Skip to main content

logo groot

Preekbespreking

Een aantal keren per jaar wordt, na afloop van één van de kerkdiensten op zondag, voor de jongeren vanaf 12 jaar én voor de jongeren vanaf 16 jaar een preekbespreking georganiseerd.

Aan de hand van vragen en/of stellingen wordt met elkaar doorgepraat over het Bijbelgedeelte en het onderwerp van de kerkdienst.  De vragen worden, indien mogelijk, voorafgaand aan de dienst uitgedeeld bij de ingang zodat hier tijdens de preek al over nagedacht kan worden en eventuele vragen kunnen worden opgeschreven. 

Eenmaal per jaar is er een preekbespreking voor de gehele gemeente zodat we elkaar beter leren kennen en elkaar kunnen versterken in het geloof.

Zodra de data van de preekbesprekingen bekend zijn worden ze bekend gemaakt op deze pagina en toegevoegd aan de activiteitenkalender.