Hervormde gemeente Ede

Zendingscommissie

Zendingsbussen 1e kwartaal 2018

Zending onder buitenlandsestudenten in Nederland

Er studeren zo’n 112.000 internationale studenten in Nederland. Een deel van hen komt uit landen die in meerdere of mindere mate gesloten zijn voor het Evangelie, zoals China, Saudi-Arabië en andere moslimlanden. Het afgelopen jaar werd ook contact gelegd met een aantal vluchtelingenstudenten, onder wie moslims. Onder studenten uit moslimlanden is vaak een grote interesse en openheid om meer over het christelijk geloof te horen.

Door het volgen van bijbelstudies komen er regelmatig studenten tot geloof. Sommigen van hen laten zich tijdens hun verblijf hier in Nederland dopen. IFES zet zich ook in voor de begeleiding van internationale studenten die terugkeren naar hun thuisland.iFES

Lees meer