oudekerkgemeente

Doopdiensten

Bediening Heilige Doop

Ruim een week voor de bediening van de Heilige Doop wordt er een doopzitting gehouden, meestal op donderdagavond om 19.00 uur in Rehoboth. Dit wordt vermeld in de kerkbode en afgekondigd in de kerk. Beide doopouders worden op de doopzitting verwacht. De predikant bespreekt de inhoud van het doopformulier. Enkele dagen voor of na de doopdienst komt de wijkouderling op huisbezoek. Als herinnering aan de bediening van de Heilige Doop ontvangen de doopouders een doopkaart. Onderstaand vindt u een lijst met data van de geplande doopdiensten in het komende seizoen.

 

Doopzitting         Doopdienst
Donderdag 3 december 2020   Zondag 13 december 2020
Donderdag 28 januari 2021   Zondag 7 februari 2021
Zaterdag 10 april 2021   Zondag 18 april 2021 
Donderdag 10 juni 2021   Zondag 20 juni 2021
Maandag 23 augustus 2021   Zondag 29 augustus 2021
Donderdag 23 september 2021   Zondag 3 oktober 2021
Donderdag 4 november 2021   Zondag 14 november 2021