Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Onze Missie en Visie

De Nieuwe Kerk wil een belijdende, veelkleurige en wervende geloofsgemeenschap zijn. Wij nemen de opdracht van Jezus, die gekomen is om de relatie tussen God en mensen te herstellen, serieus en zoeken manieren om de blijde boodschap van het evangelie door te geven aan anderen, in woord en in daad, ieder op zijn of haar eigen manier.

Belijdend
Wij geloven in God, de Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze redder. Door zijn lijden en sterven is de relatie tussen God en mensen weer hersteld. Wij geloven in de Heilige Geest die ons persoonlijk wil veranderen en ons helpt te groeien in liefde voor God en voor elkaar.

Veelkleurig
De Nieuwe Kerk vormt een veelkleurige geloofsgemeenschap die gekenmerkt wordt door eenheid in verscheidenheid. Eenheid in de kern van ons geloof: Jezus Christus, die zijn leven voor ons heeft gegeven en die de dood overwon. Verscheidenheid als het gaat om de verschillende gaven die door één Geest aan de gemeenteleden geschonken zijn, de diverse manieren van geloofsbeleving en verschillen in achtergronden. Zo draagt ieder gemeentelid naar vermogen bij aan de groei van de gemeente als het Lichaam van Christus, dat zichzelf opbouwt door de liefde.

Wervend
Als Nieuwe Kerk willen wij ons openstellen voor mensen die nog niet of niet meer betrokken zijn bij een geloofsgemeenschap. Wij willen het Evangelie doorgeven in woorden en in daden.


 • „Voor mij is de kerk een plek waar ik thuiskom. Ik ben hier vaak om te repeteren met de band waarin ik zing. Een groot deel van het jaar geef ik op woensdag leiding aan de kinderclub, waar ik zelf als kind ook naartoe ging.

  „De kerk is voor mij een vertrouwde omgeving, alsof je bij familie bent“

  Emilie

  "Ik heb een sleutel van het gebouw, zodat ik er altijd terechtkan. In de keuken pak ik een drankje. De kerk is voor mij een vertrouwde omgeving, alsof je bij familie op bezoek bent. Een plek waar ik veel goede herinneringen aan heb.”

 • „De Nieuwe Kerk is mijn tweede thuis, echt waar. Soms zeg ik: „Jongens, ik zet hier een stretcher neer.” De gemeente is alles voor mij. Ik ben gastvrouw en wil mensen blij maken. Net als thuis.

  „De ontmoetingen en de goede gesprekken zijn voor mij hoogtepunten“

  Joke

  De preken boeien mij en ik word ontroerd door de liederen, het samen zingen. Dat vind ik fantastisch.”

 • Gerard is getrouwd met Jannet. Ze hebben zes kinderen: drie zoons en drie dochters. Gerard is ouderling in de Nieuwe Kerk. „Als ouderling ga je bij gemeenteleden op bezoek, bid je en lees je samen uit de Bijbel.

  „De mensen vinden het meestal fijn als je op bezoek komt namens de kerk“

  Gerard

  Toen ik ervoor gevraagd werd, wist ik niet of ik dit kon en het blijft moeilijk. Maar na een ontmoeting heb ik toch altijd weer een goed gevoel, want de mensen vinden het meestal fijn als je op bezoek komt namens de kerk.”