Hervormde gemeente Ede

Zendingsbussen 2e kwartaal 2022

Zendingsbussen 2e kwartaal 2022

Zendingsbussen Q2 2022 4 3De zendingsbussen in het 2e kwartaal zijn bestemd voor Christelijke Jongerenkampen in Syrië. 

De jonge generatie in Syrië heeft al onze aandacht nodig om te herstellen van trauma's en om hun plek weer te vinden in de maatschappij. "De tienerkampen hebben als doel de jongeren samen te brengen: in onschuld en in een geest van eenheid en wederzijds steun". zegt ds. Hado Ghantous namens de Syrische Synode. "De meeste van deze jongeren hebben de oorlog en ontberingen meegemaakt en dromen van een toekomst in het buitenland, een toekomst met kansen. Maar ons land en onze kerk heeft deze generatie hard nodig". Zonder de jongeren heeft het Christendom in Syrië immers geen toekomst.

Van Harte aanbevolen. Voor meer informatie zie: Werkkampen Syrië