Skip to main content

logo groot

Diaconie (wij helpen)

Omzien naar de ander, helpen waar geen andere helpers zijn

Deuteronomium 15 vs 11:
Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u: U moet uw hand wijd opendoen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land.

In onze wijk zijn de volgende diakenen actief: Arnold Snetselaar, Bert Verwoerd, Jaap van der Sluijs, Arjan Theunissen, Wim van Wagensveld, Niek Willem Oskam en Cor van Kessel.

Taken binnen onze gemeente Oude Kerk Gemeente:
Elke diaken is gekoppeld aan een ouderling. Samen bearbeiden ze een sectie binnen onze wijkgemeente, waarbij meestal de diaken 2 secties toebedeeld krijgt in combinatie met een andere ouderling. Waar de ouderling zorg draagt voor het geestelijk welzijn van de gemeente, draagt de diaken zorg in de ondersteuning door verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp en met troostvolle woorden.

Op de pagina Wijk- en sectieindeling is de verdeling per sectie te vinden. Wanneer u/jij hier vragen over hebt, dan helpen wij u/jou als diakenen graag verder.

Binnen onze wijk worden de volgende diaconale activiteiten georganiseerd:
- Mantelzorgdag
- Voedselbank actie
- Kerstgift (financiële bijdrage)
- Kerstgroet (fruitbakje/dagboek)
- Vakantiegeld delen
- Diaconale nieuwsflits
- Vervoerkerkgangers
- Praktische hulpdienst.

Deze activiteiten worden niet alleen in onze wijkgemeente uitgevoerd, maar dit gebeurt ook in de andere vijf Hervormde wijkgemeenten van Ede. Deze activiteiten worden centraal gecoördineerd vanuit het College van Diakenen.

Taken binnen het geheel van Hervormd Ede
De meeste taken die gedaan mogen worden zijn in samenwerking met de andere wijken (5) binnen de Hervormde Kerk van Ede. Dat maakt het diaconale werk boeiend en inspirerend. Het is mooi en goed om de werkzaamheden binnen het koninkrijk van God gezamenlijk op te pakken en het is fijn dat dit in goede harmonie plaatsvindt.

Binnen de diaconie van Hervormd Ede zijn diverse grote en kleine commissies ingericht voor diverse diaconale zaken. Binnen onze wijk zijn wij vertegenwoordigd in de volgende commissies:
- Vakantieweek Nieuw Hydepark (voorheen Roosevelthuis)Foto diaconie website1
- Ouderenwerk (Vakantieweek ouderen, Ouderenbezoek, Ouderen middag)
- Kreatief
- Diaconaal platform Ede en omgeving
- Pachtzaken
- Hulpverlening wereldwijd
- Diaconale zondag
- Kerk & minima
- Diverse taken binnen het College van Diakenen

Een deel van de hierboven genoemde taken wordt uitgevoerd namens de commissies waarin vanuit de Oude Kerkgemeente wordt deelgenomen.

Kortom: een veelzijdig takenpakket waarbij wij nauw betrokken zijn bij Ede breed en onze eigen wijkgemeente. Binnen onze wijk willen wij er zijn voor jong en oud. Wij ervaren ons werk als praktisch je geloof uitdragen en ervaren hierin Gods onmisbare zegen.

Wellicht treft u ons meestal aan tijdens het collecteren, maar dat is niet echt het moment om contact te leggen. Mocht u ons willen benaderen dan kunt u/jij onze contactgegevens vinden op de pagina Kerkenraad.

 

Vrijwillige hulpdienst ´oog voor een ander´

Deze hulpdienst heeft als doel het geven van tijdelijk, praktische hulp aan gezinnen, ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij wil ook hulp bieden in de thuissituatie in afwachting van reguliere thuiszorg of voor kortdurende hulp na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.
Het gaat niet om taakovername van professionele zorg zoals bijvoorbeeld wijkverpleging. De hulp wordt gegeven door vrijwilligers en kan o.a. inhouden: boodschappen doen, huishoudelijk werk, eten koken, vervoer naar dokter of ziekenhuis, klusjes in en om het huis, voorlezen, wandelen of ondersteuning van de mantelzorger.

Contactpersoon: Mevr. J. Jansen (tel.nr. 652796).