oudekerkgemeente

Catechisatie

“Hoewel de Heilige Schrift gezag heeft in zichzelf, gaat hij meestal op een bepaalde plaats open. Hoewel het gezag van het Woord van God voorop gaat en het geloof volgt (het Woord Gods is zaad van de wedergeboorte), toch heeft de Heilige Schrift voor ons gezag naarmate wij deel krijgen aan de inhoud.”

(G. Boer, 1913-1973)

We komen samen in de kerkdienst en op catechisatie om onderwijs te ontvangen in de kernen van de Schrift en het belijden van de kerk. We vinden het belangrijk dat de jongeren van de gemeente onderwijs krijgen in de drie G's: geloof, gebod en gebed. We vragen uw gebed, en verwachten ook dit jaar weer de betrokkenheid van de ouders op de catechese van hun kinderen.

Graag bieden wij ook dit jaar catechese aan voor hen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Meerdere ouders zijn blij met de kennis van de inhoud van de Bijbel die onze jongeren op deze manier aangereikt krijgen. De jongeren worden ontvangen met drinken en ook iets lekker daarbij.

Opnieuw zullen verschillende mentoren leiding geven aan de groepsbesprekingen tijdens de mentorcatechese. Dit betreft de jongeren in de leeftijd van 12 tot 13 jaar (eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs). We zijn dankbaar dat verschillende gemeenteleden zich weer als mentor beschikbaar hebben gesteld. We hebben er voor gekozen om de leerlijn van de methode ‘Leer & Leef!’ verder te volgen.

Mogelijk wilt u of jij dit jaar belijdeniscatechese volgen. Wanneer je belijdenis van het geloof wilt afleggen, geef je dan op bij de wijkpredikant. Jongeren én ouderen zijn welkom. Ook voor een oriënterend gesprek staat hij voor u klaar.

Op 20 september 2021 willen we het seizoen graag gezamenlijk met de jongeren uit de Sionkerk openen. Informatie over tijd en plaats volgt nog. We komen in het nieuwe seizoen ongeveer 20 keer met de catechisanten bij elkaar. In de schoolvakanties, in de week van bid- en dankdag en rond het kerstfeest wordt er geen catechese gegeven. Op 28 maart 2022 willen we graag het seizoen afsluiten.

Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met de ouderling kerkelijk werker of wijkpredikant. We zien uit naar een leerzaam seizoen. Hieronder een indeling van de groepen: 

Dag Tijd Leeftijd Opmerkingen Leiding
Maandag 16.00 - 16.50 uur 10 jaar Leren om te leven 1a: OT J.M. Molenaar / D. Jansen
Maandag 16.00 - 16.50 uur 11 jaar Leren om te leven 1b: NT R. van Leeuwen
Maandag   18.30 - 19.20 uur   12 - 13 jaar Leer & Leef (Geel 12-14) D. Jansen e.a.
Maandag 18.30 - 19.20 uur 14 jaar Leer & Leef (Rood 12-14) M.D. Hooijer
Maandag 18.30 - 19.20 uur 15 jaar Leer & Leef (Blauw 15-17) J.M. Molenaar
Maandag 19.30 - 20.20 uur 16 - 17 jaar Leer & Leef (Paars 15-17) D. Jansen / J.M. Molenaar
Maandag 19.30 - 20.20 uur 18 jaar en ouder Schuurpapier en themalessen J.M. Molenaar  / D. Jansen
Maandag 20.30 - 21.30 uur Belijdeniscatechese   Hou(d) vast, belijdenisdeel J.M. Molenaar

 

 

 

 

  

 

 

De gebruikte methode telt 15 lessen. Daarom is er ruimte om per lesblok ( 4 x per leerjaar) bespreking van één of meerdere Bijbelboeken in te weven. Het is één van de gestelde doelen van de wijkkerkenraad, om een jongere door middel van de catechese en het jeugdwerk zijn of haar weg door de Bijbel te leren vinden.