oudekerkgemeente

Doopdiensten

Bediening Heilige Doop

Ruim een week voor de bediening van de Heilige Doop wordt er een doopzitting gehouden, meestal op donderdagavond om 19.00 uur in Rehoboth. Dit wordt vermeld in de kerkbode en afgekondigd in de kerk. Beide doopouders worden op de doopzitting verwacht. De predikant bespreekt de inhoud van het doopformulier. Enkele dagen voor of na de doopdienst komt de wijkouderling op huisbezoek. Als herinnering aan de bediening van de Heilige Doop ontvangen de doopouders een doopkaart. Onderstaand vindt u een lijst met data van de geplande doopdiensten in het komende seizoen.

 

Doopzitting Doopdienst
Donderdag 16 augustus 2018 Zondag 19 augustus 2018
Donderdag 11 oktober 2018 Zondag 21 oktober
Donderdag 6 december 2018 Zondag 16 december 2018
Donderdag 10 januari 2019 Zondag 20 januari 2019
Donderdag 7 maart 2019 Zondag 17 maart 2019
Donderdag 25 april 2019 Zondag 5 mei 2019
Donderdag 6 juni 2019 Zondag 16 juni 2019
Donderdag 15 augustus 2019 Zondag 25 augustus 2019
Donderdag 17 oktober 2019 Zondag 27 oktober 2019
Woensdag 4 december 2019 Zondag 15 december 2019