sionkerk logoSIONkerkgemeente

Mededelingen

OVERSTAP NAAR KERKDIENSTGEMIST.NL

Vanaf zondag 22 maart zijn er twee mogelijkheden om de diensten in onze wijkkerk online te volgen. Enerzijds via het bekende www.kerkomroep.nl en anderzijds ook via www.kerkdienstgemist.nl. Mocht u bij het inloggen problemen ondervinden op zondagochtend, probeer het later dan nog een keer. Als het langdurig niet mogelijk is, vraag dan uw wijkouderling of stuur een berichtje naar de scriba.

Catechisatie - Jongeren Ontmoetingsmoment

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet ingevoerd. Deze wet regelt dat iedereen vanaf 18 jaar die ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente in het Donorregister wordt opgenomen met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, wanneer jij niet actief een keuze vastlegt. Donor. Doneren betekent: geven. In deze week staan we allereerst stil bij onze Heere Jezus Christus, Die Zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Deze Donatie is niet door ons na te doen. Maar op welke wijze kunnen wij donor zijn? Hier denken we maandag over na. De digitale ontmoetingsplek gaat open om 20.00 uur. De bijeenkomst is hier te volgen bij kerkomroep of kerkdienstgemist. De presentatie is hier te downloaden.

Woensdagmorgen en woensdagavond bezinningsmoment

De komende week vinden er vanuit de Oude Kerk de stille week uitzendingen plaats op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond vanaf 19.00 uur. U en jullie worden hartelijk uitgenodigd om deze vieringen via internet of de kerkradio mee te beleven. Het complete programma van de vieringen zal tijdig op de website van de Oude kerk worden gepubliceerd. Woensdagavond 22 april is er dan weer een uitzending vanuit de Sionkerk. De bijeenkomst start om 19:30 uur en is hier te volgen bij kerkomroep of kerkdienstgemist.


GEEN KERKDIENSTEN VANAF ZONDAG 15 MAART

Beste gemeenteleden,

Door de verdergaande verspreiding van het Coronavirus zijn er de afgelopen week allerlei maatregelen afgekondigd ter bescherming van de volksgezondheid. Alle evenementen worden voorlopig afgelast. Kerkdiensten moeten bij voorkeur digitaal plaatsvinden; er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Dit doet pijn, omdat we juist op zondag samenkomen om God te lofprijzen, te bidden en naar Zijn Woord te luisteren. En om elkaar te ontmoeten. In overleg met de Algemene Kerkenraad en de andere wijken in Ede hebben wij als wijkkerkenraad besloten om de volgende maatregelen te nemen.

Vervallen activiteiten jeugdclubs en verenigingen

Alle activiteiten van jeugdclubs en verenigingen vervallen.

Collecten

Doordat er komende weken alleen digitale kerkdiensten zijn hebt u geen mogelijkheid om iets in de collectezak te doen. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw bijdrage over te maken op de bankrekening van de Diaconie NL09 RABO 0373 7369 16 en van het College van Kerkrentmeesters NL03 RABO 0373 7185 94 onder vermelding van collecte kerkdienst. U kunt ook uw collectebonnen ook over deze diensten opsparen om vervolgens, tijdens het eerst mogelijke kerkbezoek, uw gaven geheel in de collectezak te doen. De bedragen die bij de Diaconie worden ontvangen, zullen evenredig over de collectedoelen van de weken waarin gewone kerkdiensten niet mogelijk waren, worden verdeeld. Als laatste kunt u ook uw bijdrage overmaken via de verzonden QR-codes (zoals deze verspreid zijn met de nieuwsmail). Hiermee gaat u naar de site van onze webwinkel en kunt u daar zo geven aan de collectes. Hierbij ook een directe link naar de collecte voor de diaconie en de de kerkrentmeesters.

Pastoraat

We willen het pastoraat richting ouderen zoveel als mogelijk beperken. Ouderen, zieken en zwakkeren zullen we daarom vooral telefonisch bij staan. Dit met name ter bescherming van het desbetreffende gemeentelid. Weet ook dat wanneer u iemand nodig heeft (voor zowel praktische vragen of diaconale ondersteuning), u ook contact kunt opnemen met één van de diakenen.

Meer informatie?
Houdt u deze website ook voor de komende zondagen in de gaten. Wanneer er aanpassingen nodig zijn, zal dit op hier op deze website worden weergegeven. Bij grote wijzigingen krijgt u ook een bericht via de nieuwsmail. Als er nog vragen zijn, kunt u deze stellen aan de scriba, G.H Ros (06-29513812)

Tot slot

Onze ogen zijn op de Heere. We bidden voor hen die leidinggeven aan ons land en werkzaam zijn in de ziekenhuizen. We bidden om Gods bewaring en weten ons verbonden in de gebeden.
Uw wijkkerkenraad