Onze kerkdienst

Als Nieuwe Kerkgemeente komen we twee keer per zondag bij elkaar in een kerkdienst. De ochtenddienst begint om 9.30 uur en de middagdienst om 17.00 uur. Via de hoofdingang kom je rechtstreeks in de kerkzaal. De rolstoelvriendelijke zijingang van de kerk geeft toegang tot De Rank, waar de garderobe, toiletten en ontmoetingsruimten te vinden zijn.

Inschrijven kerkdiensten

Inschrijven kerkdiensten

Schrijf je in voor een kerkdienst.

Lees meer

Reguliere dienst

Reguliere dienst

De diensten in de Nieuwe Kerk hebben een herkenbare liturgie waarbij we rekening houden met de verschillende doelgroepen in de gemeente.

Lees meer

Kinderen tijdens de dienst

Kinderen tijdens de dienst

In de ochtenddienst is er veel aandacht voor de kinderen in de kerk. Voordat zij naar de kindernevendienst of basiscatechese gaan, zingt de gemeente een kinderlied en heeft de predikant voor de kansel een gesprek met hen. Voor de allerkleinsten is er oppasdienst in de Rank.

Lees meer

Na de dienst

Na de dienst

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom in de Rank voor een kop koffie of thee.
Voor de kinderen is er limonade.

Lees meer

Bijzondere diensten

Bijzondere diensten

Het kerkelijk jaar kent een aantal feestdagen en bijzondere momenten die we samen vieren, te beginnen met Advent en eindigend met de Eeuwigheidszondag. Daarnaast zijn er huwelijks- en doopdiensten. Ook in tijden van verdriet en rouw kun je in de kerk terecht.

Lees meer

Kerkomroep

Kerkomroep

De diensten in de Nieuwe Kerk zijn live te volgen via de Kerkomroep. Terugluisteren- of kijken kan ook.

Lees meer

Collectebonnen

Collectebonnen

Tijdens de collecte kun je contant geld geven, maar ook collectebonnen. De Nieuwe Kerk heeft een ANBI-status, waardoor je gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

Lees meer

Onze Missie en Visie

Onze Missie en Visie

De Nieuwe Kerkgemeente wil een belijdende, veelkleurige en wervende geloofsgemeenschap zijn.

Lees meer

Onze organisatie

Onze organisatie

Ouderlingen, predikant, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen de kerkenraad van de Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn er zogeheten domeinen, waarin alle activiteiten en commissies zijn ondergebracht.

Lees meer

Onze kerkdienst

Onze kerkdienst

Als Nieuwe Kerkgemeente komen we twee keer per zondag bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. De ochtenddienst begint om 9.30 uur. De middagdienst om 17.00 uur. Je bent van harte welkom!

Lees meer

Ons gebouw

Ons gebouw

De Nieuwe Kerk is direct herkenbaar als een protestants kerkgebouw in de stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw. Het grondplan heeft de vorm van een Grieks kruis. Sinds 2001 is de Nieuwe Kerk een Rijksmonument.

Lees meer