sionkerk logoSIONkerkgemeente

Mededelingen

Kerkdienst, zondag 28 juni

Zondag zijn er twee kerkdiensten in de Sionkerk. In de ochtenddienst gaat onze wijkpredikant ds. de Wit voor. In de middagdienst hoopt ds. Kunz uit Katwijk aan Zee voor te gaan. De diensten zijn er om 9:30 en om 17:00 uur. Van harte welkom om deze dienst vanuit huis mee te vieren. U kunt de dienst bijwonen via de uitzending bij Kerkomroep of Kerkdienstgemist. Meer informatie over de collectes vindt u verder op deze pagina. Aankomende zondag zijn deze bestemd voor diakonaal werk als ook het kerkenwerk in onze gemeente.

Aanmelden voor kerkdienst vanaf 1 juli

Als u een dienst wilt bijwonen, dan moet u zich voor 25 juni aanmelden via deze link. Er is nog voldoende plaats, dus schroom niet om u aan te melden. Na aanmelding krijgt u voor eind juni van de scriba bericht bij welke diensten u aanwezig kunt zijn. Ook krijgt u een korte samenvatting toegestuurd van de manier waarop de kerkdienst wordt ingevuld, en wat wel en niet is toegestaan. Mocht u geen internet hebben of mocht de aanmelding via de website niet lukken, neem dan contact op met de scriba. Hij (of zijn vrouw) zal u verder helpen.

Hier vindt u het protocol hoe de kerkdiensten zijn ingevuld. Let wel, het protocol kan wijzigen zodra er versoepelingen optreden of uit de ervaringen in juni blijkt dat bepaalde onderdelen niet goed werken. Als dat het geval is, wordt u hierover geinformeerd. Omdat veel communicatie hierover via de mail verloopt, adviseren we u om zich aan te melden voor de wekelijkse nieuwsmail bij de scriba.

Wat betekent dit concreet? Heel concreet betekent dit dat er alles aan gedaan wordt om onderling 1,5 m afstand te houden, er geen gezamenlijke psalmen worden gezongen, en dat gemeenteleden ouder dan 60 jaar in een ander deel van de kerkzaal zitten dan de gezinnen met jonge kinderen. In de maand juni mogen er maximaal 30 gemeenteleden aanwezig zijn per dienst (excl. medewerkers als predikant, kerkenraad, organist en koster). In de maand juli loopt dat aantal op tot 100 gemeenteleden per dienst. Tussen beide diensten moet de kerk worden schoongemaakt. Als u bij de kerk aankomt, dan wordt u door de koster (of een ambtsdrager) naar uw plaats gebracht. Ook wordt u gevraagd om niet in groepen rond het kerkgebouw te blijven praten. Richting de buurt rondom de Sionkerk hebben we de verantwoordelijkheid om te laten zien dat we serieus omgaan met de adviezen die de overheid ons geeft. 

Actie Vakantiegeld delen

Een andere tijd, hebben we wel vakantie? Misschien wordt het niet de vakantie, die we gepland hadden. Maar er is een periode van vakantie en dan wil je wel wat extra’s doen. Binnen de richtlijnen die voor de corona-situatie gelden. Dat wel.
Vanuit de diaconie willen we ook nu de actie Vakantiegeld Delen laten lopen. Omdat er genoeg mensen zijn, die in de vakantiewegen (met hun kinderen) ook iets extra’s willen doen. Als er tenminste wat financiële ruimte is... en daar kunnen we via deze actie bij helpen. Doet u weer mee? Uw bijdrage graag voor 15 juni 2020 op: NL09 RABO 0373 7369 16 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Ede met vermelding: ‘vakantiegeld delen 2020’


Collecten

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

Dit 2e kwartaal is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor de zendingswerkers die uitgezonden zijn uit onze gemeente. Een bijdrage voor de zendingsbus overmaakt op rekeningnummer NL94INGB0004011800 ten name van de Zendingscommissie, met de vermelding dat dit bestemd is voor de zendingswerkers. U kunt ook gericht doneren via de "persoonlijke" sites van Bjorn en Marlies, Heleen en Gerlinde.

Pastoraat

We willen het pastoraat richting ouderen zoveel als mogelijk beperken. Ouderen, zieken en zwakkeren zullen we daarom vooral telefonisch bij staan. Dit met name ter bescherming van het desbetreffende gemeentelid. Weet ook dat wanneer u iemand nodig heeft (voor zowel praktische vragen of diaconale ondersteuning), u ook contact kunt opnemen met één van de diakenen.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad