Samen danken op dankdag

DankenSamen willen wij U danken
eerbiedig voor Uw aangezicht
U de wijnstok, wij de ranken
wij werden steeds weer opgericht
want U bleef voor ons zorgen
wij weten ons geborgen
                                                  in uwe Vaderhand.

Samen willen wij U danken
in nederigheid gehuld
wij kwamen Heer met open handen
U hebt ze weer rijk gevuld
met alles wat wij nodig hadden
Heer vergeef ons onze schuld
als wij zelfzuchtig zijn.

Samen willen wij U danken
leggen onze gaven neer
neem het Heer uit onze handen
zodat wij weten telkens weer
dat het al genade is
leer ons zo te delen Heer
met hem die zoveel mist.

Geschreven door Ina van der Welle
www.Gedichtensite.nl

Geschreven door hoofdredactie. Gepost in HE

Benefietconcert Bethelkerk

Orgel Bethelkerk Kl
Op vrijdag 28 november zal er in de Bethelkerk een benefietconcert worden gehouden. Er werken twee musici aan mee, namelijk Nina van Tol (harp) en Ruud Huijbregts (orgel). In de volgende aankondiging zal meer informatie te vinden zijn over deze musici en het programma. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de twee zendingsechtparen, die vanuit de Bethelgemeente zijn uitgezonden naar Centraal Azië en Brazilië. Het concert is daarnaast een prachtige gelegenheid om het gerenoveerde Pels-orgel te beluisteren! De aanvangstijd is 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en de toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom!

Thuisfrontcommissies Bethelkerk

Geschreven door hoofdredactie. Gepost in HE

Herdenking Kerkhervorming in Ede

Herschaalde kopie van LutherOp vrijdag 31 oktober 2014 belegt het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte Ede een samenkomst in de Oude Kerk om de Kerkhervorming (reformatie)te gedenken. Spreker is dr. M. J. Kater (Apeldoorn) over 'God ontmoeten, gebeurt dat in een kerkdienst?!'.

Wat gebeurt er in een kerkdienst?
Wat is de ontmoeting tussen God en zijn gemeente?
God ontmoeten kan toch ook wel zonder de kerk?
Een leven met God zonder kerk kan dat wel?

Omgeven door zowel samenzang als koorzang wordt op deze actuele vragen ingegaan.Muzikale medewerking is er van het Jongerenkoor Sjamacha (Ede) o.l.v. Jan Broekhuis. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij.

Geschreven door hoofdredactie. Gepost in HE

Diaconale Nieuwsflits (3)

201403diaconie-nieuwsflitsZondag is hij uitgedeeld. De volgende editie van de Diaconale Nieuwsflits. Actueel: over een overheid, die terugtreedt. Dat betekent minder zorg en voorzieningen van overheidswege. Tegelijk betekent het waarschijnlijk ook twee dingen voor de christelijke gemeente:
...

Geschreven door diaconie. Gepost in Diaconie

GZB Dagboek Een hand vol koren 2015

2015dagboekjeWilt u een dagboek bij het lezen van de Bijbel of om in het gezin te gebruiken? Koop dan nu het dagboek 'Een handvol koren' van de GZB!

Als u op de lijst staat van vaste afnemers van het dagboekje hoeft u niets te doen en wordt u benaderd zodra de boekjes binnen zijn. Staat u niet op de lijst, dan kunt u deze online bestellen via het formulier, of de in te tekenen op 5 en 12 oktober bij de kerkgebouwen.

Geschreven door redactie Zendingscie. Gepost in Zending

VORMING EN TOERUSTING

Logo AKIedere wijkgemeente heef haar eigen programma voor vorming en toerusting. Dit krijgt vorm in catechese en kringwerk. Er zijn echter ook activiteiten die wijkgrenzen overstijgen. Hier zijn leden van de hele Hervormde Gemeente Ede welkom. Ervaring leert dat dit leerzaam is en samenbindend werkt. Het ministerie van predikanten presenteert graag de onderstaande cursussen en avonden.

Leerhuis Israël - Masterclass Bijbellezen - Literaire kring Bethelkerk -Leeskring theologie Bethelkerk

Geschreven door hoofdredactie. Gepost in HE

Werkzaamheden uurwerk Bethelkerk

20140829 095836Omwonenden van de Bethelkerk was het wellicht al opgevallen dat er afgelopen vrijdag werkzaamheden zijn verricht aan de toren van de Bethelkerk. De verlichtingselementen van het torenuurwerk is die dag vervangen. De Bethelkerk heeft aan drie zijden van de toren een uurwerk hangen. Elk uurwerk heeft een diameter van ruim 2 meter. Het College van Kerkrentmeesters heeft ervoor gekozen om de gloeilampen te vervangen van door LED-verlichting. Deze LED-verlichting heeft een veel langere levensduur. Bovendien is het energieverbruik 1/8ste deel ten opzichte van de gloeilampen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Royal Eijsbouts.

Bekijk enkele foto's...

Geschreven door Technische Commissie. Gepost in Technische Commissie

Nieuwe indeling van de wijken met de daarbij behorende straatnamen

Logo AKPer wijkgemeente zie u hieronder de wijkindeling met daarbij behorende straatnamen.

Geschreven door hoofdredactie. Gepost in Algemene Kerkenraad

Plaatselijke regeling van de Hervormde Gemeente Ede

Logo AKDe Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 juni 2014 de Plaatselijke Regeling  vastgesteld en ondertekend, gelijktijdig intrekking van de plaatselijk regeling van 25 november 2004, laatstelijk nog gewijzigd op 29 mei 2008.   

A.van de Andel, scriba van de Algemene Kerkenraad

Geschreven door hoofdredactie. Gepost in Algemene Kerkenraad

Jaarrekening 2013 College van Kerkrentmeesters

jaarrekening CvKLees hier online de complete jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over het boekjaar 2013.

Geschreven door redactie CvK. Gepost in College van Kerkrentmeesters

Erediensten

zo 02 Nov 09:00 KC Emmaus
ds. P. Baas (Houten)
zo 02 Nov 09:30 Nieuwe Kerk
ds. C.W. Saly
zo 02 Nov 09:30 Sionkerk
ds. J. van Dijk (Bennekom)
zo 02 Nov 09:30 De Ark
ds. J.S.Heutink
zo 02 Nov 09:30 Bethelkerk
ds. K. van Meijeren (Heilige Doop)
zo 02 Nov 09:45 Bethanie
ds. M.Maas (Veenendaal) dienst Ark
zo 02 Nov 10:00 Oude Kerk
ds. D.C Floor (Ede ) Heilige Doop
zo 02 Nov 10:00 Ziekenhuis ZGV
ds. G.F. Dekker (Heilig Avondmaal)
zo 02 Nov 10:00 De Hartenberg
dienst
zo 02 Nov 10:30 De Gelderhorst
ds.J. Swager (Dovendienst)
zo 02 Nov 14:30 De Hartenberg
Combo Weerklank (zangviering)
zo 02 Nov 17:00 Nieuwe Kerk
ds. D. Schinkelshoek (Veenendaal)
zo 02 Nov 17:00 Bethelkerk
dr. M. van Campen (Ede)
zo 02 Nov 17:00 De Ark
ds. H. Nap (Ede)
zo 02 Nov 17:00 Sionkerk
ds. J.S. Heutink
zo 02 Nov 17:00 KC Emmaus
ds. F. van den Bosch (Katwijk aan Zee)
zo 02 Nov 18:30 Oude Kerk
ds. A. van Vuuren (Capelle aan de IJssel)
wo 05 Nov 00:00 KC Emmaus
Zie Bethelkerk
wo 05 Nov 15:00 Sionkerk
ds. J. de Jong
wo 05 Nov 15:00 Bethanie
ds. G.J.van de Steeg (Veenendaal) dienst Kleopas
wo 05 Nov 19:30 Oude Kerk
dr. G. Schaap (Ede)
wo 05 Nov 19:30 Nieuwe Kerk
ds. C.W. Saly
wo 05 Nov 19:30 De Ark
ds. J.S. Heutink
wo 05 Nov 19:30 Bethelkerk
ds. K. van Meijeren