Skip to main content

logo groot

Familie De Vries naar Peru

Lees meer over de uitzending van Hilbert en Evelien de Vries die samen met hun kinderen naar Peru gaan en de thuisfrontcommissie die hun werk ondersteunt.

Lees verder

Zendingscommissie

De zendingscommissie heeft als doel het werk van de GZB (Gereformeerde Zendingsbond en de IZB (Inwendige Zendingsbond) te ondersteunen. Het verspreiden van het Evangelie in binnen- en buitenland moet doorgaan.

De taken van de Zendingscommissie bestaan o.a. uit het verzorgen van de jaarlijkse Pinkstergroet en de verspreiding van de dagboekjes “Een handvol koren”. In de zendingscommissie hebben leden uit alle wijken van de Hervormde Gemeente Ede zitting.

Vanuit de Oude kerkgemeente zit in de zendingscommissie:
Herman van de Weerd 0318-653240
Rieneke van Maanen

Voor de Sionkerkgemeente zijn dat:
Ariën Stomphorst
Gerben van Roekel 0318-303020

Als gemeente kunt u de zending steunen via de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk, collecten of een gift op de rekening van de Zendingscommissie: NL09 RABO 0373 7476 83 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Ede. Daarnaast kunt u individueel of als groep een financiële bijdrage krijgen van de zendingscommissie voor een werkvakantie of project waar voor langere tijd gewerkt wordt.

Wilt u hier meer over weten dan kunt u contact opnemen met iemand van de zendingscommissie. Of bekijk de zendingspagina van Hervormd Ede.