Skip to main content

Artikel - nieuws artikel richtlijnen (2024)

In dit deel van de handleiding beschrijven we hoe redacteuren kunnen helpen om de website leesbaarder, netter en toegankelijker te maken. 

Afbeelding is verplicht. In verhouding 16:9 en groot genoeg

Elk nieuws artikel behoort een afbeelding te hebben in de verhouding 16:9. Dit is tegenwoordig het meest gangbare formaat. Natuurlijk kun je afwijken, maar doe dat dan met alle afbeeldingen van nieuws artikelen. Verhouding 4:3 werd ook veel gebruikt maar blijkt erg veel verticale ruimte in te nemen op websites.

De ideale afmetingen in pixels bij 16:9:

  • Minimaal 800 x 450 pixels
  • Ideaal 1024 x 576 pixels
  • Maximaal 2048 x 1152 pixels

Zie handleiding Afbeelding verhouding en omvang aanpassen voor handig gereedschap om dit te doen.

Waarom? Een afbeelding ondersteunt de boodschap en is ook een belangrijk onderdeel van de layout.

Geen of weinig tekst in afbeeldingen

Een logo, een thema, een onderwerp (kort) in de afbeelding is illustratief en toegestaan. Teveel tekst is niet toegestaan. Posters zijn niet meer toegestaan, tenzij ze als bijlage (zie Artikel bijlagen) worden toegevoegd en je zonder de poster te downloaden in het artikel alle nodige informatie kunt vinden.

Waarom? De belangrijkste reden is dat een poster niet toegankelijk is. Mensen die gebruik maken van grote letters of de voorleesfunctie om te kunnen lezen, kunnen niets met posters. Tekst in afbeeldingen of posters wordt niet voorgelezen. Daarnaast is het estethisch geen gezicht en geeft de website een amateuristische aanblik. 

Artikel intro kort en to-the-point houden

Verdeel een nieuws artikel altijd in een intro en hoofdtekst. De intro wordt op de voorpagina getoond en de hoofdtekst als je op Lees meer klikt.
In de intro zet je het doel van het artikel. Kort en zodanig dat de lezer al weet waar het over gaat als die op Lees meer klikt. Schrap in het intro als dit te lang wordt op de website. Eén a twee korte regels is vaak het beste.

Als het aangeleverde tekst is, probeer dan met kleine aanpassingen de tekst om te vormen. Als de indiener regelmatig kopij aanlevert, probeer deze te helpen het al goed aan te leveren, door deze tips te geven.

Oproep. Als je met het artikel iemand wil oproepen iets te doen, zet dat in de titel of de eerste regel van het intro. Bijvoorbeeld 'Kom naar de wijkavond op 3 september', met in de intro 'Beslis mee over xyz .... In de hoofdtekst geef je toelichting en eindig je met de orgnisatorische details zoals locatie, datum (herhalen) en tijd.

Verslag. Als het een verslag is laat je in de titel of de intro duidelijk merken dat iets geweest is. Dus niet 'Bloemschikken voor 65+', maar bijvoorbeeld 'Bloemschikken blijkt grote hit'. 

Informatief. Is het werkelijk informatief, of toch een Oproep of een Verslag? Als het geen van beiden is, zorg dan in de intro dat de gebruiker alleen op Lees meer klikt als het iets voor hem of haar is. Dus de kern van de boodschap moet in de titel of intro staan. EN had ik al gezegd dat het kort moet zijn? :-)