Hervormde gemeente Ede

Informatie

Thuisfrontcommissie (TFC)

De thuisfrontcommissie is er voor de persoonlijke vertegenwoordiging van de zendeling binnen gemeente, familie en bredere kring van bekenden. Het is wenselijk dat de TFC niet alleen bestaat uit vrienden, maar ook uit leden van de Hervormde Gemeente Ede.

Taken van de thuisfrontcommissie zijn:

  • bemoediging van de zendeling;
  • gebed voor de zendeling (de TFC organiseert specifieke gebedsbijeenkomsten voor de hun toevertrouwde zendeling(en));
  • het verzorgen van pr, nieuwsbrieven en verdere vormen van communicatie;
  • creëren van extra financiële ruimte (de TFC zorgt ervoor dat het inkomen van de zendeling boven een vastgesteld minimum blijft);
  • zakelijke belangenbehartiging in land van herkomst (bijvoorbeeld zorg voor achtergebleven bezittingen);
  • organiseren van verlofperiode (de TFC helpt bij de organisatie van de verlofperiode in Nederland, bijvoorbeeld bij de planning van spreekbeurten en het zoeken van huisvesting).

NB Acties van de thuisfrontcommissie worden altijd overlegd met de zendingscommissie. Het geld dat met de acties van de TFC wordt opgehaald, dient te worden doorgestort naar de zendingscommissie. De zendingscommissie is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden.