Skip to main content

Christelijk feestdagen

Wat is Pasen?

Pasen is het belangrijkste feest in het christelijk geloof. Het feest hangt heel nauw samen met Goede Vrijdag, dat in de week voor Pasen wordt gevierd. 
Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven, om de schuld te betalen die mensen hebben bij God.
Met Pasen vieren we dat Jezus weer is opgestaan uit de dood en nu leeft. Dit betekent dat hij de dood heeft overwonnen, en dat hij iedereen die in hem gelooft ook eeuwig leven geeft.

Wat is Kerst?

Jezus was er altijd al. Hij is God. Met Kerst herdenken we dat Jezus ook mens werd.

Ongeveer tweeduizend jaar geleden werd hij geboren in Israël. Onze jaartelling is hierop gebaseerd. Jezus werd mens om op die manier vergeving voor mensen te kunnen verdienen. Zijn menswording is onderdeel van Gods plan met de wereld.
Kerst staat daarom niet op zichzelf, maar is het begin van een serie feestdagen waarin ook Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een plaats hebben.