Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Onze organisatie

Ouderlingen, predikant, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen de kerkenraad van de Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn er zogeheten domeinen, waarin alle activiteiten en commissies zijn ondergebracht.

Predikant

Sinds 27 september 2020 is ds. Peter Verbaan onze wijkpredikant. 

Kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Nieuwe Kerkgemeente. De predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen vormen samen de kerkenraad. De scriba is het eerste aanspreekpunt. 

Ouderlingen dragen de pastorale verantwoordelijkheid voor de mensen in de Nieuwe Kerk. Daarnaast zijn er ouderlingen aangesteld voor jeugd, vorming en toerusting en missionair werk.

De ouderling-kerkrentmeesters behartigen de materiële belangen van de gemeente. Dat doen ze samen met kerkrentmeesters die geen lid zijn van de kerkenraad.

De diakenen richten zich op de dienst aan mensen in nood, dichtbij en ver weg.

Kleine Kerkenraad

In de Kleine Kerkenraad worden praktische en organisatorische zaken besproken. Ook worden de grote kerkenraadsvergaderingen voorbereid.

Domeinen

Om de organisatie van het kerkenwerk overzichtelijk te houden, is een structuur bedacht waarbij alle activiteiten en commissies zijn verdeeld over 9 domeinen. Elk domein heeft een stuurgroep. De voorzitters van deze stuurgroepen en de leden van het moderamen (predikant, scriba en voorzitter kerkenraad) vormen samen de kleine kerkenraad.

LEES MEER OVER DE DOMEINEN

 


 • „Voor mij is de kerk een plek waar ik thuiskom. Ik ben hier vaak om te repeteren met de band waarin ik zing. Een groot deel van het jaar geef ik op woensdag leiding aan de kinderclub, waar ik zelf als kind ook naartoe ging.

  „De kerk is voor mij een vertrouwde omgeving, alsof je bij familie bent“

  Emilie

  "Ik heb een sleutel van het gebouw, zodat ik er altijd terechtkan. In de keuken pak ik een drankje. De kerk is voor mij een vertrouwde omgeving, alsof je bij familie op bezoek bent. Een plek waar ik veel goede herinneringen aan heb.”

 • „De Nieuwe Kerk is mijn tweede thuis, echt waar. Soms zeg ik: „Jongens, ik zet hier een stretcher neer.” De gemeente is alles voor mij. Ik ben gastvrouw en wil mensen blij maken. Net als thuis.

  „De ontmoetingen en de goede gesprekken zijn voor mij hoogtepunten“

  Joke

  De preken boeien mij en ik word ontroerd door de liederen, het samen zingen. Dat vind ik fantastisch.”

 • Gerard is getrouwd met Jannet. Ze hebben zes kinderen: drie zoons en drie dochters. Gerard is ouderling in de Nieuwe Kerk. „Als ouderling ga je bij gemeenteleden op bezoek, bid je en lees je samen uit de Bijbel.

  „De mensen vinden het meestal fijn als je op bezoek komt namens de kerk“

  Gerard

  Toen ik ervoor gevraagd werd, wist ik niet of ik dit kon en het blijft moeilijk. Maar na een ontmoeting heb ik toch altijd weer een goed gevoel, want de mensen vinden het meestal fijn als je op bezoek komt namens de kerk.”