Skip to main content

Bidden

Bidden is praten met God. Alles wat je zegt of denkt hoort Hij, ook als je niet hardop bidt.
Bidden is ook: je hart uitstorten. Inclusief de dingen die je moeilijk vindt, waar je tegenop ziet, waar je verdriet om hebt. In gebed horen je vragen en je zorgen thuis, maar ook de dingen waar je blij van wordt en waar je dankbaar voor bent.
Gebed kan vrede geven en helpen de liefde van God te ervaren. Voor christenen is bidden bouwen aan een relatie met God.

Hoe kun je bidden?

Er zijn verschillende manieren van bidden. Als je wilt bidden, kun je het volgende hulpmiddel gebruiken:
Aanbidden: bedank God voor wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.
Belijden: geef eerlijk aan God toe waar je de fout in bent gegaan.
Danken: voor gezondheid, familie en vrienden.
Vragen: vraag God wat jij en anderen nodig hebben.

Het bekendste gebed is het ‘Onze Vader’ en wordt over de gehele wereld gebeden:

Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Wanneer bid je?

Altijd. In de Bijbel staat: ‘Bid onophoudelijk’. Bidden kan op ieder gewenst moment van de dag, op iedere plek waar je wilt

Alleen. Probeer regelmaat te houden en kies voor jezelf het meest geschikte moment op een dag. Dat kan in de ochtend zijn, voordat de drukte van je dag begint. Of in de avond, in alle rust voor het slapen gaan.

Met anderen. Samen met mensen om je heen kun je bidden, hardop of voor jezelf.