Skip to main content

Artikel - Google formulier maken en in artikel opnemen

In dit artikel leer je hoe je een invul formulier maakt via Google Formulieren en deze vervolgens in de gemeente website integreert. Als je nog geen Google account (email adres eindigend op @gmail.com) kun je die hier gratis aanmaken. Maak vervolgens...

Agenda (JEvents) bewerken

Activiteiten worden onderverdeeld in categorieën. LET OP! Categorieën worden door de webmaster onderhouden omdat het de werking van de website beïnvloed. Activiteiten worden onderhouden via het Administratiepaneel. Ga in het administratiepaneel naar...

Wat haalt het uit? (Interview)

Soms bekruipt je dat gevoel. Mensen vluchten in massa’s weg en er ontstaan opvangkampen waarvan de tranen je in de ogen springen.

Delen in overvloed

Verslag van de op zaterdagmorgen 5 maart in de Bethelkerk gehouden actiemorgen met als doel aandacht schenken aan het HGJB project ‘Delen in overvloed’.

Mantelzorg en onze jongeren

Jaarlijks is het op 10 november de dag van de mantelzorg. Ook als diaconie besteden wij daar elk jaar aandacht aan en de meeste wijkgemeentes zetten op hun eigen wijze de mantelzorgers in het zonnetje. Ook de Kleopasgemeente heeft haar mantelzorgers...

De kerkdienst

In al onze kerken verloopt de dienst op vrijwel dezelfde manier.

de Bijbel

66 boeken in één boek, de Bijbel.

Bidden

Bidden geeft je rust.

Nieuw Hydepark

Een positief virus. Zo noemen de meeste vrijwilligers van het Nieuw Hydepark de vakantieweek. "Als je eenmaal meegaat dan ben je ermee besmet," aldus Sjany van de Kamp, een trouwe vrijwilliger van de vakantieweek.

Vakantieweken

Vakantie is iets om naar uit te kijken en met plezier op terug te kijken. Iedereen heeft er van tijd tot tijd behoefte aan om even uit zijn eigen omgeving weg te zijn, andere streken te bezoeken en andere mensen te ontmoeten. Op vakantie gaan, is...

Ouderenwerk

Doelstelling van deze commissie is het contact warm houden tussen de diaconie en ouderen van de Hervormde gemeente. Doelgroep zijn de ouderen van 75 jaar en ouder. Bezoekwerk Vanuit de Ouderencommissie worden richtlijnen verstrekt voor het bezoekwerk....

Ik wil een ander helpen

Binnenkort doen wij u hier wat suggesties. Neem alvast de comissies rechts in het menu door. Veel comissies zijn nog op zoek naar extra vrijwilligers.

Kerk & Minima

Het doel van de commissie is om de bewustwording voor de minima in de (kerkelijke)gemeente te vergroten. Dit doen wij o.a. door een aantal keer per jaar een folder, de Diaconale Nieuwsflits in de kerkgebouwen te verspreiden. Tevens is deze ook op deze...

Hulpverlening wereldwijd

Het doel van de commissie is het werelddiaconaat onder de aandacht van de gemeente te brengen en het diaconale bewustzijn ten opzichte van onze verre naaste te vergroten door voorlichting en het organiseren van collectes. De commissie bestaat uit vier...

Diaconale zondag

De diaconale zondag wordt eenmaal per jaar gehouden en wordt voorbereid door diakenen, uit elke wijkgemeente één. Deze commissie wordt voorgezeten door de diaconaal consulent. Doelstelling van deze diaconale zondag is gemeenteleden toe te rusten met...

ANBI Diaconie

Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente Ede Telefoonnummer: 0318-610438 RSIN/Fiscaal nummer: 806202506 Website: www.hervormdede.nl/diaconie Email: diaconie@hervormdede.nl Adres: Driehoek 11-A Postcode en Plaats: 6711 DH EDE...