oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Voor alle genoemde data geldt Deo volente (Jakobus 4 vers 15)

Zingen - 5 minuten - voor de dienst
Zondag 25 oktober 2020
Morgendienst: Psalm 119: 65
Avonddienst: Psalm 119: 67

Zondag 1 november 2020
Morgendienst: Psalm 119: 73
Avonddienst: Psalm 119: 76

Woensdag 4 november (Dankdag)
Avonddienst: Psalm 119: 80

Kinderoppas
Zondag 25 oktober 2020
Baby’s / Peuters: Karianne Veerman en Henri Brussen
Opstapklas 3+: Rianne van Silfhout en Annelien Slemmer

Zondag 1 november 2020
Baby’s / Peuters: Gerrita van Steenbergen en Anna van Meijeren
Opstapklas 3+: Henriëtte Hol en Anne Lynn van Leeuwen

Bij de diensten
25 oktober. In de morgendienst lezen we verder in Samuel. 1 Samuel 5 en 6. De heilige doop van twee kinderen van de gemeente is – in overleg – doorgeschoven naar 13 december a.s. In de avonddienst gaat ds. P.J. Visser uit Rotterdam voor ons voor.

1 november. In de morgendienst gaat onze oud- predikant ds. D.C. Floor voor ons voor. In de avonddienst gaat ds. L. de Wit voor ons voor.

4 november. De dankdag schaffen wij niet af. Ook in deze tijden niet. Samen met onze kinderen mogen we in de middagdienst verbonden zijn met de Sionkerk. In de avonddienst zijn we opnieuw verbonden en komt een gedeelte van de gemeente in de Oude kerk samen. We lezen onder andere 1 Samuel 7.

Gebed van Calvijn in bange tijden
Geef, almachtige God, aangezien wij vandaag de dag door zoveel beroerten heen en weer gedreven worden en in de wereld alles in verwarring is, en waarheen wij onze ogen ook wenden, niets dan dikke duisternis ons tegemoet komt, dat wij leren alle hindernissen te overwinnen en onze ogen boven de wereld te verheffen, opdat we op die manier erkennen dat alles wat ons nu toevallig lijkt te geschieden, door Uw aanbiddelijke raad wordt bestuurd, opdat we daardoor naar U zouden verlangen en zouden weten dat er voor ons altijd hulp voorhanden is in Uw barmhartigheid, zo dikwijls als wij ootmoedig vergeving zoeken voor al onze overtredingen, in Christus Jezus, onze Heere.
Amen

Winteravonddiensten ‘Leven door de Geest!’
Op de website staat een flyer met alle kerkdiensten in de komende tijd. Thema: Leven door de Geest! Aanmelden voor de diensten kan via de volgende link: https://bit.ly/skg-winteravondlezing.

Catechese groep 7 en 8
26 oktober. Fijn dat jullie zo trouw zijn gekomen naar de catechisatie. Groep 7 kent de indeling van het OT en NT. Groep 8 heeft 2 Timotheüs 3: 16-17 geleerd.

2 november. Deze week is het Dankdag. We zijn op woensdag met elkaar verbonden en danken God voor Zijn goede gaven.

Mentorcatechese 12-13 jr.
26 oktober. Ken je de SOLVAT-methode van de HGJB? Zoek eens op wat dat is. Zijn alle stappen die genoemd worden duidelijk? Bij welke stappen heb je vragen? Schrijf de vragen op en neem ze mee!

N.B. En tja, in Rehoboth geldt vanaf 14 oktober het voorschrift voor 13-jarigen en ouder om vanaf binnenkomst totdat je op de zitplaats komt, een mondkapje op te hebben.

2 november. Deze week geen catechisatie i.v.m. Dankdag.
De mentoren

Belijdeniscatechese voor ouderen
Naast de maandag- en dinsdagavond hebben ook een groep ouderen hun verlangen gedeeld om zich voor te bereiden op de belijdenis van het geloof. We komen één keer in de maand samen op woensdagmiddag om 15.00 uur in gebouw Rehoboth. Mocht u belangstelling hebben, dan bent u welkom. De eerste keer komen we samen op 28 oktober a.s.

Bijbelkamp uitgesteld naar 2022
Zie berichtgeving OKG en SKG.

Dag van de mantelzorg
Op woensdag 10 november is het weer de dag van de mantelzorg. Het doel van deze dag is om stil te staan bij de zorg van de mantelzorger en die te waarderen. Voor veel mantelzorgers is het vanzelfsprekend dat zij deze hulp bieden. Zij zien zichzelf niet als mantelzorger. Toch willen wij erkenning geven aan diegene die belangeloos zorg bidden. Ook de diaconie van de Oude Kerkgemeente doet aan deze dag mee. Met uw hulp willen wij deze mensen een blijk van waardering geven. Deze willen wij op zaterdag 7 november uitreiken. Kent u mantelzorgers in uw omgeving neemt u dan contact op met diaken W. van Wagensveld via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0318-625206 (na 18:00 uur), en meldt de mantelzorger aan.
Met vriendelijke groet, Uw wijkraad van de diaconie

Gift najaarscollecte
De najaarscollecte wordt nu digitaal opgehaald. U kunt uw gift op verschillende manieren doen. U kunt uw gift overmaken naar het volgende rekeningnummer NL94 INGB 0004 0118 00 t.n.v. Zendingscommissie Ede met de vermelding: najaarscollecte 2020

Namens de zendingscommissie en de zendingswerkers India bedankt voor uw gift! Wilt u het hele project lezen, kijk dan op de website van de GZB: https://www.gzb.nl/over-gzb/projecten-werkvelden/project/?id=540
Zendingscommissie Oude Kerkgemeente

Timotheüskring
Op maandag 26 oktober komt de Timotheüskring weer bij elkaar. Gezien de huidige omstandigheden komen we bij elkaar in het gebouw van ROTEC, Galileïlaan 32. Iedereen is vanaf 19.45 uur van harte welkom. Deze keer zal 1 Samuel 2: 11 – 26 behandeld worden.

Gebedskring – 29 oktober
Aankomende donderdagavond hoopt de gebedskring weer samen te komen, ook u/jij bent van harte welkom! Weet dat wij voor u bidden. Mocht u specifieke gebedspunten en/of dankpunten hebben, mag u ons mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Locatie: Rehoboth
Datum & tijdstip: donderdag 29 oktober, 19.15-20.00uur

Dank
Beste gemeenteleden, Graag willen we u hartelijk danken voor alle felicitaties en goede wensen die we vanuit de gemeente hebben ontvangen ter gelegenheid van onze bruiloft. Uw belangstelling hebben we zeer gewaardeerd. We kijken terug op een mooie huwelijksdag en uw meeleven heeft daar zeker aan bijgedragen. Wederkerig wensen we u als gemeente Gods zegen toe. We hopen u in de toekomst nog eens te kunnen ontmoeten in de Oude Kerk. Met vriendelijke groet, André en Karline Goudriaan

Giftenverantwoording
Ontvangen via oud. Van Sorge € 20 (kerkenwerk Oude kerk), via mevr. Braafhart € 10 (zendingswerkers) en € 10 (kerk), via Corry Schimmel € 10 (ouderenwerk), via oud. Van Beek € 20 (orgelfonds), via ds. Molenaar € 60 (bijdrage catecheseboeken) en € 20 (kerk) en via oud. Jansen een gift voor het verjaardagsfonds. Via de bankrekening zijn giften ontvangen van 2x € 10, 2x € 10 (wijkkas), 3x € 25, € 25 (wijkkas), € 30 (wijkkas), € 30 (GZB), € 30 (kerkenwerk) en € 40 (pastoraat). Hartelijk dank voor deze giften.

Nieuwe vertaling institutie
Van de boekenbon die ik van de nieuwe lidmaten kreeg, kocht ik de Institutie van Johannes Calvijn die onderlaatst vertaald is door Gerrit Veldman. Als u er altijd wat tegenop zag om de institutie te lezen, dan is deze vertaling een aanrader. Een betaalbare, leesbare en stoere vertaling. Neem nu het onderwijs over de functies van de wet. Soms hoor ik gemeenteleden zich afvragen of de lezing van de Tien Woorden nodig is. De Geest schrijft ze immers op de tafel van de harten van de gelovigen. Calvijn zegt hierover mooie en goede dingen. Ik geef er graag een gedeelte van door aan u:

“De derde functie van de wet is de belangrijkste. Deze functie komt dichter bij het eigenlijke doel van de wet en vindt plaats in de gelovigen, bij wie de Geest van God al in het hart leeft en regeert. Weliswaar heeft God de wet met zijn vinger in hun hart geschreven en ingeprent. Jeremia 31:33;

Hebreeën 10:16 Dat wil zeggen dat ze door de leiding van de Geest aangeraakt en bezield zijn, zodat ze God graag gehoorzamen. Maar toch hebben ze nog op twee manieren iets aan de wet. In de eerste plaats is de wet voor hen een geschikt instrument om elke dag beter en met meer zekerheid te leren wat de Heer wil. Die wil proberen ze te doen en de wet helpt hen om hun kennis van die wil te vergroten. Het is net als bij een slaaf die de goedkeuring van zijn meester wil verdienen. Ook al wil hij dat al met heel zijn hart, toch moet hij de wensen van zijn meester steeds beter bestuderen en observeren, zodat hij zich daarnaar kan schikken. En niemand van ons mag zichzelf hiervan uitsluiten, alsof het voor hem niet nodig is. Want niemand is al zover in de wijsheid doorgedrongen dat hij niet nog verder zou kunnen komen en Gods wil niet nog beter zou kunnen leren kennen als hij elke dag onderwijs krijgt van de wet. Maar wij hebben niet alleen onderwijs nodig. We moeten ook aangespoord worden.

Daarom heeft iemand die God dient in de tweede plaats ook nog dit voordeel van de wet: als hij regelmatig de wet overdenkt, spoort dat hem aan om te gehoorzamen. Hij wordt daarin gesterkt en hij wordt afgehouden van het glibberige pad van de zonde. Want hoe enthousiast de heiligen, wat hun geest betreft, ook Gods rechtvaardigheid nastreven, toch moeten ze zich ook op deze manier aanvuren. Want ze dragen nog altijd de last van hun luie vlees, zodat ze niet zo vastberaden vooruitkomen als wel zou moeten. De wet is voor dit vlees een zweep. Als een slome en luie ezel wordt het vlees door de wet aan het werk gedwongen. Ja, omdat de geestelijke mens nog niet bevrijd is van de last van het vlees, moet de wet voor hem continu een prikkel zijn die hem niet toestaat om te gaan zitten nietsdoen.”

Tenslotte
We zoeken een weg temidden van alle maatregelen die in acht genomen worden. Ook als kerk hebben we verantwoordelijk te handelen tot bescherming tegen het virus. Tegelijk hebben we de gemeente te bewaren bij het Woord. Zondagmorgen begonnen we met het zingen van Psalm 80: ‘Behoud ons Heer, der legermachten, dan zullen we ons voor afval wachten.’ Dat bidden wij voor de hele gemeente. Ons leven is kwetsbaar en broos. We weten het. We ervaren het nu eens te meer. Alleen wat het met ons doet? Allerlei gevoelens en gedachten strijden om de voorrang. Ook en juist als het gaat om onze samenleving en hoe de kerk daarin staat.

Iemand zei: ‘Deze crisis onthult wat er allang in de kerk onder de oppervlakte aanwezig was.’ Ik hoop dat bij u en mij dit onder de oppervlakte vooral aanwezig was: een groot verlangen naar en vertrouwen op de komst van Christus. Of legt deze crisis iets anders open van ons als christelijke gemeente? Een vervelende vraag wellicht, maar het lijkt me waard om die vraag te overdenken. Waarin mogen we vandaag als kerk nu echt onderscheidend zijn? Als antwoord op de preek speelde de organist afgelopen zondag: ‘Die in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet.’ Christus Jezus zei Zelf over de tekenen die aan Zijn komst voorafgaan: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is (Lukas 21: 28).’ Naar die blijdschap en vreugde zie ik in uw en mijn leven en in het geheel van het kerkelijk leven verlangend uit!

Een hartelijke groet, Ook van mijn vrouw,
J.M. Molenaar

Beroepingswerk
De beroepen die overwogen zijn, het predikantswerk in deze crisistijd, zorgen die wij meedragen, het winterwerk dat komen gaat, maken dat ik tot Pasen 2021 geen beroep uit een andere gemeente in overweging neem. Wellicht is dit te zeggen en te schrijven geheel overbodig omdat het überhaupt niet meer aan de orde is, maar dan bent u in ieder geval op de hoogte.