Skip to main content

Hulpverlening wereldwijd

Het doel van de commissie is het werelddiaconaat onder de aandacht van de gemeente te brengen en het diaconale bewustzijn ten opzichte van onze verre naaste te vergroten door voorlichting en het organiseren van collectes.

De commissie bestaat uit een aantal diakenen en gemeenteleden en valt onder verantwoording van het College van Diakenen.

De collectegelden worden besteed via organisaties die door de gehele gemeente gedragen worden. 
Bij rampen kan in overleg met het moderamen van de diaconie een extra-collecte georganiseerd worden.

De commissie doet het volgende:

·       Zoekt projecten / bestemmingen voor de wereldwijd-collecten.( 18 per jaar) 

·       Schrijft stukjes voor de kerkbode om bekendheid aan de collecten te geven.

·       Verspreidt een aantal keren per jaar folders in de kerken.

·       Doet voorstellen voor een project voor het Hervormd Activerings Comité.

·       Verzorgt een artikel in de folder voor bid- en dankdag, in overleg met kerkrentmeesters.