Skip to main content

 

Bezoek een kerkdienst

Van harte welkom in de eerstvolgende kerkdienst! Op deze pagina vind je alles wat je moet weten voor een bezoek, inclusief het regelen van vervoer ernaartoe. Bij aankomst wordt je welkom geheten en zo nodig de weg gewezen naar de garderobe, kinderoppas, kindernevendienst, toiletten en de kerkzaal. Ook voorbedes, mededelingen en powerpoints kunnen hier ingeleverd worden.

Bezoek een kerkdienst

Van harte welkom in de eerstvolgende kerkdienst! Op deze pagina vind je alles wat je moet weten voor een bezoek, inclusief het regelen van vervoer ernaartoe. Bij aankomst wordt je welkom geheten en zo nodig de weg gewezen naar de garderobe, kinderoppas, kindernevendienst, toiletten en de kerkzaal. Ook voorbedes, mededelingen en powerpoints kunnen hier ingeleverd worden.

 •  zondag 02 jun / 09:00 - 10:00 ds. N.W. van den Houten (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
   zondag 02 jun / 17:00 - 18:00 ds. J.C. Breugem

 •  zondag 02 jun / 09:00 - 10:00 ds. N.W. van den Houten (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
   zondag 02 jun / 17:00 - 18:00 ds. J.C. Breugem
   zondag 09 jun / 08:45 - 09:45 ds. N.W. van den Houten (H.A.)
   zondag 09 jun / 17:00 - 18:00 ds. N.W. van den Houten (Voortz. H.A.)
   zondag 16 jun / 09:00 - 10:00 ds. P.A. Verbaan
   zondag 16 jun / 15:30 - 16:30 ds. N.W. van den Houten (Dovendienst)
   zondag 23 jun / 09:00 - 10:00 ds. N.W. van den Houten
   zondag 23 jun / 17:00 - 18:00 ds. N.W. van den Houten ( Jeugddienst en kerkproeverij )
   zondag 30 jun / 09:00 - 10:00 ds. J. Overeem (Waddinxveen)
   zondag 30 jun / 17:00 - 18:00 ds. N.W. van den Houten (Bevestiging ambtsdragers)

Kerkdienstgemist

Onze kerkdiensten zijn live en achteraf te bekijken via kerkdienstgemist.nl

Hulp bij instellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Collecten

Geven aan de collecten kan met de Kleopas app, collectebonnen, contant en via een overschrijving

Oppas en KND

Kinderen zijn welkom in de dienst en natuurlijk ook bij de oppas en de kindernevendienst

Voorbereiding

Aanleveren voorbede, afkondiging, mededeling via beamer projecteren.

Vervoer service

Gemeenteleden helpen graag met vervoer als het even (of langere tijd) niet lukt

De dienst

We lichten een tipje van de sluiter op over hoe de kerkdienst verloopt. Ook het avondmaal komt aan bod, we doen dat om praktische redenen net iets anders dan je zou verwachten 

KC Emmaüs

Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE  Ede

Collecten

Doe mee aan de collecte en steun de doelen die van jouw gift afhankelijk zijn!
Geef via:

Kleopas app

Met de Kleopas app is het mogelijk mee te doen aan de collecte in de kerkzaal of thuis. Je geeft aan de doelen die dat moment gelden. 

Klik op de knop 'Geven' onderaan in het app scherm. Pas eventueel het bedrag aan voor de getoonde collecten en klik Geef.

Klik hier voor meer informatie over de Kleopas app. 

Zonder app

Het is ook mogelijk te geven zonder de Kleopas app. Dit kost € 0,24 per transactie.

Scan daarvoor onderstaande QR code, of ga naar www.kleopasgemeente.nl/geven

geven

givt 3 collecten
Collectebonnen en contant

Tijdens de collecte kun je contant geld geven, maar ook collectebonnen. De Kleopasgemeente heeft een ANBI-status, waardoor je gift aftrekbaar is bij de belastingaangifte.

De bonnen zijn verkrijgbaar in coupures van: € 0,60 € 0,90 € 1,20 en € 2,40 en gaan per vel van twintig stuks, dus per vel € 12,00; € 18,00; € 24,00 en € 48,00.

Hoe het werkt? In plaats van geld doe je bonnen in de collectezak. De bonnen zijn te gebruiken voor alle collecten, die in onze kerk worden gehouden. De kwitantie houd je over als bewijsstuk voor de fiscus.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar op het Kerkelijk bureau of te bestellen via de Webwinkel. Als je uiterlijk op dinsdag collectebonnen in de webwinkel bestelt dan worden deze voor het weekend geleverd.

Overschrijven collecten | wijkkas | GZB/IZB

Eerste collecte - Diaconie: NL09 RABO 0373 7369 16 of iDeal via skgcollect.nl 

Tweede en Derde collecte - Coll. van Kerkrentmeesters: NL03 RABO 0373 7185 94 of iDeal via skgcollect.nl 

Wijkkas Kleopasgemeente: NL06 INGB 0003 4458 37

GZB/IZB: NL94 INGB 0004 0118 00


Oppas en kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst is er voor de allerkleinsten (0-4 jaar) de oppasdienst in KC Emmaüs.

De kindernevendienst is er voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 6 in KC Emmaüs.

Lees meer

Oppas

De kinderen kunnen spelen, we lezen een verhaal en zingen samen. Tijdens bijzondere middagdiensten (doop-, zang-, jeugd-, belijdenis- en bevestigingsdienst) is er oppas in zaal 6 van de kerk voor kinderen van 0-6 jaar.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Kindernevendienst

Kindernevendienst (KND) is er elke zondag voor kinderen uit groep 1 t/m 6.

We beginnen met de hele gemeente samen de dienst in de grote kerkzaal. Na het aansteken van de kaarsjes vertrekken de kinderen naar hun eigen ruimten. (Dit is net voor de schriftlezing en verkondiging). We splitsen ons op in twee groepen. Groep 1-3 en groep 4-6.

Tijdens de KND willen we samen God, Jezus, de Heilige Geest en elkaar leren kennen. We luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en we praten, zingen, bidden, spelen en knutselen met elkaar. We gebruiken daarbij de methode ‘Vertel het maar’.

Er is een spaarpot aanwezig bij de KND. Samen met de Kinderoppas sparen we voor Compassion.
Na het collecte moment komen alle kinderen achterin de kerk staan om zo samen met de hele gemeente de zegen mee te krijgen. Vervolgens kunnen de kinderen buiten opgehaald door hun ouders. Het is daarom handig dat de kinderen voor de dienst hun jas vast even in het zaaltje leggen.

Tijdens gezinsdiensten op 1e Kerstdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en de School-gezin-kerkdienst is er geen KND.

We hopen dat we met de leiding en de kinderen veel gezegende en goede momenten mogen hebben. Mochten er bijzonderheden zijn rondom uw kind die van belang zijn, dan horen wij dat graag..

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Vervoer van kerkgangers

Voor gemeenteleden die niet (meer) op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen komen is er vervoer geregeld met hulp van gemeenteleden die over een auto beschikken. Stuur je verzoek aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Voorbereiding van de dienst

Het is altijd goed en mogelijk om voorbede te vragen voor een mede gemeentelid. Zorg er wel voor dat je vooraf toestemming hebt gevraagd om dit te doen en weet wat er genoemd mag worden. Voorbeden kunnen tot zaterdag 10:00 uur aangeleverd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Afkondigingen vlak voor aanvang van de dienst, kunnen ingeleverd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Afkondigingen worden niet via de Mededelingen dia's getoond en andersom. Let ook hier op privacy gevoelige informatie als de afkondiging over een persoon gaat; stem het met de betreffende persoon af wat vermeld mag worden. 

Een eenmalige mededeling via de beamer voor de volgende zondag kan gestuurd worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een mededeling die meerdere weken getoond moet worden kan alleen via het Projectieverzoek systeem aangevraagd worden, of je stuurt het elke week in.
Je mag onderstaande sjabloon gebruiken voor de mededeling. Heb je een eigen dia gemaakt, zorg dan dat er zo weinig mogelijk tekst op staat. Beperk je tot wat je wil bereiken, dus geen achtergrond informatie, proza, etc. Gebruik daar een kerkbode / nieuwsmail of website artikel voor.

 


Hoe zit een kerkdienst in elkaar?

Als Kleopasgemeente komen we op zondag twee keer bij elkaar voor een kerkdienst. De ochtenddienst begint om 09.00 uur, de middagdienst om 17.00 uur.

Klik op 'Lees meer' voor een uitgebreide beschrijving.

Lees meer

Vooraf: De kerkdeuren gaan open een half uur voor de dienst begint. Een ouderling staat bij de deur om je te begroeten. Kinderen kunnen naar de oppas.

De zitplaatsen zijn vrij, tenzij er een kaartje ligt op de eerste plaats van de rij.

Aanvang: De dominee en een deel van de kerkenraad komen binnen. Een lid van de kerkenraad vertelt welke belangrijke mededelingen er zijn voor de gemeente. De ouderling van dienst begroet de predikant en draagt zo de verantwoording over voor de dienst. Er is ruimte voor stil gebed, we gaan daarbij staan. De dominee begroet de gemeente. 

De dienst bestaat uit verschillende onderdelen. Vaak houden we een vaste volgorde aan: de liturgie.

Zingen: We zingen tijdens de dienst verschillende liederen die aansluiten bij het thema. 

Dat kunnen liederen zijn uit het liedboek en de bundel Hemelhoog. Daarnaast zingen we psalmen uit de oude berijming en soms liederen uit andere bundels. Alle liederen worden via de beamer geprojecteerd.

Bijbellezen: We lezen in de ochtenddienst meestal de tien geboden of een andere tekst over christelijke leefregels. In de middagdienst klinkt een geloofsbelijdenis. De dominee leest verder een of meerdere passages uit de bijbel die de basis vormen voor de verkondiging. 

Bidden: Meerdere gebeden zijn meestal onderdeel van de dienst. Zo vragen we God of hij ons wil helpen de bijbelteksten die worden uitgelegd op waarde te schatten. En er is een moment waarin we God danken en bidden voor mensen binnen of buiten de gemeente. 

Verkondiging: Dit onderdeel vormt het hart van de kerkdienst. De voorganger overdenkt een bijbelgedeelte en legt uit wat het ons te zeggen heeft. Onze redding door Jezus Christus staat centraal. De ‘preek’ duurt zo’n twintig minuten. 

Collecte: We halen geld op voor verschillende doelen binnen of buiten de gemeente.

Afsluiting: We gaan staan en ontvangen de zegen van God voor onszelf en voor anderen. De voorganger en ambtsdragers verlaten de kerkzaal. De organist of pianist speelt een lied en u kunt de kerk verlaten.

Na de dienst Het is goed gebruik in de Kleopasgemeente om elkaar op de laatste zondag van de maand na de dienst te ontmoeten op het kerkplein. We drinken dan samen koffie, thee of limonade. We vinden het belangrijk dat gemeenteleden elkaar kennen en met elkaar mee kunnen leven. Bij slecht weer stellen we het koffiemoment een week uit.  

Kinderen tijdens de dienst In de ochtenddienst is er veel aandacht voor kinderen in de kerk. Kinderen op de basisschool kunnen naar de kindernevendienst, ook is er oppas voor de allerkleinsten. 

Oppasdienst Alle kinderen van 0-3 jaar zijn welkom in de oppas. Het team staat vanaf 8.45 uur voor je klaar om kinderen op te vangen. Ben je nieuw in de kerk of eenmalig te gast? Spreek de oppassende ouders gerust even aan voor bijzonderheden over je kind. We vinden het belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen.

Kindernevendienst De kindernevendienst bestaat uit twee groepen: De groep met kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool. De groep met kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. We zingen, bidden, maken een knutselwerkje of doen een spelletje. Ook collecteren we voor een goed doel.


Bijzondere diensten

De bijzondere diensten zijn:

Avondmaalsdienst We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal zoals Jezus dat ons voordeed. Het is een beeld dat ons herinnert aan de trouw van God. We herdenken het lijden en sterven van Jezus voor ons, maar ook zijn opstanding uit de dood. Dat doen we door samen een stukje brood te eten en een slokje wijn of druivensap te drinken.  

Het Avondmaal vieren we vijf keer per jaar: op Witte Donderdag, de donderdag voor Pasen, en in de regel in de maanden januari, mei, augustus en november. Belijdende leden, gastleden en gasten die in hun eigen gemeenten zijn toegelaten tot het Heilig Avondmaal mogen deelnemen.

De viering is zowel in de ochtend- als de middagdienst.   

We lezen tijdens de dienst het Avondmaalsformulier dat nog eens uitlegt waarom we dit doen. Ouderlingen nodigen de gemeenteleden uit om deel te nemen. U staat op en loopt naar voren. De voorganger geeft u een stukje brood, vervolgens biedt een diaken u een slokje wijn aan. Daarna loopt u terug naar uw zitplaats. De voorganger sluit af met het lezen van een passage uit de Bijbel. We zingen een lied en sluiten de viering af door elkaar Gods zegen toe te wensen. 

Belijdende leden, gastleden en gasten die in hun eigen gemeente aan het Avondmaal zijn toegelaten, kunnen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. 

Belijdenisdienst Een of meer gemeenteleden die belijdeniscathechisatie hebben gevolgd belijden hun geloof. 

Dienst bij overlijden Definitief afscheid moeten nemen van een geliefde is erg verdrietig. U kunt de wijkpredikant betrekken in deze moeilijke periode. In overleg kunnen we een rouwdienst vormgeven, die voorafgaand aan de uitvaart plaatsvindt in de kerk of de aula van het uitvaartcentrum. De boodschap van het Evangelie en het leven van de overledene staan centraal. Er is ook ruimte om te zingen.

Dienst met bewoners van de Hartenberg De dienst is speciaal gericht op mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en vrienden en hun begeleiders. We ontmoeten hen twee keer per jaar in een korte dienst die om 15.00 uur begint. 

Doopdienst We dopen jonge kinderen van gemeenteleden of ouderen die tot geloof zijn gekomen. Vooraf is er een gesprek met de wijkpredikant over de betekenis van de heilige doop. 

De ouders zitten in deze dienst voorin de kerk. De predikant leest het doopformulier met uitleg over het hoe en waarom van de doop. Hij legt de heilige doop apart uit aan de kinderen die aanwezig zijn.

Het dopen zelf bestaat uit het drie keer water gieten over het hoofd van de dopeling. Dat gebeurt in de naam van God, Jezus en de Heilige Geest. 

De predikant spreekt de ouders persoonlijk toe. Na de dienst kunnen de bezoekers van de dienst de ouders feliciteren. We maken foto’s die op de website verschijnen. 

Huwelijksdienst De feestelijke kerkelijke bevestiging van een huwelijk. Het paar bereidt de dienst voor met de voorganger. Zij geven antwoord op de vragen uit het huwelijksformulier en ontvangen de zegen van God. 

Jeugddienst De boodschap van deze dienst is speciaal gericht op jongeren. Een groep jonge gemeenteleden bereidt de dienst voor, bepaalt welke vragen aan bod komen en kiest liederen uit. Een muziekgroep zorgt voor de begeleiding.  

Zangdienst Zingen staat centraal in deze dienst, die enkele keren per jaar op het rooster staat. We eren en aanbidden God daarmee. We zingen uit verschillende liedbundels. Een zang- en muziekgroep zorgt voor de begeleiding. 

 


Lofzingen voor de dienst

Elke tweede zondag van de maand zingen we voor de ochtenddienst liederen tot eer van God. Zingt u ook mee?

Binnenkomen in de kerkzaal als u niet mee wilt zingen of later aan wilt haken is natuurlijk altijd mogelijk tijdens het zingen!

We beginnen om 8.35 uur tot ongeveer 8.50 uur. Als er een bijzondere dienst is op de tweede zondag van de maand vervalt de lofzang voor de dienst omdat die diensten al eerder beginnen. De precieze data zijn te vinden in de agenda op onze Kleopasgemeente website.

Wanneer u suggesties heeft t.a.v. de organisatie van het lof zingen voor de dienst, kunt u deze doorgeven aan Joke van de Scheur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.