Skip to main content

Onze gemeente

De Kleopasgemeente is een actieve, betrokken gemeente van Jezus Christus. Elke zondag komen we samen om God en elkaar te ontmoeten. We willen samen groeien in geloof, de band met elkaar versterken, en leren hoe we als christen van betekenis kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Ook doordeweeks zijn er in ons kerkgebouw veel activiteiten.

De Kleopasgemeente is een van de zes wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente Ede, die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland.

 • Margreet

  Margreet is 26 jaar en geboren en getogen in Ede. Vanaf haar geboorte maakt ze deel uit van de Kleopasgemeente, ze is hier gedoopt en heeft hier ook belijdenis gedaan. 

  "Bij mijn belijdenis kreeg ik de tekst mee uit Psalm 146 vs5: 'Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie de hoop vestigt op de Heer, zijn God.' Deze woorden neem ik mee in mijn werk als begeleider, maar ook daarbuiten. Ik hou van gezelligheid, spelletjes en mensen ontmoeten, dit is iets waar ik van geniet tijdens de activiteiten in het jeugdwerk waar ik bij betrokken ben, tijdens de diensten op zondag, en op kring bijvoorbeeld."

  "De kleopasgemeente is voor mij een plek waar je gezien wordt en mensen naar elkaar omkijken."

 • Nico van den Houten, predikant van de Kleopasgemeente.

  Nico is geboren en getogen in Zierikzee en is getrouwd met Dineke. Ze zijn gezegend met vier kinderen. Kleopas in Ede is de derde gemeente die hij dient na Uitwijk-Waardhuizen en de Andreaskerk in Dordrecht. Na de PABO heeft hij theologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie het Oude Testament. Israël heeft daardoor een speciale plek in zijn hart.

  ,,Ik weet me geroepen door de Grote Herder Jezus Christus. Het is mooi om in Zijn Naam en in Zijn dienst met mensen op te trekken en de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen."

 • Nelly en Tinus

  Nelly & Tinus komen uit het westen van het land en wonen sinds 1988 in Ede. Ze hebben 2 kinderen en 6 kleinkinderen.

  Als actieve gemeenteleden nemen ze deel aan een Bijbelkring en een Gebedskring. Daarnaast doen ze bezoekwerk in de wijk.

  “We kennen veel mensen en gaan graag naar de diensten. Heerlijk zingen, goede Woorden horen en delen, de Zegen ontvangen. Daar genieten we van.”