Skip to main content

Zendingsbussen 1e kwartaal 2024

 De zendingsbussen in het 1e kwartaal 2024 zijn bestemd voor het IZB project "Struunders" in Siddeburen.

Het doel van dit project is: een nieuwe verbinding te maken tussen het evangelie van Jezus Christus en het dorp Siddeburen. De pioniersplek beoogt een levende plek te creëren waar het evangelie gedeeld wordt, waar ‘oog voor elkaar’ wordt beoefend, waar je gezien wordt zonder dat je geschiedenis jou bepaalt.

Siddeburen maakt deel uit van de burgerlijke gemeente Midden-Groningen. Met zijn 3200 inwoners behoort het tot de grotere dorpen in Groningen. Hoewel Siddeburen een fijn dorp is, constateren we ook dat er meerdere vormen van vereenzaming bestaan.

Kerk in Siddeburen
Het pionierswerk is ontstaan vanuit een gevoel van onrust in de Hervormde gemeente van Siddeburen door het besef dat de gemeente onvoldoende toekomt aan het delen van het evangelie met mensen buiten de kerk. De pioniersplek biedt nieuwe manieren om in verbinding te komen met dorpsgenoten. Het pioniersteam bevat een mooie mix aan leeftijden en talenten. We zijn creatief en praktisch ingesteld, en denken graag in mogelijkheden. Een deel van het team wil graag aan de slag met gezinnen en jeugd, een ander deel zet in op de ontmoeting met ouderen.

Activiteiten
Het pionierswerk is van start gegaan in een tijd van veel beperkingen vanwege corona. We zien dat we door verschillende initiatieven al veel mensen bereiken en bekendheid krijgen in het dorp. We willen mensen ruimte bieden om elkaar te ontmoeten, om te komen met al hun worstelingen en verdriet. Het is ons verlangen dat ze Jezus Christus meer en meer leren kennen. Cursussen kunnen daarbij helpen. We merken nu al dat omzien naar elkaar door onze initiatieven wordt aangewakkerd. Dat ervaren we als een begin van iets heel moois.

Actuele informatie op: https://struunders-siddeburen.nl/

De Zendingscommissie beveelt dit prachtige IZB-project van harte bij u aan!

Achtergrond informatie Zendingscommissie