Welkom op de Jeugdwerk-Website!

Hoi! Welkom op de site van het Jeugdwerk van de Oude Kerk- en Sionkerkgemeente in Ede. Hier vind je informatie over alle kinder- en jeugdclubs en andere activiteiten.

  • Kijk onder Clubs voor een overzicht van alle onze clubs.
  • Onder Activiteiten vind je een agenda waar alle clubavonden en andere activiteiten in terug te vinden zijn.
  • Bij Organisatie zie je wie er verantwoordelijk is voor het jeugdwerk in onze wijkgemeenten en wie de website bijhoudt.
  • En onder Fotoalbum vind je foto's van onze activiteiten.
  • Als je verder naar beneden scrollt, vind je actueel nieuws.

Kijk gerust eens rond op de site! Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via deze link!

Examen doen en toch ook weer niet.

Examen doen en toch ook weer niet.

Beste jongeren,
Toen je een paar jaar geleden met je opleiding begon, zou je niet geloofd hebben dat je mentor tegen jou zei: "jij hoeft t.z.t. geen examen doen, want ...."
En toch is het zo, er is geen landelijk examen, het coronavirus waart rond en vandaag (7 april) zijn er 234 mensen gestorven.

Er is daarom ook geen bezinningsmoment voor het examen. Toch willen wij samen met jou nadenken en stilstaan bij deze tijd.

Wil je daarom jouw adresgegevens, e-mail, studierichting, de school en nulzes-nummer mailen naar Corina van Riessen-van Maanen Examen doen en toch ook weer niet!?

T.z.t. krijg je een uitnodiging om digitaal met ons na te denken en stil te staan bij het niet doen van examens.

Afsluiting jeugdwerkleiding 2020


Beste jeugdwerkleiding van het winterwerkseizoen 2019-2020,
Iedereen die (een deel van) dit jaar leidinggevende is (geweest) van een club, de Paassingin, de zondagsschool, de kindersingin, JBT of mentorcatechese,

Helaas gaat de ontmoeting op 29 mei niet door. Jullie worden allemaal persoonlijk bedankt door een attentie die je t.z.t. op de deurmat vindt. 

Hartelijke groeten,

Corina van Riesen
Marja de Zwart
Bart Kool
Jan-Willem Korteland
Piet van Meijeren
Rijk van Leeuwen

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.