oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Kerkbode 27 mei 2022
Voor alle genoemde data geldt Deo volente (Jakobus 4 vers 15)

 

 

Zingen - 5 minuten - voor de dienst

Zondag 29 mei 2022

Morgendienst: Psalm 87: 3 en 4 

Avonddienst: Psalm 119: 17

Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag)

Morgendienst: Ja, de Trooster is gekomen, 

Samen in de naam van Jezus,

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart 

Middagdienst: Psalm 116: 10 en 11 

Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)

Morgendienst: Psalm 135: 1 en 2

 

Kinderoppas

Zondag 29 mei 2022

Baby’s 

Peter van Kekem, Gerdien van Broekhoven en Anne Slemmer

Kleintjes 1,5+

Nienke Grootenboer, Ellen Heino, Emmaly van Steenbergen en Lieke Hoogenraad

Opstapklas 3+ 

Rianne van Silfhout en Annelien Slemmer

Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag)

Baby’s 

Dicky Ploeg, Corry-Anne van der Tang en Lotte Hoogenraad

Kleintjes 1,5+

Anne Derks, Dianne Plug, Jasper Metz en Rianna de Haas

Opstapklas 3+ 

Magda den Besten en Naomi de Vries

Zondag 5 juni (Middagdienst i.v.m. afscheid ds. Molenaar)

Baby’s 

Julian Jansen, Margriet Tramper en Gerianne Brussen

Kleintjes 1,5+

Willemieke Zondag, Corina van Riessen, Lenneke Melissen en Bernice Teunissen

Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag)

Baby’s 

Evelien de Vries, Annege Groenleer en Corianne Methorst

Kleintjes 1,5+

Edward Moree, Karianne Veerman, Hanna de Vries en Hanna Drost

 

Bij de diensten

5 juni

In de morgendienst gaat ds. L. Schaafsma voor ons voor. We beginnen de dienst om 9.50 uur met het zingen van enkele Pinksterliederen. 

In een middagdienst die om 14.30 begint, zal ikzelf voorgaan. In deze dienst nemen we – na zeven jaren - afscheid van elkaar. We openen het Woord van God op dit Pinksterfeest. De Heilige Geest is uitgestort. Al vele eeuwen is er in Ede een christelijke gemeente. Dienaren kwamen en gingen. Met alle gedachten en gevoelens die dat geeft, mogen we gerust zijn dat de Heere de hervormde gemeente van Ede, wijkgemeente Oude kerk, en ons leven leidt. 

6 juni

In deze morgendienst op tweede Pinksterdag gaat ds. L. de Wit voor ons voor. 

12 juni 

In de morgendienst gaat ds. G. van Zanden uit Katwijk aan Zee voor ons voor. 

In de avonddienst gaat ds. P.A. Verbaan voor ons voor. 

 

Doopzitting

Op donderdag 9 juni is er om 19.00 uur een doopzitting voor de doopbediening op zondag 19 juni. Schrijf een brief aan je kind waarin je aan je kind uitlegt waarom je hem/ haar laat dopen. Neem deze brief mee naar de doopzitting in Rehoboth.

 

Openstelling Oude kerk 

Zaterdag 4 juni staan de deuren van de Oude Kerk weer open van 13.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom om een bezoekje te brengen en te genieten van het orgelspel.

 

Welkom

In de achterliggende tijd hebben Martin en Corlinde Imminkhuizen- Pille, Derkinderenstraat 28, 6717 MR, zich aangesloten bij de wijkgemeente Oude kerk. We heten hen van harte welkom en zien uit naar een gezegende tijd in ons midden.

 

Afscheidsavond familie Molenaar 

Maandagavond 30 mei nemen we als wijkgemeente afscheid van dominee Molenaar en zijn gezin. Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van de Oude Kerk geopend en om 19.30uur start het programma. Rond 20.30 uur verplaatsen we vervolgens naar Rehoboth om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar en familie Molenaar te ontmoeten. Tijdens deze avond ontvangt familie Molenaar namens de gemeente een afscheidscadeau. Iedereen van harte welkom.

 

Voorbereidingen beroepingswerk

Hierbij geven wij u informatie rond het beroepingswerk. Wij realiseren ons dat er nog geen afscheid is genomen van onze huidige wijkpredikant. Toch hebben we al wel enkele voorbereidingen getroffen om het beroepingswerk t.z.t. te mogen opstarten. In de kerkenraadsvergadering van 26 april jl. is de beroepingscommissie vastgesteld. Deze commissie bestaat uit de ouderlingen br. Slomp (1e voorzitter), br. Van Beek (2e voorzitter), br. Methorst (secretaris) en br. Van Sorge; ouderling-kerkrentmeester br. Slemmer en diaken br. Oskam. Uit de Algemene Kerkenraad zijn br. Van den Hout en br. Teeuw hieraan toegevoegd. Aan de AK en het CvK is verzocht een solvabiliteitsverklaring bij het CCBB aan te vragen. In de komende weken zal door de beroepingscommissie het conceptprofiel van de wijkgemeente en de te beroepen predikant opgesteld worden en door de kerkenraad besproken worden. Deze profielen worden op een gemeenteavond op 14 juni aan u voorgelegd. Reserveer alvast deze datum. Onze consulent tijdens de vacante periode wordt ds. De Wit van de Sionkerkgemeente. Wij vragen u om het beroepingswerk in uw persoonlijk gebed mee te nemen.

De beroepingscommissie


Bijbelkring Rehoboth

Op 1 juni a.s. hopen we voor de laatste keer in het seizoen 21/22 samen te komen. We behandelen dan het laatste deel van de Romeinenbrief, Romeinen 15 : 8 – 16 : 21 en hebben als leidraad hoofdstuk 8 van Goudaders 3 “Gods waarheid”. Opbrengst collecte zendingswerkers was op 11 mei euro 83,10. Ook op 1 juni hopen we een inzameling te houden. Allen hartelijk welkom!

M. Burggraaf

 

Giftenverantwoording

Ontvangen via oud. Kuiper € 20 (wijkkas), via mevr. Braafhart € 10 (kerk), via oud. Methorst € 50 (kerkenwerk) en via oud. Jansen 1x € 48 (diaconie). Via de bankrekening zijn giften ontvangen van 2x € 10 (wijkkas), € 15 en € 83,10 (zendingswerkers via bijbelkring). Hartelijk dank voor deze giften.

 

Tenslotte

Voor de laatste keer heb ik als uw wijkpredikant de kerkbodeberichten geschreven. De afscheidsdienst komt steeds dichterbij. Ik ben zeer dankbaar dat we afgelopen zondag samen het Heilig Avondmaal mochten vieren. Jammer genoeg kan ik het boek Openbaring niet met u uitlezen. Misschien dat een volgende predikant verder gaat bij Openbaring 12… Afscheid nemen is geen handleiding voor. Het ene moment zijn we vooral dankbaar voor de jaren dat we ons leven met u mochten delen. Het andere moment realiseren we ons wat we allemaal aan Ede gaan missen. Tegelijk groeit het verlangen om in Zoetermeer te mogen dienen. 

Het is mooi dat de broeders van de wijkkerkenraad voortvarend te werk zijn gegaan. Fijn dat ds. Kruijmer en ds. Wassinkmaat, broeder Jansen zullen ondersteunen in de vacaturetijd. De beroepingscommissie is inmiddels gevormd. We bidden samen met u om een korte vacaturetijd en dat u en ik ons verwonderen zullen over Gods zorg voor de wijkgemeente Oude kerk. 

 

Een beste groet,

Ook van mijn vrouw,

 

J.M. Molenaar