Onze Missie en Visie


Wij hebben Hem lief, en wij hebben elkaar lief, omdat Hij ons liefheeft.

(Naar aanleiding van 1 Joh 4:7).

De Kleopasgemeente is een christelijke gemeente waarin het geloof in God centraal staat 

 

Onze gemeente is onderdeel van de Hervormde Gemeente Ede. Met de Hervormde Gemeente Ede zijn we aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  

Visie

Wij willen werken en leven in Zijn nabijheid en groeien in geloof door Bijbelstudie, samenkomsten, stilte, aanbidding en vurig zijn. Wij willen samen én persoonlijk geloven. Individueel en gezamenlijk gebed staat centraal. 

Door gastvrij te zijn en te delen gunnen wij iedereen een veilige plek in onze gemeente, net zoals wij iedereen het Evangelie gunnen. Gemeenteleden zijn betrokken en er is ruimte voor de inzet van ieders gaven. Het accepteren van ieder mens vinden wij belangrijk, omdat God ieder mens liefheeft. 


Klik hier voor publicaties vanuit de kerkenraad voor alle gemeenteleden.


Onze Missie en Visie


Wij hebben Hem lief, en wij hebben elkaar lief, omdat Hij ons liefheeft.

(Naar aanleiding van 1 Joh 4:7).

De Kleopasgemeente is een christelijke gemeente waarin het geloof in God centraal staat 

 

Onze gemeente is onderdeel van de Hervormde Gemeente Ede. Met de Hervormde Gemeente Ede zijn we aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).  

Visie

Wij willen werken en leven in Zijn nabijheid en groeien in geloof door Bijbelstudie, samenkomsten, stilte, aanbidding en vurig zijn. Wij willen samen én persoonlijk geloven. Individueel en gezamenlijk gebed staat centraal. 

Door gastvrij te zijn en te delen gunnen wij iedereen een veilige plek in onze gemeente, net zoals wij iedereen het Evangelie gunnen. Gemeenteleden zijn betrokken en er is ruimte voor de inzet van ieders gaven. Het accepteren van ieder mens vinden wij belangrijk, omdat God ieder mens liefheeft. 


Klik hier voor publicaties vanuit de kerkenraad voor alle gemeenteleden.


Volg ons

© Kleopasgemeente

Privacyverklaring

Nieuws via email

Maandelijks wordt een nieuwsmail verzonden en een bericht van belang wordt alleen in bijzondere gevallen gestuurd. Afmelden kan heel eenvoudig via een linkje in de mail.

Redactie

Kleopas app

Blijf op de hoogte en kom in contact met elkaar via de Kleopas app. Alleen voor Kleopas­gemeente­leden.

Klik hier voor meer informatie.