oudekerkgemeente

Doopdiensten

Bediening Heilige Doop

Ruim een week voor de bediening van de Heilige Doop wordt er een doopzitting gehouden, meestal op donderdagavond om 19.00 uur in Rehoboth. Dit wordt vermeld in de kerkbode en afgekondigd in de kerk. Beide doopouders worden op de doopzitting verwacht. De predikant bespreekt de inhoud van het doopformulier. Enkele dagen voor of na de doopdienst komt de wijkouderling op huisbezoek. Als herinnering aan de bediening van de Heilige Doop ontvangen de doopouders een doopkaart. Onderstaand vindt u een lijst met data van de geplande doopdiensten in het komende seizoen.

 

Doopzitting         Doopdienst
Donderdag 7 maart 2019   Zondag 17 maart 2019
Donderdag 25 april 2019   Zondag 5 mei 2019
Donderdag 6 juni 2019   Zondag 16 juni 2019
Donderdag 15 augustus 2019   Zondag 25 augustus 2019
Donderdag 10 oktober 2019   Zondag 20 oktober 2019
Woensdag 4 december 2019   Zondag 15 december 2019
Donderdag 23 januari 2020   Zondag 2 februari 2020
Donderdag 5 maart 2020   Zondag 15 maart 2020
Donderdag 23 april 2020   Zondag 3 mei 2020
Donderdag 4 juni 2020   Zondag 14 juni 2020
Maandag 24 augustus 2020   Zondag 30 augustus 2020
Donderdag 15 oktober 2020   Zondag 25 oktober 2020
Donderdag 3 december 2020   Zondag 13 december 2020
Donderdag 28 januari 2021   Zondag 7 februari 2021
Zaterdag 10 april 2021   Zondag 18 april 2021 
Donderdag 10 juni 2021   Zondag 20 juni 2021
Maandag 23 augustus 2021   Zondag 29 augustus 2021
Donderdag 23 september 2021   Zondag 3 oktober 2021
Donderdag 4 november 2021   Zondag 14 november 2021