Hervormde gemeente Ede

Vaste teksten

Zendingswerkers

Namens onze Herv. Gemeente zijn verschillende zendingswerkers uitgezonden naar plaatsen elders in de wereld. Op deze pagina noemen we een aantal van hen, om veiligheidsredenen kunnen we hier niet iedere zendingswerker noemen. Met name genoemd of niet, we bevelen al onze zendingswerkers van harte aan in uw gebed.

Contact gegevens Zendingscommissie

Voorzitter: Evert Morren (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Secretaris: Herman van d Weerd (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Penningmeester: Henk van Manen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Rekeningnummer: NL94 INGB 0004 0118 00 t.n.v Zendingscommissie Ede

Thuisfrontcommissie (TFC)

De thuisfrontcommissie is er voor de persoonlijke vertegenwoordiging van de zendeling binnen gemeente, familie en bredere kring van bekenden. Het is wenselijk dat de TFC niet alleen bestaat uit vrienden, maar ook uit leden van de Hervormde Gemeente Ede.

Taken van de thuisfrontcommissie zijn:

  • bemoediging van de zendeling;
  • gebed voor de zendeling (de TFC organiseert specifieke gebedsbijeenkomsten voor de hun toevertrouwde zendeling(en));
  • het verzorgen van pr, nieuwsbrieven en verdere vormen van communicatie;
  • creëren van extra financiële ruimte (de TFC zorgt ervoor dat het inkomen van de zendeling boven een vastgesteld minimum blijft);
  • zakelijke belangenbehartiging in land van herkomst (bijvoorbeeld zorg voor achtergebleven bezittingen);
  • organiseren van verlofperiode (de TFC helpt bij de organisatie van de verlofperiode in Nederland, bijvoorbeeld bij de planning van spreekbeurten en het zoeken van huisvesting).

NB Acties van de thuisfrontcommissie worden altijd overlegd met de zendingscommissie. Het geld dat met de acties van de TFC wordt opgehaald, dient te worden doorgestort naar de zendingscommissie. De zendingscommissie is verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden.

Financiële ondersteuning door de Zendingscommissie

Geregeld zijn er gemeenteleden die zich geroepen weten tot het doen van zendings- of diaconaal werk in binnen- en buitenland. De Zendingscommissie ondersteunt deze initiatieven van harte en wil deze daarom ook financieel ondersteunen. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor financiële ondersteuning, voor een uitzending, stage of werkvakantie neem dan contact op met de penningmeester van de Zendingscommissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Beleidsplan/Jaarplan zendingscommissie

Het beleidsplan en het jaarplan 2023 van de zendingscommissie zijn in te zien via de bijlages bij dit artikel. 

Samenstelling Zendingscommissie

In principe hebben namens iedere wijk twee leden zitting in de Zendingscommissie. De commissie bestaat per 1 januari 2021 uit de volgende leden:

Namens Oude Kerkgemeente
• Herman van de Weerd (secretaris)
• Rieneke van Maanen

Namens Sionkerkgemeente
• Gerben van Roekel
• Ariën Stomphorst

Namens Nieuwe Kerkgemeente
• Jan Peter Hoven
• Evert Morren (voorzitter)

Namens Bethelkerkgemeente
• Sjany van de Kamp
• Vacant

Namens Arkgemeente
• Henk van Manen (penningmeester)
• Bart Onnink

Namens Kleopasgemeente
• Peter Kranendonk
• René Prins

De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur van de commissie.

Wat is onze missie

De Zendingscommissie wil gemeenteleden binnen Hervormde Gemeente Ede ondersteunen in hun missionaire roeping door toerusting, het (binnen bepaalde kaders) bieden van financiële middelen, het steunen van werkers en projecten binnen protestants-orthodoxe zendingsorganisaties.

Daarnaast bestaat de wens om gemeenteleden die een roeping hebben voor zending, te begeleiden om meer zicht te krijgen op hun roeping en eventuele mogelijkheden voor uitzending.

Zendingscommissie

Vlak voordat Jezus terug ging naar de hemel, gaf Hij Zijn discipelen de opdracht om Zijn reddend Evangelie aan de hele wereld bekend te maken, de zgn. zendingsopdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen”. (Mattheus 28:19)

In onze gemeente is een Zendingscommissie werkzaam, die in opdracht van en onder verantwoordelijkheid aan de Algemene kerkenraad belast is met het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente.