Hervormde gemeente Ede

Zendingsbussen 2e kwartaal 2020

Zendingsbussen 2e kwartaal 2020

 GZB 2e kwrt 2020

Vanuit de Oude Kerk (en Sionkerk) zijn dat:
Heleen van der Sluijs: Zij is sinds juni 2019 uitgezonden naar Bosnië. De GZB is door de kerk in Bosnië gevraagd om de kleine en kwetsbare protestantse gemeenten te ondersteunen. Heleen zal zich na een periode van intensieve taal- en cultuurstudie hiervoor gaan inzetten.

Björn en Marlies van Veelen-Migchels:
Zij zijn uitgezonden naar Indonesië. Björn zal ingezet worden bij de GKJTU als jeugdwerkadviseur. Marlies zal betrokken worden bij de gehandicaptenzorg in het diaconale programma van de kerk.

Gerlinde:
Zij gaat werken in Centraal-Azië. Hier zal ze als verpleegkundige in een hospice gaan werken bij een diaconaal project, waar met name daklozen worden verzorgd. In de reguliere gezondheidszorg is vaak geen plaats voor hen. Deze mensen hebben vaak niemand meer en zijn heel kwetsbaar. Daarom is liefde, zorg en aandacht ontzettend belangrijk.

Vanuit de Bethelkerk zijn dat:
Arnaud en Dorine: Zij hebben hun missie als volgt verwoord:
“We hopen door in Centraal-Azië te zijn de boodschap van redding door Jezus Christus door te geven op de plek waar we leven en werken. We willen naast de mensen staan. Hen zien zoals Jezus mensen zag. Samen groeien in geloof en in het verlenen van gezondheidszorg. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk”.
Arnaud is als huisarts werkzaam. Naast dat hij patiënten helpt, leidt hij huisartsen op. Dorine zet haar talenten als maatschappelijk werker op verschillende manieren in.

Vanuit De Ark (en Kleopas) is dat:
Dieke die in Nood Afrika werkt. Vanuit haar kennis en werkervaring heeft zij de mogelijkheid kwetsbare vrouwen in die regio te dienen en kan zij een bijdrage leveren aan hun welzijn. Zij schrijft: “Het is mijn verlangen dat de vrouwen voor wie ik ga werken zich gezien voelen en de Gids leren kennen die met innerlijke ontferming over hen bewogen is”

Al deze uitzendingen kunnen niet zonder uw hulp. U kunt:
•             Meebidden voor de mensen in de verschillende gebieden en de zendingswerkers,
•             Meeleven door middel van aanmelding bij de thuisfrontcommissie voor de verschillende
                 nieuwsbrieven,
•             Meegeven. Door uw financiële steun maakt u dit werk mogelijk.

Omdat op het moment dat we dit schrijven niet duidelijk is wanneer we als gemeente weer gelegenheid krijgen de wekelijkse erediensten te bezoeken attendeer ik u op het bankrekeningnummer van de Zendingscommissie. Dat is NL94 INGB 0004 0118 00 t.n.v. Zendingscommissie Ede.
Helpt u mee het werk van de Edese Zendingswerkers ook financieel te steunen?
De Zendingscommissie