oudekerkgemeente

Leerdiensten

De tweede dienst van de zondag is zo veel mogelijk een leerdienst, waarin veelal de belijdenisgeschriften aan de orde komen. In de jaren 2015-2018 zijn we in de leerdiensten opgetrokken met de Heidelbergse Catechismus.

Vanaf 2018 trekken we in de leerdiensten met de Nederlandse Geloofsbelijdenis op. De aankondiging van deze diensten vind u iedere keer op de homepage van deze website. Bij deze diensten wordt een hand-out uitgereikt. Hieronder ziet u de thema's en de Artikelen die in de Leerdiensten aan de orde komen en daaronder vindt u de hand-outs die uitgereikt zijn.

Het bestaan en kennen van GodLeerdiensten
Artikel 1: Wie is God?
Artikel 2: Hoe kun je God ontdekken?

De Bijbel
Artikel 3 en 4 en 6: Waarom is de Bijbel het Woord van God?
Artikel 5 en 7: Omdat de Bijbel het zegt...?!

De drie-eenheid
Artikel 8 en 9: Het mysterie van de drie-eenheid
Artikel 10: De Godheid van Jezus Christus
Artikel 11: De Godheid van de Heilige Geest

De schepping en zonde van de mens
Artikel 12: De Schepper en Zijn schepping
Artikel 13: Gods voorzienigheid
Artikel 14: Wat is een mens waard?
Artikel 15: Wat heb ik met Adam te maken?

Gods verkiezing
Artikel 16 en 17: Gods kiezende liefde

De persoon en het werk van Christus
Artikel 18 en 19: Waarom God mens werd
Artikel 20 en 21: De verzoening door Christus

Over het geloof
Artikel 22 en 23: Hoe wordt het goed tussen God en mij?
Artikel 24: Het nieuwe leven
Artikel 25: De ceremoniƫle wetten door God gegeven
Artikel 26: Christus, onzer Voorspraak

Over de kerk
Artikel 27 en 28: Waarom is de kerk zo belangrijk?
Artikel 29: Is er een ware kerk?
Artikel 30 en 31: De dienst van ambtsdragers
Artikel 32: Orde en tucht?!

Over de sacramenten
Artikel 33: Twee sacramenten
Artikel 34: Ik ben gedoopt!
Artikel 35: Hemels brood en drank!

Over het ambt van de overheid
Artikel 36: De overheid, een gave van God

Over het laatste oordeel
Artikel 37: Hoe kan het oordeel troostrijk zijn?