oudekerkgemeente

Catechisatie

“God kennen is meer dan iets weten over Hem… Weten over Hem is wel nodig om op Hem te vertrouwen: ‘Hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?' (Rom. 10:14b). Maar de breedte van onze kennis over Hem is geen graadmeter voor de diepte van onze kennis van Hem”.
(J.I. Packer, 1926-2020)

We komen opnieuw samen om onderwijs te ontvangen in de kernen van de Schrift en het belijden van de kerk. We vinden het belangrijk dat de jongeren van de gemeente onderwijs krijgen in de drie G's: geloof, gebod en gebed. We hopen en verwachten ook dit jaar de betrokkenheid van de ouders op de catechese van hun kinderen.

Het is ons verlangen om ook dit jaar catechese aan hen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs aan te bieden. Meerdere ouders zijn blij met de kennis van de inhoud van de Bijbel die onze jongeren op deze manier aangereikt krijgen. De jongeren worden ontvangen met drinken en iets lekker daarbij.

Ook dit seizoen zullen verschillende mentoren leiding geven aan de groepsbespreking tijdens de mentorcatechese. Dit betreft de groep van 12-13 jarigen. We zijn dankbaar dat verschillende gemeenteleden zich opnieuw beschikbaar hebben gesteld. We hebben er voor gekozen om de leerlijn die wordt aangereikt vanuit de methode ‘Leer & Leef!’ verder te volgen

Uiteraard zal er ook belijdeniscatechese worden gegeven. Jongeren en ouderen zijn welkom. Wanneer je dit jaar belijdenis van het geloof wilt afleggen, geef je op bij de wijkpredikant. Ook voor een oriënterend gesprek staat hij open.

We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar. Het seizoen wordt gezamenlijk geopend op 21 september 2020. Nadere informatie hierover volgt nog. In de schoolvakanties, in de week van bid- en dankdag en rond kerst wordt er geen catechese gegeven. Op 22 maart 2021 komen we voor de laatste keer samen om het seizoen af te sluiten.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de ouderling kerkelijk werker of wijkpredikant. We zien uit naar een leerzaam seizoen. Hieronder een indeling van de groepen:

Dag Tijd Leeftijd Opmerkingen Leiding
Maandag 16.00 - 16.50 uur 10 jaar Leren om te leven 1a: OT J.M. Molenaar / D. Jansen
Maandag 16.00 - 16.50 uur 11 jaar Leren om te leven 1b: NT D. Jansen / J.M. Molenaar
Maandag   18.30 - 19.20 uur   12 - 13 jaar Leer & Leef (Limoen 12-14) D. Jansen e.a.
Maandag 18.30 - 19.20 uur 14 jaar Leer & Leef (Rood 12-14) J. Baaijens
Maandag 18.30 - 19.20 uur 15 jaar Leer & Leef (Blauw 15-17) J.M. Molenaar
Maandag 19.30 - 20.20 uur 16 jaar Leer & Leef (Zeegroen 15-17) J. Baaijens
Maandag 19.30 - 20.20 uur 17 jaar Leer & Leef (Paars 15-17) J.M. Molenaar / D. Jansen
Maandag 19.30 - 20.20 uur 18 jaar en ouder Nog te bepalen lesstof D. Jansen / J.M. Molenaar  
Maandag 20.30 - 21.30 uur Belijdeniscatechese   Houd()vast, Belijdenisdeel J.M. Molenaar

 

 

 

 

 

 

 

De Leer & Leef!-methode telt 15 lessen. Daarom is er ruimte om per lesblok ( 4 x per leerjaar) bespreking van enkele Bijbelboeken in te weven. Een van de gestelde doelen van de wijkkerkenraad, is dat een jongere van 18 jaar door middel van de catechese en het jeugdwerk zijn weg door de Bijbel zal weten te vinden.