Zondagsschool De Zaaier

 Zondag
 13:45 - 14:45 uur

Elke zondagmiddag is er zondagsschool! Jij komt toch ook? We leren heel veel uit de Bijbel. We zingen en bidden, we luisteren naar een vertelling, we kleuren of puzzelen, we doen een leuke quiz en nog veel meer!

Twee keer per jaar houden we een viering in de Sionkerk met ouders en andere belangstellenden.
Wil je nog meer weten? Kom dan op zondag naar de Koepelschool. Het is van 13:45 tot 14:45.
Neem ook je vriendje of vriendinnetje mee. Tot ziens!

 ZS