Skip to main content

logo groot

Bijbelkringen

In het nieuwe seizoen ‘23/’24 gaan de meeste bijbelkringen het boekje    “Het oog gericht op Jezus” behandelen. 

Jezus Christus volop in het licht zetten. Dat is de bedoeling van de schrijver van de Hebreeënbrief. Zijn grond daarvoor is dat gelovigen het gevaar lopen om af te haken en terug te vallen in hun oude levenspatroon. Zijn appèl is: let scherp op Hem!

In “Het oog gericht op Jezus” laat ds. H.I. Methorst (Hervormd predikant in Apeldoorn) zien hoe de lezers van deze brief volharden te midden van gevaren en bedreigingen. Zo houden vervolgde christenen wereldwijd moed in hun verdrukking. Zo houden wij het uit in een tijd vol verleiding. We houden het oog gericht op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

We hopen dat we in dit nieuwe seizoen een goed en gezegend bijbelkringjaar mogen hebben waarbij we gaan ‘graven’ in Gods Woord, op zoek naar de betekenis daarvan. Tegelijk vragen we ons af wat deze woorden betekenen in ons leven en de maatschappij waar we deel van uitmaken. Wat mooi dat we elkaar via deze kringen ook beter leren kennen als het gaat om geloof én wat jou / u bezig houdt in het leven.

Belangstelling om mee te doen? Neem gerust contact op met 1 van de kringleiders, want als er plaats is voor nieuwe deelnemers, bent u / jij van harte welkom!

Deze kringen stellen zich aan u / jou voor:

Jongerenkring

Contactpersoon: Gerben Janssen, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Data: Eerste en derde dinsdag van de maand

Waar: Huiskamers van kringleden

Korte omschrijving van de kring: Wij zijn een jongerenkring van 6-10 jongvolwassenen van 20+ uit de Sionkerk en de Oude Kerk. Elke kringavond behandelen we een hoofdstuk of gedeelte uit een Bijbelboek. De focus ligt op verdieping van de Bijbel en vertaling maken naar wat het Woord voor ons betekent. Elk kring-lid leidt de kring om de beurt op zijn/haar eigen manier.

 

Op dit moment is er geen plaats voor nieuwe deelnemers

Meditatiekring

Contactpersoon: Corry-Anne van der Tang (Contactgegevens staan in de Kerk-app)

Data: in overleg met deelnemers vast te stellen

Waar: in overleg met deelnemers vast te stellen

Korte omschrijving: Graag start ik een nieuwe bijbelkring die in de drukte van het dagelijkse (gezins)leven zoekt naar rust om Jezus te ontmoeten in de bijbel. Samen met jullie zoeken we naar een passende avond, frequentie en tijdstip. Aan de hand van de methode Lectio Divina, stilte en muziek, gaan we tijdens de avonden op zoek naar waartoe de Heilige Geest ons wil inspireren. 

Bijbelkring De Krethi en de Plethi

Kringleider: Steven van Leeuwen, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel:06-40180598

Data: Wij komen gedurende het seizoen iedere maandag samen, als er voor de betreffende avond genoeg mensen zijn die aanwezig kunnen zijn.

Waar: We komen als kring samen bij elkaar thuis. We bespreken aan het begin van het seizoen bij wie dit zou kunnen. We spreken aan het eind van elke kringavond af bij wie het de komende avond is.

Korte omschrijving: Bijbelkring de Krethi en de Plethi is van oorsprong ontstaan uit de belijdenisgroep van 2021. Er zijn ondertussen leden bijgekomen en weggegaan waardoor de kring nu een gemengde groep is. De leeftijd van de leden ligt tussen de 22 en 30 jaar. We komen als kring iedere week samen, als er genoeg aanwezigen zijn voor die avond. De wekelijkse samenkomst zorgt ervoor dat het niet erg is als je een avond mist, en dat koppels makkelijk om de week kunnen komen. We staan als kring stil bij een Bijbelgedeelte, Bijbels-thema of een hoofdstuk uit een geestelijk vormend boekje. De bijeenkomsten worden door één van de kringleden voorbereid en geleid. Naast de Bijbelstudie hebben we onderlinge betrokkenheid hoog in het vaandel staan, dit geven we onder andere vorm door een aantal borrelavonden in het seizoen.
We willen als kring anderen van harte uitnodigen om eens een avond bij te wonen of om regelmatig aan te sluiten. Dan kan ook gedurende het lopende seizoen.

Bijbelkring De Rank

Kringleider: Jan van Wagensveld, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 06-41411817

Data: nog nader af te stemmen. Wordt nog bekend gemaakt

Waar: We komen als kring samen bij elkaar thuis. We bespreken aan het begin van het seizoen bij wie dit zou kunnen. We spreken aan het eind van elke kringavond af bij wie het de komende avond is.

Korte omschrijving: De groep catechisanten die in 2022 belijdenis van het geloof deed wil graag verder als Bijbelkring. Aan de hand van het thema van de belijdenis-dienst gaan ze verder als Bijbelkring ‘De Rank’. Deze groep is vooral bedoeld voor twintigers en dertigers.

Bijbelkring 'Berg Sion'

Contactpersoon:  Niels van den Top, tel: 06-22194971 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Data: Om de week op dinsdagavond (startdatum wordt nog bekend gemaakt)

Waar: Afwisselend thuis bij een van de verschillende kringeleden

Korte omschrijving: Vanaf 2021 verdiepen wij – een aantal twintigers en dertigers – ons als kring in het Woord van God om zo ons vertrouwen te blijven stellen in de HEERE en zo te zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft (Psalm 125: 1). Niet omdat we zelf van die onwankelbare mensen zijn, maar omdat er een onwankelbare God is, Die rondom Zijn volk is, zoals er bergen zijn rondom Jeruzalem (Psalm 125: 2).

Bijbelkring Filemon

Contactpersoon: Bram Stam, tel. 0318-650315, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Data: De data worden in onderling overleg via een datumprikker vastgesteld. Hierdoor kan de kring op wisselende avonden worden gehouden.

Waar: De kringavonden houden we bij de kringleden thuis.

Omschrijving: De Bijbelkring Filemon is enkele jaren geleden gestart met een aantal echtparen. Het is bijzonder fijn dat er verschillende jongere echtparen meedoen, maar ook een aantal senior-echtparen. Het streven is dat zowel man als vrouw op de kringavond aanwezig is. 

De kringavonden beginnen we rond 20.00 uur met koffie / thee en een bijpraatmoment. 

Degene die de Bijbelstudie heeft voorbereid opent de avond met zingen en gebed.  Daarna wordt het Bijbelgedeelte doorgelezen en aan de hand van een korte inleiding met gespreksvragen wordt het thema van de avond besproken. In het aanstaande kringseizoen maken we gebruik van het boekje “Het oog gericht op Jezus”, geschreven door ds. H.I. Methorst. Er is volop ruimte om ook geloofsvragen met elkaar te delen.

Via de Filemon-app houden we het onderlinge contact.

 

Op dit moment is er geen plaats voor nieuwe deelnemers.

Jongeren Bijbelkring Immanuël

Contactpersoon: Rijkjan Ploeg, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 0625271772

Data: 20 september startavond, overige data aan de hand van ‘datumprikker’.

Waar: Bij een van de kringleden thuis.

Korte omschrijving: Deze kring bestaat uit jongvolwassenen die studeren en/of al een baan hebben. Focus van de kring ligt op de vraag hoe je christen kunt zijn in deze geseculariseerde samenleving. Hoe ben je christen op je werk of tijdens je studie? Hoe maak je belangrijke keuzes in je leven zoals partnerkeuze, beroepskeuze, indeling vrije tijd etc. Hoe is de omgang met niet-gelovigen of andersdenkenden. Deze vragen willen wij onderzoeken in het licht van Gods Woord. Naast Bijbelstudie vinden wij persoonlijk contact en betrokkenheid op elkaar erg belangrijk.

Bijbelkring Timotheüs

Contactpersoon: Rijk Ploeg, tel: 0318-613432 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Data: 25 september  bij Hilde van Broekhoven , West Breukelderweg   22 C in Bennekom. Daarna op 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december,  8 januari,  5 februari, 4 maart,  8 april, en 6 mei 2024. Aanvang: 20.00, einde: 22.00 uur.

Waar: afwisselend bij de deelnemers thuis

Korte omschrijving: Aan het begin van het seizoen wordt er een rooster gemaakt. Ook worden de bijbelkringavonden aangekondigd in de kerkbode. De kring heeft ongeveer 17 deelnemers in de leeftijd van 35 jaar tot 70 jaar. Per avond heeft één van de kringleden (op vrijwillige basis) de leiding en verzorgt de inleiding van het te behandelen Bijbelgedeelte. Na de inleiding/verklaring volgt er altijd een bespreking met vragen in groepen van ongeveer 5 kringleden waarna de avond plenair wordt afgesloten met het zingen van enkele liederen. Voor aanvang van het officiële gedeelte is er altijd ruimte voor ontmoeting en het delen van lief en leed. Dit zien wij ook als wezenlijk deel van onze kring.

Jongerengespreksgroep Samuël

Contactpersoon: Ds. L. Kruijmer, tel: 0318 555558 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Data: 1 keer per maand. De eerste keer staat gepland  D.V. donderdag 21 september. Om 20.00 uur. 

Waar: Bij een van de leden. Nog niet bekend waar.

Korte omschrijving: De Bijbelkring komt 10 keer per seizoen samen op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij een van de kringleden thuis. Een van de deelnemers houdt een inleiding over het hoofdstuk dat aan de orde is. Daarna is er gelegenheid om via vragen dieper in te gaan op de inhoud van het hoofdstuk. Het gesprek ontwikkelt zich dan verder plenair aan de hand van de vragen die in het boekje staan of via vragen die bij de kringleden naar voren komen. Er is iedere avond ruimschoots gelegenheid om onze geloofservaringen naar aanleiding van het hoofdstuk met elkaar te delen.

Bijbelkring Rehoboth

Contactpersoon: M. Burggraaf, Molenstraat 5, 6711AW, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 0318-610403 /  06 25055396

Data: Woensdagmorgen van 10 tot 11.30 uur op 27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december, 17 januari, 14 februari, 20 maart en 17 april

Waar: In grote zaal van Rehoboth, met geluidsversterking.

Korte omschrijving van de kring: De kring heeft ongeveer 30 deelnemers, met name ouderen van de gemeente. We beginnen met het zingen van een psalm en met gebed. Lief en leed worden met elkaar gedeeld. De kringleider leidt het Bijbelgedeelte in twee ronden in. Na elke ronde volgt een gezamenlijk gesprek waarin een aantal vragen uit de gebruikte Bijbelstudie aan de orde komen, maar ook wel vragen, opmerkingen en geestelijke ervaringen van deelnemers naar aanleiding van de inleiding. We besluiten met het zingen van een psalm en met dankgebed.

Jongerengesprekskring Elia

Kringleider: Ds. J.C. Breugem e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 06-58942571 en        D. Jansen, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 0318-613002

Data: Op dinsdag 26 sep, 17 okt, 7 nov, 12 dec, 9 jan, 30 jan, 20 feb en 19 mrt.

Waar: Rehoboth. Inloop om 19.30 uur. Start om 19.45 uur!

Korte omschrijving: Deze kring wordt gevormd door jongeren uit de Sionkerk en de Oude Kerk, die graag in het centrum samenkomen. Ook verwelkomen we studenten of mensen die door omstandigheden niet met een kring in hun eigen gemeente mee kunnen leven. Verschillenden van hen hebben kortere of langere tijd geleden belijdenis van het geloof afgelegd. We geloven in de kracht van het Woord. Je mag het zien als een vorm van Bijbelstudie onder leiding van de predikant of de kerkelijk werker.

Bijbelkring De Ginkel

Contactpersoon: Evert van Beek, tel: 06-51241459 e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Data: datums kring bijeenkomsten kunnen bij Evert opgevraagd worden.

Waar: afwisselend bij kringleden thuis.

Korte omschrijving: Deze huiskamerkring komt maandelijks, roulerend bij een aantal deelnemers, samen. De insteek is kleinschalig en we zijn meestal met 8 tot 10 mensen. Belangstellenden kunnen gewoon vrijblijvend een keertje meedoen. We stimuleren wel een bepaalde veiligheid om persoonlijke gedachten of dilemma’s samen te delen en natuurlijk ook wel te toetsen aan de Bijbel. Leeftijden en achtergronden deelnemers variëren. We bidden dan om o.a. om Geestelijke ondersteuning bij onze ontmoeting en gesprekken. Voorbereiden en leiden avond rouleert tussen een aantal personen of echtparen.

Na het samen lezen van het centrale Bijbelgedeelte en een korte inleiding spreken we over het Bijbelgedeelte aan de hand van een bijbelstudieboekje. Aangereikte gesprekspunten uit boekje helpen vaak en er is daarbij ook ruimte voor het delen van persoonlijke omstandigheden en de vragen uit het boekje stimuleren ons ook om het gesprek te ordenen. De sfeer is informeel en persoonlijk. De avonden sluiten we af met het samen hoorbaar bidden van het ‘Onze Vader’.

Huisbijbelkring Beréa

Kringleider: Henk van Sorge, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Data: De avonden staan meestal gepland op de 2e donderdag van de maand, maar volg de berichten in de kerkbode en kerk-app!

Waar: Wij houden de avond bij een van de kringleden thuis of in De Koepelschool in Ede. We beginnen rond 20.00 uur.

Korte omschrijving: drinken van koffie of thee en een bijpraatmoment. Hierna wordt gebeden, gezongen en het Bijbelgedeelte doorgelezen en besproken en geeft de inleider per gedeelte uitleg en stelt vragen. De kringleider geeft vanuit zijn theologische achtergrond daarbij soms extra inzichten. Natuurlijk mag je ook komen als je liever alleen luistert. Na een korte pauze halverwege de avonden eindigen we meestal rond de klok van 22.00 uur. Op zoek naar een bijbelkring? Graag nodigen we je uit als je het fijn vindt echt meer zicht te krijgen op de Heere en wat zijn Woord voor jou betekent. Wij hopen dat velen – we zijn nu een groep m.n. in de leeftijd 35-55 - zullen komen; je zult er geen spijt van krijgen!

Kernhemkring Daniël

Kringleider: Bertus van den Brink, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 06-50298554

Data: nog niet bekend, informatie volgt nog. Meestal komen we op een donderdag bij elkaar gedurende het winterseizoen (zo’n 8 a 10 keer).

Waar: Wij houden de avonden altijd bij een van de kringleden thuis.

Korte omschrijving: Ontmoeting in en rond Kernhem. Wat heeft God tegen ons te zeggen in Zijn Woord? En wat was de betekenis in de tijd van de Bijbel? Daar willen we als bijbelkring over nadenken. Met ongeveer 15 - 20 leden (variërend tussen de 30 – 55 jaar) komen we bij een deelnemer thuis samen. ‘Lief en leed’ kan en mag worden gedeeld. De Bijbelstudies worden voorbereid door leden op vrijwillige basis, aan de hand van het centraal gekozen boekje voor de kringen. De kring heeft zijn oorsprong in de wijk Kernhem, maar heeft ook deelnemers daarbuiten. Nog vragen? Neem gerust contact op!

 

Op dit moment is er geen plaats voor nieuwe deelnemers.