Vertrouwenspersoon

De kerk moet voor iedereen een veilige plek zijn. Voel je je onveilig, of merk je dat bij een ander? Heb je ongewenst gedrag ervaren of gesignaleerd? Deel het met een vertrouwenspersoon.

Een veilige kerk

Als gemeente van Jezus Christus willen wij leven vanuit Jezus’ liefde. Dat betekent dat iedereen welkom is in onze gemeente en dat wij ernaar streven dat iedereen zich geliefd, gerespecteerd en veilig voelt.

Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken we hard aan. Zo wordt er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd voor allen die een taak hebben binnen het jeugdwerk en binnenkort ook voor de predikant, kerkenraadsleden, pastoraal werkers en pastoraal bezoekmedewerkers, psychopastoraal werkers, vertrouwenspersonen, kosters enz. Bij de meeste van deze functies wordt een belofte van geheimhouding afgelegd. Daarnaast is er op alle terreinen van het kerkelijk leven regelmatig aandacht voor het bewaken en bevorderen van de veiligheid van iedereen en de uitwerking van onderling respect in de praktijk.

Voor het jeugdwerk zijn omgangsregels vastgelegd, waar iedereen zich aan te houden heeft, de jeugdwerkers, de kinderen en hun ouders, de bezoekers en alle anderen die met het jeugdwerk te maken hebben. Uiteraard geldt voor alle genoemde functies dat wat in vertrouwen verteld is, ook vertrouwelijk blijft, tenzij de veiligheid in het geding is of de verteller het eens is met vervolgstappen. Een veilige kerk is de verantwoordelijkheid van de hele gemeente en iedereen kan daaraan bijdragen, door

- Ieder in haar of zijn eigen waarde te erkennen en te waarderen

- De lichamelijke en psychische integriteit van de ander te bewaren en te bewaken, en deze ook niet te laten schenden door een ander

- De grenzen van de ander, op welk terrein ook, te respecteren en deze te bewaken, ook als deze ander dit zelf niet goed kan

- Geen misbruik te maken of toe te laten van macht, positie of overwicht

X sluiten

Waarvoor kun je bij een vertrouwenspersoon terecht?

  • Als je slachtoffer bent of bent geweest van misbruik van macht of gezag in een kerkelijke relatie.
  • Als je slachtoffer bent of bent geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de gemeente of het kerkenwerk. Dit ongewenste gedrag kan liggen op fysiek, psychisch, verbaal of seksueel terrein.
  • Ook als je misbruik of grensoverschrijdend gedrag vermoedt of signaleert waar anderen slachtoffer van zijn of kunnen worden, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht voor overleg.
  • Behalve binnen de gemeente en het kerkenwerk, kan er ook in de gezins- en familieverbanden sprake zijn van misbruik of grensoverschrijdend gedrag, verbaal, fysiek, psychisch en seksueel. Als je daarmee te maken hebt of hebt gehad of dit vermoedt bij een ander, kun je ook met je verhaal terecht bij de vertrouwenspersonen.

Bij de vertrouwenspersoon is je verhaal veilig. Het blijft geheim. Je kunt advies krijgen en overleggen over vervolgstappen, maar alleen als jij dat wilt, tenzij er direct gevaar is voor de veiligheid van het slachtoffer.

Voor meer informatie of contact met vertrouwenspersoon Riko Budding of Jacobine van Spronsen-van Lankeren:

 Meer informatie en contact 

 

Dichtbij

Dichtbij

Ver weg

Ver weg

Help je mee?

Help je mee?

Dichtbij

Praktische hulpdienst

Praktische hulpdienst

Een hulpdienst voor en door gemeenteleden waar je terecht kunt voor tijdelijke praktische hulp.

Lees meer

Geloofsvragen

Geloofsvragen

Vragen over het geloof, over je persoonlijk leven of over dingen die je raken, wie heeft die niet? Erover praten helpt om antwoorden te vinden en weer verder te kunnen.

Lees meer

Rouw en verdriet

Rouw en verdriet

Ook in dagen van rouw kun je in de kerk terecht. De predikant kan betrokken worden in deze moeilijke periode. Daarnaast organiseert het Pastoraal Plus Team regelmatig gespreksbijeenkomsten rondom verlies en rouw.

Lees meer

Luisterend oor

Luisterend oor

Soms is er iets extra’s nodig. Bijvoorbeeld als de mantelzorg je zwaar valt of als je te maken krijgt met eenzaamheid, depressieve gevoelens, weinig zelfvertrouwen, psychische klachten of relatieproblemen.

Lees meer

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De kerk moet voor iedereen een veilige plek zijn. Voel je je onveilig, of merk je dat bij een ander? Heb je ongewenst gedrag ervaren of gesignaleerd? Deel het met een vertrouwenspersoon.

Lees meer

Vervoer kerkgangers

Vervoer kerkgangers

Wie niet zelfstandig naar de kerk kan komen, mag een beroep doen op de zondagse vervoersdienst.

Lees meer

Noodfonds Ede

Noodfonds Ede

Heb je een acuut financieel probleem dan kun je een beroep doen op de diaconie. Ook als je eigenlijk niet zoveel meer hebt met de kerk kan je geholpen worden door het Noodfonds Ede.

Lees meer

SchuldhulpMaatje

SchuldhulpMaatje

Kom je niet meer uit met je geld of heb je schulden? Schuldhulpmaatje helpt!

Lees meer

Nieuwe Kerk Doet

Nieuwe Kerk Doet

Steek de handen uit de mouwen om samen met andere gemeenteleden een klus te klaren op de landelijke NL Doet dag.

Lees meer

Voedselbank

Voedselbank

De Voedselbank is er voor mensen die tijdelijk te weinig leefgeld hebben om van rond te komen.

Lees meer

Inloopcentrum Meet-Inn

Inloopcentrum Meet-Inn

Heb je een klein netwerk? Weinig sociale contacten? Meet-Inn is een gezellige plek in het centrum van Ede waar iedereen welkom is.

Lees meer

Vakantiegeld delen

Vakantiegeld delen

Fijne herinneringen aan de vakantie. Dat gunnen we iedereen. Ook mensen die door omstandigheden een laag inkomen hebben.

Lees meer

Ver weg

 

Bugyi en Patakfalva

Bugyi en Patakfalva

De Nieuwe Kerkgemeente onderhoudt sinds 1994 kerkelijk contact met Bugyi in Hongarije. Daar is in 1996 het Roemeense dorp Patakfalva bijgekomen. Binnen dit driegemeentencontact leven we met elkaar mee, helpen we elkaar en leren we van elkaar. Bovendien ervaren we wat het is om samen gemeente van Christus te zijn, over grenzen heen.

Lees meer

World Servants Project Zambia

World Servants Project Zambia

Ruim vijftig gemeenteleden uit de Nieuwe Kerk hopen in augustus 2020 – in samenwerking met World Servants – naar Zambia af te reizen om daar te gaan bouwen aan verandering. Dat betekent letterlijk de handen uit de mouwen steken, maar ook bouwen aan verandering van mensen. 

Lees meer

Vrouwen voor Vrouwen

Vrouwen voor Vrouwen

Vrouwen in Nederland zijn actief voor vrouwen in Afrika! Iedere tweede donderdagochtend komen we in De Rank bij elkaar en genieten van ontmoeting, een korte bijbeloverdenking en maken we allerlei creatieve producten, die we door het jaar heen verkopen, o.a. op een markt in het voor- en najaar en rond Kerst.

Lees meer

Help je mee?

Medewerker Open Maaltijd

Medewerker Open Maaltijd

Kom jij het team van medewerkers aan de Open Maaltijd versterken?

Lees meer

Medewerker oppasdienst

Medewerker oppasdienst

Vind jij het belangrijk dat de kleinste kinderen in de kerk ook hun veilige plek hebben?

Lees meer

Teamlid PPW

Teamlid PPW

Wil je je inzetten voor gemeenteleden die tijdelijk een extra steuntje in de rug nodig hebben?

Lees meer

Koken voor Alpha

Koken voor Alpha

Wil jij thuis eten koken voor Alpha?

Lees meer

Muzikant

Muzikant

Wil jij je muzikale talent inzetten in een dienst?

Lees meer

Cantorijlid

Cantorijlid

Houd jij van zingen en nieuwe liederen instuderen?

Lees meer

Medewerker koffieteam

Medewerker koffieteam

Wie helpt op zondag met koffie en thee schenken?

Lees meer

Medewerker kindernevendienst

Medewerker kindernevendienst

Heb jij hart voor kinderen?

Lees meer

Clubleider

Clubleider

Kun jij goed met kinderen overweg?

Lees meer

Ouderenbezoekwerker

Ouderenbezoekwerker

Heb jij 6 avonden per jaar over om een ouder gemeentelid te bezoeken?

Lees meer

Nieuwkomersbezoeker

Nieuwkomersbezoeker

Heet jij onze nieuwe gemeenteleden hartelijk welkom?

Lees meer

Pastoraal bezoekmedewerker

Pastoraal bezoekmedewerker

Wil jij pastoraal bezoekwerk doen binnen de gemeente?

Lees meer

Pastoraal ouderling

Pastoraal ouderling

Wil jij pastoraal ouderling worden binnen de gemeente?

Lees meer