oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Kinderoppas
Zondag 27 mei 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Marieke van Sorge, Anneke Lamper, Lianne Post en Rianna de Haas
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Gertine Baaijens, Geretta Hooijer en Rosanne Melissen

Zondag 3 juni 2018
Kleintjes 0-2 jaar: Gerdien van Broekhoeven, Ellen Heino, Gerianne Brussen en Gerriette Methorst
Peuters/kleuters 2-5 jaar: Jochien Kersten, Peter van Kekem en Lenneke Melissen

Zingen – 5 minuten- voor de dienst
Zondag 27 mei 2018 - Morgendienst: Psalm 17: 3 en 4 / Avonddienst: Psalm 37: 2 en 3
Zondag 3 juni 2018 - Morgendienst: Psalm 86: 4 en 5 / Avonddienst: Psalm 38: 21 en 22

Bij de diensten
27 mei. Deze zondag wordt ook wel het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid genoemd. Op deze zogenaamde zondag Trinitatis gaat in de morgendienst ds. G. Herwig uit Nunspeet voor en in de avonddienst ds. A. Goedvree uit Uddel.
3 juni. In deze morgendienst zal waarschijnlijk de doop bediend worden aan een van de kinderen van de gemeente. Efeze 6 hopen we 3 juli a.s. te lezen en te overdenken. In aanloop naar de Avondmaalszondag leek het me mooi om een paar preken te houden over het optreden van de profeet Elia. We lezen 1 Koningen 17. In de avonddienst lezen we 1 Korinthe 11: 17-34. Uit de belijdenis van onze kerk lezen we vraag en antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus. Deze passage uit de Heidelberger hadden we nog tegoed: 'Voor wie is het Heilig Avondmaal ingesteld?' Meer dan eens spreek ik met jongere en oudere gemeenteleden over deze vraag.

De emerituspredikant ds. C. Blenk zei - vorig jaar - in een interview het volgende: 'Ik heb het aantal avondmaalgangers zien verdubbelen en tegelijk het aantal bezoekers van de avonddienst zien halveren − twee trends die loodrecht op elkaar staan. Hier zit een wereld achter. De vraag naar de toe-eigening van het heil is uit beeld geraakt. Het Godsbesef is veranderd: de heilige God werd een God van liefde. Dit zal komen door nadruk op het verbond alsook door evangelische invloeden. Maar wie in de middagdienst ontbreekt, halveert de zondag, halveert de gemeenschap en mist de ruggengraat van het geloof: de leer en de leerdienst. Dat is ernstig. Ik probeer mensen te laten meedenken: is dit een opwekking of juist vervlakking, of allebei?' Kortom, een appèl om op 'gewone' zondagen en avondmaalszondagen trouw te zijn en blijven in het bezoeken van de kerkdiensten. Van deze trouw zullen we nooit spijt krijgen!

Ontmoeting na de dienst
Na de morgendienst van zondag 27 mei is er gelegenheid om elkaar in Rehoboth te ontmoeten en een kopje koffie, thee of limonade te drinken. Van harte welkom!

Doopterugkomavond
De doopouders die in de periode van juni 2017 - juni 2018 een kind ten doop hebben gehouden, worden op D.V. woensdag 6 juni a.s. om 20.00 uur verwacht in gebouw Rehoboth. We gaan nadenken over een aspect van de geloofsopvoeding, namelijk over de plaats van de Bijbel. Jullie hebben daar een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. Bij verhindering graag afmelden bij de wijkpredikant. We zien uit naar een mooie ontmoeting.

Kringseizoen
De meeste Bijbelkringen zijn voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar gekomen. Enkele Bijbelkringen komen nog een keer bij elkaar. We zien terug op een waardevol winterseizoen. Inmiddels zijn we met diverse kringleiders bij elkaar gekomen om een keus te maken voor het volgende winterseizoen. We hopen dan te studeren in het boek Exodus. Op de kringen en in de kerkdiensten hopen we dit Bijbelboek te lezen en overdenken.

Gemeentedag Oude Kerk 9 juni 2018
Fijn, dat het opgeven voor onze gemeentedag op gang komt. We hebben de indruk dat er nog veel zich níet hebben opgegeven, terwijl ze wél van plan zijn te komen. We sporen iedereen aan die zich nu aangesproken voelt, even de moeite te nemen zich digitaal aan te melden. Desnoods mag het ook door het antwoordstrookje van de uitgedeelde flyer in de doos achter in de kerk te stoppen. Voor elk is er wat wils. Het programma van de dag is als volgt: inloop vanaf 14:00 uur, opening 14:30 uur, 15:00 uur start workshops, 16:45 uur spreker, 17:30 uur eten en 19:00 uur sing-in en vrije uitloop. De spreker is Marcel Vroegop en hij zal ons op inspirerende wijze meenemen in geloofstoerusting. Ook het met elkaar eten en samen zingen zal het gemeentezijn voeden en versterken. Mocht u willen bijdragen om de onkosten te drukken, of als sponsor ook bekend gemaakt te willen worden? Onze website helpt u daar dan ook verder bij. Zijn er vragen? Bel dan 637151. We zien uit naar ook úw / jouw opgave. Tot ziens op zaterdag 9 juni. Namens de commissie, Henk Jan de Kat

Marriage Course (huwelijkscursus)
Mensen denken vaak dat de Marriage Course vooral bedoeld is voor mensen met wie het niet goed gaat in het huwelijk. Maar dat is juist niet zo. De cursus is er op gericht om samen te praten over allerlei onderwerpen die er toe doen in de relatie. Een relatie blijft een proces, er is geen finish. De Marriage Course draagt daar graag aan bij. Uit een internationaal onderzoek bleek dat voor 73% van de deelnemers van de Marriage Course geldt dat hun relatie significant verbeterd is. Als jullie willen werken aan een sterke en blijvende relatie, is deze cursus echt iets voor jullie.

Tijdens de cursusavonden komen heel veel onderwerpen aan de orde, die belangrijk zijn voor een goede relatie. Na inleiding op een thema ga je als echtpaar hierover samen in gesprek in een veilige omgeving. Je hoeft niets te delen met andere deelnemers. De doelgroep zijn echtparen die willen investeren in een gezonde relatie en 5 gezellige avonden samen willen hebben.

Na de zomer willen wij opnieuw een Marriage Course aanbieden. De cursusdata zijn: woensdag 12 september, dinsdag 18 september, dinsdag 2 oktober, dinsdag 9 oktober, dinsdag 16 oktober van 19.30 – uiterlijk 22 uur in Rehoboth. Kosten deelname eenmalig  € 20,-- per echtpaar voor cursusmateriaal.
Voor meer informatie: Henk en Femmy Kuiper, tel. 693997. Opgave voor deelname bij voorkeur per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gebedskring
Op donderdag 31 mei komt de gebedskring bij elkaar, van 19:15 tot 20.00 uur in Rehoboth. Van harte welkom! Geanne de Lange

Giftenverantwoording
Ontvangen via ds. Molenaar 2x € 20 (kerk), € 25 (kerk) en € 11 (kerk), via oud. Koers € 20 (wijkkas), via oud. Jansen € 10 (kerkradio), 2x € 20 (kerk) en een gift voor het verjaardagsfonds. Hartelijk dank voor deze giften.

Tenslotte
In de Efezebrief blijkt het in de christelijke gemeente niet altijd te zijn wat het moet zijn. Zo is ons intussen wel gebleken uit het tweede deel van deze brief. Juist deze gedeelten uit de paulinische brieven vind ik erg confronterend om te lezen. Misschien herkent u dat. Ik moest denken aan een verhaal van de bekende predikant H.F. Kohlbrugge. Hij liep eens met een collega door de pastorietuin: 'Hoe gaat het met de gemeente?', zo vroeg zijn gast. Kohlbrugge wees op een rozenstruik en zei: 'Kijk die rozenstruik zit onder de luis en toch bloeien de rozen. Zo gaat het ook in mijn gemeente.' Naar die bloei in het gemeenteleven zien we elke keer biddend uit.