevenaar. Op dit moment wordt het thema verder uitgewerkt. Meer informatie volgt t.z.t. in de kerkbode.
  • Overige activiteiten staan vermeld op de activiteitenkalender.

Wijziging bankrekeningnummer wijkkas

Het bankrekeningnummer van de wijkkas is per 1 november 2018 verandert. Het banknummer wordt NL97RABO0373718551 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede inz. Wijkkas Sionkerkgemeente. Het oude bankrekeningnummer (NL35VLB0226120937) komt daarmee te vervallen.

Kinderoppas

Voor de oppas tijdens de kerkdiensten zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe oppassers. Ben je 12 jaar of ouder en wil je graag meehelpen, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar de kerk? Beter op de fiets!

De werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede roept alle kerkgangers op om op de fiets naar de kerk te komen. Goed voor het milieu, goed voor de buurt en uw gezondheid. Meer informatie vindt u hier.