Onze gemeente

De Nieuwe Kerk is een actieve, betrokken gemeente van Jezus Christus. Elke zondag komen we samen om God en elkaar te ontmoeten. We willen samen groeien in geloof, de band met elkaar versterken en leren hoe we als christen van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Ook doordeweeks zijn er in ons kerkgebouw veel activiteiten.

De Nieuwe Kerk is een van de zes wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Ede, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onze Missie en Visie

Onze Missie en Visie

De Nieuwe Kerkgemeente wil een belijdende, veelkleurige en wervende geloofsgemeenschap zijn.

Lees meer

Onze organisatie

Onze organisatie

Ouderlingen, predikant, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen de kerkenraad van de Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn er zogeheten domeinen, waarin alle activiteiten en commissies zijn ondergebracht.

Lees meer

Onze kerkdienst

Onze kerkdienst

Als Nieuwe Kerkgemeente komen we twee keer per zondag bij elkaar om God en elkaar te ontmoeten. De ochtenddienst begint om 9.30 uur. De middagdienst om 17.00 uur. Je bent van harte welkom!

Lees meer

Ons gebouw

Ons gebouw

De Nieuwe Kerk is direct herkenbaar als een protestants kerkgebouw in de stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw. Het grondplan heeft de vorm van een Grieks kruis. Sinds 2001 is de Nieuwe Kerk een Rijksmonument.

Lees meer

 • Voorstellen 1

  Gerard is getrouwd met Jannet. Ze hebben zes kinderen: drie zoons en drie dochters. Gerard is ouderling in de Nieuwe Kerk. „Als ouderling ga je bij gemeenteleden op bezoek, bid je en lees je samen uit de Bijbel. 

  „De mensen vinden het meestal fijn als je op bezoek komt namens de kerk“

  Gerard

  Toen ik ervoor gevraagd werd, wist ik niet of ik dit kon en het blijft moeilijk. Maar na een ontmoeting heb ik toch altijd weer een goed gevoel, want de mensen vinden het meestal fijn als je op bezoek komt namens de kerk.”

 • Voorstellen 2

  „De Nieuwe Kerk is mijn tweede thuis, echt waar. Soms zeg ik: „Jongens, ik zet hier een stretcher neer.” De gemeente is alles voor mij. Ik ben gastvrouw en wil mensen blij maken. Net als thuis.

  „De ontmoetingen en de goede gesprekken zijn voor mij hoogtepunten“

  Joke

  De preken boeien mij en ik word ontroerd door de liederen, het samen zingen. Dat vind ik fantastisch.”

 • Voorstellen 3

  „Voor mij is de kerk een plek waar ik thuiskom. Ik ben hier vaak om te repeteren met de band waarin ik zing. Een groot deel van het jaar geef ik op woensdag leiding aan de kinderclub, waar ik zelf als kind ook naartoe ging. 

  „De kerk is voor mij een vertrouwde omgeving, alsof je bij familie bent“

  Emelie

  Ik heb een sleutel van het gebouw, zodat ik er altijd terechtkan. In de keuken pak ik een drankje. De kerk is voor mij een vertrouwde omgeving, alsof je bij familie op bezoek bent. Een plek waar ik veel goede herinneringen aan heb.”