Hervormde gemeente Ede

Voedselbank Ede

Diaconie

Voedselbank Ede

Roulatieschema t.b.v. Voedselbankactie 2023/24
Januari: Sionkerk Bethelkerk
Februari: Sionkerk Bethelkerk
Maart: Oude Kerk De Ark
April: Oude Kerk De Ark
Mei: Kleopas Nieuwe Kerk
Juni: Kleopas Nieuwe Kerk
Juli: Sionkerk Bethelkerk
Augustus: Sionkerk Bethelkerk
September: Oude Kerk De Ark
Oktober: Oude Kerk De Ark
November: Kleopas Nieuwe Kerk
December: Kleopas Nieuwe Kerk
Jan./ Febr. 2024 Sionkerk Bethelkerk