Skip to main content

Nieuwe Kerkgemeente

Donkey Mobile App

Nagenoeg iedereen is in het bezit van een smartphone en heeft daarop alle belangrijke zaken staan die we dagelijks nodig hebben, zoals bank, contacten, foto’s, social media, muziek etcetera. Onze smartphone gaat altijd met ons mee. Waarom heeft de kerk daarop dan geen plek?

Donkey Mobile

Henrik Wienen, oprichter van Donkey Mobile, stelde zichzelf een aantal jaren geleden ook deze vraag en zag het als uitdaging om deze app speciaal voor kerken te ontwikkelen. Deze app is eind 2021 jaar centraal voor de Hervormde Gemeente Ede aangekocht. Landelijk wordt de app al in meer dan 150 kerken gebruikt (o.a. Jacobikerk Utrecht en Westerkerk Veenendaal). Iedere wijkgemeente (en dus ook die van de Nieuwe Kerk) heeft een eigen unieke app, gebouwd op gedegen en veilig platform.

De Nieuwe Kerk App (Hoe werkt de app en wat kunnen we verwachten?)

• Vanuit de Apple App Store of Google Play Store kan de Nieuwe Kerk app worden gedownload.
• Bij de eerste keer opstarten moet je je aanmelden door je gegevens in te vullen. Een voornaam en mailadres zijn daarbij verplicht, overige gegevens zijn facultatief, maar is wel aanbevolen om de onderlinge verbondenheid te vergroten. Voeg een foto van jezelf toe voor de herkenbaarheid. De gegevens worden veilig opgeslagen. De Hervormde Gemeente Ede heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Donkey Mobile om aan de privacywetgeving te kunnen voldoen.
• Een beheerder zal je toelaten, waarna je de app kunt gaan gebruiken.
• Met elkaar communiceren gebeurt binnen groepen. Van een aantal groepen ben je standaard lid zoals ‘Erediensten’ en ‘Lief en leed’.
• Van andere groepen kun je lid worden via de knop ‘Vraag toegang’.
• Je kunt als gebruiker ook zelf zonder tussenkomst van een beheerder groepen aanmaken.
• Om alles in goede banen te leiden zal een kleine groep beheerders overzicht houden op de groepen, de geplaatste berichten en de leden. Het uitgangspunt is dat eigenaren van de verschillende groepen zelf toezicht op wat er in de groep gecommuniceerd wordt.
• Binnen de groepen kunnen relevante zaken worden uitgewisseld, agenda items worden gepland en is er een berichtenfunctie. Iedereen binnen een groep kan reageren op een geplaatste berichten en afhankelijk van de instellingen binnen de groep kunnen leden, ook zelf berichten plaatsen. Je ziet dus alleen berichten van groepen waarvan je lid bent!
• De app biedt een mogelijkheid om digitaal te collecteren of voor specifieke doelen geld in te zamelen. De wekelijkse collectedoelen zijn zichtbaar in de app. Iedere gebruiker kan naar behoefte zijn of haar saldo opwaarderen en vervolgens direct doneren zonder extra kosten. Dit lijkt op bestaande collectebonnen die je periodiek koopt bij het kerkelijk bureau en die vervolgens na keuze doneert via de collecten.

Tenslotte

Wij hopen met deze app te bereiken dat er eenvoudig onderling kan worden gecommuniceerd en dat we hiermee de verbinding tussen gemeenteleden verbeteren in een periode waarin we elkaar na corona terug moeten zien te vinden. Iedere gebruiker (jong en oud, nieuwkomer en doorgewinterd gemeentelid) krijgt zicht op wat er speelt in onze gemeente en wie waar actief is. Straks is zichtbaarder welke groepen en activiteiten, kringen en nieuwsberichten er zijn. We zien een actieve gemeente voor ons, die - ook buiten de erediensten om - oog voor elkaar heeft, samen deelt en viert ook via moderne technieken!

De kerk app die wij gebruiken wordt gemaakt door Donkey Mobile.

NB In verband met privacyregels kunnen alleen leden van de Nieuwe Kerkgemeente worden toegelaten tot de App. Wie geen lid is, kan informatie vinden op de website en/of zich abonneren op het digitale wijka4.