Hervormde gemeente Ede

Kerkbalans

Kerkbalans daar geef je voor!

Het jaar is nog niet ten einde maar het College van Kerkrentmeesters kijkt al weer vooruit naar 2017. Wellicht heeft u voor 2016 nog niet alles voor Actie Kerkbalans gegeven wat in uw bedoeling lag. Dat kan dan alsnog. Dit bericht betreft de Actie Kerkbalans voor het nieuwe jaar. De volgende maand, in de week van 23 t/m 28 januari 2017 komt er weer iemand langs voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor onze gemeente.

Lees meer

Echtpaar 2 enveloppen

Uitleg waarom beide leden van een echtpaar elk afzonderlijk een brief krijgen met het verzoek om mee toe doen aan de Aktie Kerkbalans.

Dit jaar word de Actie Kerkbalans voor de tweeënveertigste keer gehouden. In onze Hervormde gemeente doen beide echtgenoten elk afzonderlijk mee aan het verjaardagfonds, aan de solidariteitskas en aan de collectes in de kerkdienst en tegenwoordig ook de Actie Kerkbalans. Aangezien er bij College van Kerkrentmeesters elk jaar vragen over binnenkomen lichten wij toe waarom er is gekozen om ieder lid van een echtpaar apart aan te schrijven.

Lees meer

Betaalmethode

In de week van 23 t/m 28 januari 2017 worden de toezeggingsformulieren voor AKB-2017 weer verspreid. Net als voorgaande jaren kunt u kiezen uit vier betaalmethoden, aangezien er op het toezeggingsformulier maar beperkt ruimte beschikbaar is volgt hieronder een korte toelichting op deze betaalmethoden.

Lees meer