Skip to main content

sionkerk logoSIONkerkgemeente

Mededelingen

Kerkdiensten 14 juli

Er zijn zondag twee diensten in de Sionkerk. Om 9:30 uur preekt ds de Wit naar aanleiding van een Bijbelgedeelte uit 1 Johannes 3. Het is een doopdienst. Na de dienst is er mogelijkheid tot onmoeting en koffie. Om 17:00 uur preekt ds Vonk Noordergraaf uit Uddel vanuit een Bijbelgedeelte uit 2 Petrus 1. De diensten zijn ook online mee te vieren via Kerkdienstgemist. Van harte welkom!

Oppas voor kinderen tijdens de kerkdienst (in bovenzaal)

Tijdens beide diensten is er oppas voor jonge kinderen. 


Collecten en Ondersteuning Zendingswerkers

Wilt u digitaal een bijdrage geven voor het gemeentewerk of de collectiedoelen, dan kan dat ook online. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

De opbrengst van de zendingsbussen in het 2e kwartaal is bestemd voor de GZB, voor een project in Malawi, en wel een Bijbelstudieprogramma in de Ellomwe taal.