oudekerkgemeente

Kerkbodeberichten

Kerkbode 25 november 2022
Voor alle genoemde data geldt Deo volente (Jakobus 4 vers 15)

 

Zingen - 5 minuten voor de dienst

Zondag 27 november

Morgendienst: Psalm 81: 1, 2 en 12 

Avonddienst: Psalm 1: 1 en 2

Zondag 4 december

Morgendienst: Psalm 42: 1 en 5 

Avonddienst: Psalm 2: 6

Kinderoppas

Zondag 27 november

Baby’s

Dianne Plug, Celine Kleppe en Emmaly van Steenbergen

Kleintjes 1,5+

Julian Jansen, Willemieke Zondag, Lieke Hoogenraad en Lotte Hoogenraad

Opstapklas 3+

Rianne van Silfhout en Annelien Slemmer

Zondag 4 december

Baby’s

Eline de Bruijn, Hennette Boon en Jasper Metz

Kleintjes 1,5+

Marjolein van Ginkel, Marina van den Brink, Rianna de Haas en Gerrianne Brussen

Opstapklas 3+

Magda den Besten en Anne Lynn van Leeuwen

Bij de diensten

27 november

In de morgendienst gaat dr. P.J. Visser uit Rotterdam voor. In deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend.

In de avonddienst gaat ds. G. Herwig uit Hoge Hexel voor.

4 december

In de morgendienst gaat ons gemeentelid ds. M. Goudriaan voor.

In de avonddienst gaat ds. L. de Wit voor.

Terugkomavond na de Heilige Doop - herinnering

Dinsdag 29 november om 20.00 uur is er een terugkomavond in Rehoboth voor alle ouders die in de achterliggende jaren hun kind ten doop hielden. Alle betrokkenen hebben, als het goed is, een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Graag opgave vóór 22 november bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. in verband met de koffie en thee. Anderen die nog niet aan een ‘doop-terugkomavond’ deelnamen, zijn ook van harte welkom! Tijdens deze avond is er voor jullie als ouders volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen en vragen te delen.

Mentorcatechese

28 november

Wat zou je graag willen doen omdat je weet dat God daar blij van wordt? Bedenk eens iets wat je de komende week ook echt gaat doen!

5 december

Lees Jesaja 53:1-6 thuis alvast. Hoe vaak staat er 'Hij' en 'Hem' en hoe vaak staat er 'ons' of 'onze'? Wat denk je dat God daarmee zeggen wil? Schrijf je antwoorden op en neem ze mee.

Jongerengesprekskring Elia

Doe jij deze winter ook mee met Jongerengesprekskring Elia?

Onder leiding van Dirk Jansen is deze gesprekskring dit najaar weer gestart met jonge mensen uit onze gemeente die in de achterliggende jaren belijdenis deden. Er is nog plaats, dus meld je aan als je het fijn vindt om samen met andere jongeren (tussen 18-28 jaar) te praten over een bijbelgedeelte. Wat heeft God ons te zeggen en wat betekent dit in ons persoonlijk leven? De eerstvolgende avond is op dinsdag 6 december. Locatie: verenigingsgebouw Rehoboth, inloop met koffie en thee: 19.45 uur, we starten om 20:00 uur. Vragen? Stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Laat je even weten als je komt? Dan zetten we koffie of thee voor je klaar!

Wim van Rossum, coördinator Vorming en Toerusting

Gebedskring 

“Mogen we voor u bidden?”

Donderdag 1 december komt de gebedskring weer bij elkaar in Rehoboth om samen te danken en te bidden. Deelt u uw gebeds- en/of dankpunten met ons? Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een telefoontje naar Mariëtte Stomphorst. U en jij bent van harte welkom, ook om stil mee te bidden. We beginnen om 19.15 uur en eindigen rond 20.00 uur.

Winteravonddienst 7 december

Tijdens winteravonddienst op 7 december staan we stil bij ‘Elisa en de vrouw uit Sunem’ n.a.v. 2 Koningen 4 en 2 Koningen 8. Onder de rubriek ‘Algemeen’ leest u hier meer over.

Beroepingswerk

De kerkenraad deelt met vreugde en dankbaarheid mee dat ds. J.C. Breugem uit Boven-Hardinxveld zijn beroep naar de Oude Kerkgemeente heeft aangenomen. We zullen u de komende weken nader informeren. We bevelen ds. J.C. Breugem, zijn gezin én de Hervormde gemeente van Boven-Hardinxveld van harte aan in uw voorbede.

Uit de kerkenraadsvergadering van 18 oktober 2022

Na opening van de vergadering met Schriftlezing, gebed en bezinning komt het volgende aan de orde:

  • Er wordt van gedachten gewisseld over de zichtbaarheid van kerkgangers in de Maanderhoek en achter de preekstoel tijdens de online-uitzendingen. Het huidige cameragebruik zal worden gehandhaafd. In de Nieuwsbrief wordt gecommuniceerd dat iemand, wanneer men niet in beeld wil, een andere plaats kan kiezen.
  • De introductie van de Donkey Mobile App is geslaagd. Meer dan 400 gebruikers meldden zich aan. Er zijn nog wel enkele aandachtspunten.
  • De lijst met gastpredikanten voor de komende twee jaar wordt vastgesteld. 
  • Het drinken uit afzonderlijke bekertjes tijdens de viering van het Heilig Avondmaal blijft de komende tijd gehandhaafd.
  • De kerkenraad gaat akkoord met handoplegging bij bevestiging van ambtsdragers, met name bij de eerste keer dat men bevestigd wordt in het ambt.
  • Er wordt besloten welke punten uit het Beleidsplan de komende periode aan de orde komen.
  • De Kerkproeverij wordt geëvalueerd en is voor herhaling vatbaar. Mogelijk kan deze op de Evangelisatiezondag worden gehouden.
  • Na schriftelijke stemming worden in de vacatures sectie-ouderling en diaken benoemingen gedaan.

Kostersteam Oude Kerk

De wijkraad laat met dankbaarheid weten dat broeder Jos van Ravenhorst deel zal gaan uitmaken van het kostersteam. Dit zal ingaan vanaf zondagavond 20 november 2022.

Het kostersteam bestaat vanaf heden uit de broeders Gert Jansen, Berend van Steenbeek, Steven van de Craats en Jos van Ravenhorst. Wij wensen hen veel vreugde en Gods zegen toe in het te verrichten werk.

Wijkraad Kerkrentmeesters Oude Kerkgemeente

Openstelling Oude Kerk 

Zaterdag 26 november staan de deuren van de Oude Kerk weer open van 13.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom om een bezoekje te brengen en te genieten van het orgelspel.

Giftenverantwoording

Ontvangen via mevr. Remmelink € 10 (ouderenwerk), via ds. Kruijmer € 20 (kerk), via oud. Methorst € 20 (kerkenwerk) en via Jan de Kluijver 1x € 20 (diaconie). Via de bankrekening zijn giften ontvangen van € 9 en € 15 (wijkkas). Hartelijk dank voor deze giften.

Tot slot

Aan het eind van het kerkelijk jaar kan een mens zich soms behoorlijk uitgewerkt voelen. Veel is ons ontvallen of ontnomen. Net als in de natuur komt er het nodige tot stilstand. Laat het ons brengen tot een houding van verwachting. Adventsverwachting.

D. Jansen